Maszyna sterowa

Parowa maszynka sterowa

Maszyna sterowa (maszynka sterowa) − maszyna odpowiedzialna za wychylanie steru na statku (okręcie). Jest połączona z nadajnikiem urządzenia sterowego (np. na mostku kapitańskim) oraz bezpośrednio ze sterem.

Ze względu na rozmiary statków i związane z tym gabaryty płetwy sterowej, ręczne wychylanie steru jest niemożliwe. Maszynka sterowa umożliwia to zadanie dzięki napędowi parowemu, elektrycznemu lub hydraulicznemu. Umiejscowiona jest w skrajniku rufowym jednostki pływającej. Na dużych okrętach wojennych, ze względu na krytyczne znaczenie tego urządzenia dla ich bezpieczeństwa, pomieszczenie maszyny sterowej jest wyjątkowo silnie opancerzone.

Media użyte na tej stronie

Parowa maszynka sterowa.JPG
Autor: Autor nie został podany w rozpoznawalny automatycznie sposób. Założono, że to MaciejKa~commonswiki (w oparciu o szablon praw autorskich)., Licencja: CC-BY-SA-3.0

Author =MaciejKa

  • Source =MaciejKa