Marian Wojciechowski (historyk)

Marian Wojciechowski
Państwo działania

 Polska

Data i miejsce urodzenia

24 czerwca 1927
Poznań

Data i miejsce śmierci

24 listopada 2006
Warszawa

profesor nauk humanistycznych
Alma Mater

Uniwersytet Poznańskim

Doktorat

1951
Uniwersytet Poznańskim

Habilitacja

1966
Uniwersytet Poznańskim

Profesura

1981

Uczelnia

Uniwersytet Warszawski

Marian Kazimierz Wojciechowski (ur. 24 czerwca 1927 w Poznaniu, zm. 24 listopada 2006 w Warszawie) – polski historyk.

Życiorys

Syn Marii i prof. Zygmunta Wojciechowskiego. W czasie okupacji członek organizacji niepodległościowej "Ojczyzna". Ukończył studia w 1949, w 1951 obronił doktorat na Uniwersytecie Poznańskim. W 1966 otrzymał habilitację na Uniwersytecie w Toruniu, w latach 1949–1955 był asystentem Uniwersytetu Poznańskiego, 1955–1965 adiunktem i w latach 1965–1969 docentem Uniwersytetu Mikołaja Kopernika oraz Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach (1969–1972). W latach 1969–1972 był z kolei docentem i od 1972 profesorem nadzwyczajnym Uniwersytetu Warszawskiego, od 1981 profesor zwyczajny.

Od 1972 wchodził w skład Prezydium Polsko-Niemieckiej Komisji Podręcznikowej. W latach 1979-1985 był Prezesem Kuratorium Instytutu Zachodniego w Poznaniu. W latach 1981–1992 był naczelnym dyrektorem Archiwów Państwowych.

Wieloletni członek Komitetu Redakcyjnego kwartalnika historii wojskowości Wojskowy Przegląd Historyczny. Był także długoletnim członkiem Komitetu Redakcyjnego kwartalnika KC PZPR Z Pola Walki, w którym publikowano artykuły na temat historii polskiego i międzynarodowego ruchu robotniczego i komunistycznego. W latach 1988–1990 był członkiem Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa. W kwietniu 1992 podpisał polsko-rosyjskie porozumienie archiwalne, na którego podstawie przystąpiono do wydawania edycji źródeł „Katyń. Dokumenty zbrodni”. Członek PZPR w latach 1964–1990.

Zmarł 24 listopada 2006 w Warszawie. Pochowany na w Alei Zasłużonych Powązkowskim Cmentarzu Wojskowym(kwatera A29-tuje-17)[1].

Grób na Powązkach

Uczniowie

Do grona jego uczniów zaliczają się między innymi Włodzimierz Borodziej i Tadeusz Rutkowski.

Ważniejsze publikacje

Jest autorem publikcji[2]:

 • Rewizjonizm w historiografii niemieckiej 1920–1957, Bydgoszcz 1957.
 • Rewizjonizm zachodnioniemiecki w świetle najnowszych badań, [w:] W XX rocznicę września, Poznań 1960, s. 86–103.
 • Polska i Niemcy na przełomie lat 1932–1933, „Roczniki Historyczne”, 1963, t. 29, s. 105–180.
 • Polsko-niemiecka deklaracja o nieagresji z 26 stycznia 1934 r., Katowice 1963.
 • Stosunki polsko-niemieckie 1933–1938', Poznań 1965 (wyd. II, Poznań 1980).
 • Die Rolle der deutsch-polnischen Beziehungen in der Genesis der Zweiten Weltkrieges, „Deutsche Aussenpolitik”, Jg. 12, 1967, H. 9, s. 1150–1158.
 • Pięćdziesiąt lat stosunków polsko-niemieckich (1918–1968), „Przegląd Zachodni”, 1968, nr 5/6, s. 22–34.
 • Rola stosunków polsko-niemieckich w genezie II wojny światowej,Sprawy Międzynarodowe”, 1969, nr 9, s. 23–38.
 • The Role of Polish-German Relations in the Origin of World War II, Warszawa 1970.
 • Die polnisch-deutschen Beziehungen 1933–1938, Leiden (Holandia) 1971.
 • Polityka Becka, [w:] J. Beck, Ostatni raport, Warszawa 1987, s. 5–24.
 • Okiem historyka. Warszawa – Berlin – Bonn 1918–1981, Łódź 1989.
 • Deutsche und Polen in der Revolution 1848–1849 (Boppard am Rhein 1991).
 • Wojenne losy biblioteki Zygmunta Wojciechowskiego, [w:] W kręgu polityki, dyplomacji i historii XX wieku. Red. B. Rakowski i A. Skrzypek, Łódź 2000, s. 267-272.
 • Laudatio dla Jerzego Krasuskiego w siedemdziesiątą rocznicę urodzin, „Przegląd Zachodni”, 2001, nr 4 (3001), s. 206–209.

Bibliografia prac

Bibliografia prac prof. Mariana Wojciechowskiego za lata 1946–1987 (nr 1–141), [w:] Historia i współczesność. Księga dedykowana prof. Marianowi Wojciechowskiemu w sześćdziesięciolecie urodzin. Red. Edward Frącki i Bolesław Woszczyński, Warszawa 1987, s.7–17.

Przypisy

Bibliografia

 • Wojciechowski Marian, Fragment wspomnień, „Przegląd Zachodni”, 1994, nr 3 (272), s. 95–106.

Linki zewnętrzne

Media użyte na tej stronie

Marian Wojciechowski grób.JPG
Autor: Lukasz2, Licencja: CC BY-SA 3.0
Grób Mariana Wojciechowskiego na Cmentarzu Wojskowym na Powązkach