Martyrologia

Martyrologia (gr. martys „świadek”, łac. martyrmęczennik”) – cierpienie, męczeństwo narodu, grupy społecznej lub wyznawców religii[1].

Literatura martyrologiczna ukazuje obrazy wojen i walk od strony ofiar oraz ich rodzin, eksponując poświęcenie walczących w imię wyznawanych idei i wartości: wiary, ojczyzny, dobra, sprawiedliwości, prawdy i tym podobne[2].

Zobacz też

Przypisy

  1. martyrologia. Słownik języka polskiego PWN.
  2. Leonard Drożdżewicz. Martyrologia duchowieństwa archidiecezji wileńskiej 1939–1945. „Znad Wilii”. 2 (70), s. 81–91, 2017. Wilno: Stowarzyszenie Użyteczności Publicznej na Rzecz Rozwoju Kultury „Znad Wilii”. ISSN 1392-9712. 

Media użyte na tej stronie