Mapa topograficzna

Przykład amerykańskiej mapy topograficznej USGS w skali 1:24 000

Mapa topograficzna – opracowanie kartograficzne o treści przedstawiającej elementy środowiska geograficznego powierzchni Ziemi i ich przestrzenne związki[1].

Podział mapy

Mapy ze względu na treść dzielą się na ogólnogeograficzne i tematyczne (np. klimatyczne, geologiczne). Mapy ogólnogeograficzne można podzielić na: mapy topograficzne (skala większa od 1:200 000), mapy przeglądowotopograficzne (od 1:200 000 do 1:1 000 000), mapy przeglądowe (skala mniejsza od 1:1 000 000) – jednak podział ten według różnych kartografów i w różnych państwach, szczególnie odnośnie do granic skalowych, może się nieco różnić.

Ze względu na skalę mapy topograficzne dzieli się na: wielkoskalowe (skala większa od 1:10 000), średnioskalowe (1:10 000 do 1:100 000), małoskalowe (skala mniejsza od 1:100 000)[2].

Dokładność mapy

Ze względu na skalę mapy można wyróżnić dokładności[3]:

 • ok. ± 10 m w przypadku mapy 1:10 000
 • ok. ± 15 m w przypadku mapy 1:25 000
 • ok. ± 25 m w przypadku mapy 1:50 000
 • ok. ± 50 m w przypadku mapy 1:100 000

Elementy treści mapy

 • matematyczne
 • geograficzne
 • opis pozaramkowy
  • oznaczenie godła mapy i nazwa arkusza
  • informacje wydawnicze (rok wydania, wydawca, aktualność treści)
  • opis znaków topograficznych (legenda)
  • skala i podziałka
  • inne informacje

Zobacz też

Przypisy

 1. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 2021 r. poz. 1990).
 2. Podział zgodnie z instrukcją techniczną O-2.
 3. wodgik.katowice.pl.

Media użyte na tej stronie

Topographic map example.png
An inset from the USGS topographic map of Stowe, Vermont, USA, featuring 20-foot (6.096 m) contour intervals. The scale is 1:24,000.