Marek Kazimierz Kamiński

Marek Kazimierz Kamiński
Państwo działania

 Polska

Data i miejsce urodzenia

18 marca 1948
Warszawa

Data i miejsce śmierci

20 czerwca 2020
Warszawa

profesor doktor habilitowany nauk humanistycznych
Specjalność: historia najnowsza, stosunki międzynarodowe
Alma Mater

Uniwersytet Warszawski (1970)

Doktorat

1976
Wydział Filozoficzno-Historyczny Uniwersytetu Łódzkiego

Habilitacja

1991
Instytut Historii PAN

Profesura

2002

Polska Akademia Nauk
Status

pracownik naukowy Instytutu Historii PAN

Grób historyka Marka Kazimierza Kamińskiego na Cmentarzu Powązkowskim w Warszawie

Marek Kazimierz Kamiński (ur. 18 marca 1948 w Warszawie, zm. 20 czerwca 2020 tamże[1]) – polski historyk, profesor doktor habilitowany nauk humanistycznych.

Absolwent VI Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Reytana w Warszawie (1965)[2]. Studia historyczne na Uniwersytecie Warszawskim ukończył w 1970[3]. Doktorat obronił w 1976 na Wydziale Filozoficzno-Historycznym Uniwersytetu Łódzkiego, a habilitację uzyskał w 1991 w Instytucie Historii PAN[2]. Tytuł profesora otrzymał w 2002[4]. Specjalizował się w historii Polski i historii powszechnej najnowszej oraz historii stosunków międzynarodowych. Był pracownikiem naukowym Instytutu Historii PAN, a także pracownikiem naukowym Instytutu Historii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie[2]. W latach 1996–2000 prowadził zajęcia ze studentami na Wydziale Historycznym Uniwersytetu Warszawskiego[2]. Pełnił także funkcję redaktora naczelnego „Studiów z Dziejów Rosji i Europy Środkowo-Wschodniej”[3].

Został pochowany na cmentarzu Powązkowskim w Warszawie[1].

Publikacje

 • Polityka zagraniczna II Rzeczypospolitej 1918–1939. (wraz z Michałem J. Zachariasem). Warszawa: Młodzieżowa Agencja Wydawnicza, 1987.
 • Polsko-czechosłowackie stosunki polityczne 1945–1948. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1990. (nagroda naukowa im. Joachima Lelewela Wydziału I Nauk Społecznych PAN; nagroda tygodnika „Polityka”; nagroda Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych).
 • Polska i Czechosłowacja w polityce Stanów Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii 1945–1948. Warszawa: Instytut Historii PAN, 1991. (nagroda Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych).
 • Od wojny do zniewolenia. Polska a Związek Sowiecki: stosunki polityczne 1939–1945. Warszawa: Oświata, 1992.
 • Konflikt polsko-czeski 1918–1921. Warszawa: Instytut Historii PAN i Wydawnictwo Neriton, 2001. (nagroda „Klio” w kategorii monografii naukowych).
 • Edvard Beneš kontra gen. Władysław Sikorski. Polityka władz czechosłowackich na emigracji wobec rządu polskiego na uchodźstwie 1939–1943. Warszawa: Instytut Historii PAN i Wydawnictwo Neriton, 2005.
 • W obliczu sowieckiego ekspansjonizmu. Polityka Stanów Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii wobec Polski i Czechosłowacji 1945–1948. Warszawa: Instytut Historii PAN i Wydawnictwo Neriton, 2005.
 • Edvard Beneš we współpracy z Kremlem. Polityka zagraniczna władz czechosłowackich na emigracji 1943–1945. Warszawa: Instytut Historii PAN i Wydawnictwo Neriton, 2009.
 • Kształtowanie się stosunków polsko-czechosłowackich w latach 1948–1960. Warszawa: Wydawnictwo Neriton, 2012.
 • Szkice z dziejów Polski i Czechosłowacji w latach trzydziestych XX wieku. Warszawa: Wydawnictwo Neriton, 2014.
 • Zarys polityki zagranicznej Rządu RP na obczyźnie 1939–1945, w: Władze RP na obczyźnie podczas II wojny światowej 1939–1945, praca zbiorowa pod red. Z. Błażyńskiego, Londyn: Polskie Towarzystwo Naukowe na Obczyźnie, 1994, s. 636–773.
 • Dyplomacja polska wobec dyktatu mocarstw (lipiec 1943–luty 1944), w: Historia dyplomacji polskiej, t. 5, 1939–1945, pod red. W. Michowicza, Warszawa, PWN, 1999, s. 397–490.
 • W cieniu zagrożenia. Polityka zagraniczna RP 1918–1939 (wraz z Michałem J. Zachariasem). Warszawa: Warszawska Oficyna Wydawnicza „Gryf”, 1993.
 • Polityka zagraniczna Rzeczypospolitej Polskiej 1918–1939 (wraz z Michałem J. Zachariasem). Warszawa: Wydawnictwo LTW, 1998.
 • Na najwyższym szczeblu. Spotkania premierów Rzeczypospolitej Polskiej i Wielkiej Brytanii podczas II wojny światowej (zbiór dokumentów wydany wraz z Jackiem Tebinką). Warszawa: Wydawnictwo LTW, 1999.
 • Moje doświadczenia z komunistycznym aparatem represji wymierzonym w słowo pisane, w: Cenzura w PRL. Relacje historyków, oprac. Z. Romek, Warszawa: Instytut Historii PAN i Wydawnictwo Neriton, 2000, s. 113–119.
 • liczne artykuły i recenzje opublikowane w periodykach naukowych.

Przypisy

 1. a b Marek Kazimierz Kamiński. nekrologi.wyborcza.pl, 24 czerwca 2020. [dostęp 2020-06-24].
 2. a b c d Witold Gieszczyński. Prof. dr hab. Marek Kazimierz Kamiński (1948–2020). „Echa Przeszłości”. XXI/1, s. 364–366, 2020. Olsztyn: Uniwersytet Warmińsko-Mazurski. ISSN 1509-9873. 
 3. a b Sebastian Pilarski. Marek Kazimierz Kamiński (1948–2020). „Dzieje Najnowsze”. 52 (2), s. 295–297, 2020. Warszawa: Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk. ISSN 0419-8824. 
 4. Prof. dr hab. Marek Kazimierz Kamiński, [w:] baza „Ludzie nauki” portalu Nauka Polska (OPI) [online] [dostęp 2009-05-28].

Bibliografia

Media użyte na tej stronie

Marek Kazimierz Kamiński (grób) 01.jpg
Autor: Mateusz Opasiński, Licencja: CC BY-SA 4.0
Grób historyka Marka Kazimierza Kamińskiego na Cmentarzu Powązkowskim w Warszawie