Medal Dziesięciolecia Odzyskanej Niepodległości

Medal Dziesięciolecia Odzyskanej Niepodległości
Awers
Awers
Rewers
Rewers
Baretka
Baretka
Ustanowiono

27 września 1928

Wielkość

∅ 35 mm

Kruszec

brąz

Medal Dziesięciolecia Odzyskanej Niepodległościpolskie resortowe odznaczenie cywilne ustanowione rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 27 września 1928 roku dla upamiętnienia dziesięciolecia odzyskania niepodległości[1].

Zasady nadawania

Na podstawie rozporządzenia medal przysługiwał obywatelom, którzy w okresie od 11 listopada 1918 roku do 11 listopada 1928 roku pełnili nienagannie służbę państwową – wojskową, cywilną, służbę samorządową lub w instytucjach publiczno-prawnych, a zwłaszcza:

  • odbyli czynną służbę wojskową w charakterze wojskowych zawodowych lub niezawodowych
  • pełnili faktycznie służbę w urzędach, instytucjach państwowych, samorządowych lub innych instytucjach publiczno-prawnych
  • okres pełnienia służby (tak wojskowej, jak i cywilnej liczony był łącznie) musiał wynosić co najmniej 5 lat.

Medal nadawał prezes Rady Ministrów i ministrowie poszczególnych resortów, a także upoważnione przez nich władze podległe.

Opis odznaki

Odznaką Medalu Dziesięciolecia Odzyskanej Niepodległości był okrągły medal o średnicy 35 mm, wykonany z brązu. Na awersie znajduje się wizerunek z profilu, głowy marszałka Józefa Piłsudskiego. Na rewersie znajdują się daty: 1918 – 1928 a nad nimi wizerunek usuwającego osty oracza z pługiem – mający symbolizować pracę na nowinach, od podstaw.

Projektantami medalu byli Józef Aumiller i Tadeusz Breyer. Sygnatura pierwszego z nich znajduje się na awersie, zaś drugiego na rewersie, na którym swój znak umieścił również wykonawca - Mennica Państwowa.

Medal zawieszony był na wstążce o szerokości 38 mm koloru jasnobłękitnego.

Odznaczeni

Przypisy

  1. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 września 1928 r. w sprawie Medalu Dziesięciolecia Odzyskanej Niepodległości (M.P. z 1928 r. Nr 237, poz. 543, s. 369)

Bibliografia

Media użyte na tej stronie

The Order of the White Eagle.png
Autor: Jakubkaja, Licencja: CC BY 3.0
Order Orła Białego – szkic
Godło II Rzeczypospolitej.png
Godło Rzeczypospolitej Polskiej ustalone Rozporządzeniem Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 13 grudnia 1927 r. o godłach i barwach państwowych oraz o oznakach, chorągwiach i pieczęciach (Dz. U. z 1927 r. Nr 115, poz. 980)
Med1928b.jpg
Medal X lecia odzyskania niepodległości
Med1928a.jpg
Medal X lecia odzyskania niepodległości