Medal Pamiątkowy za Wojnę 1918–1921

Medal Pamiątkowy Za Wojnę 1918–1921
Awers
Awers
Rewers
Rewers
Baretka
Baretka
Ustanowiono

21 września 1928

Dewiza

POLSKA SWEMU OBROŃCY

Wielkość

∅ 35 mm

Kruszec

mosiądz

Powiązane

Krzyż za udział w Wojnie 1918–1921

Medal Pamiątkowy Za Wojnę 1918–1921 – polskie wojskowo-cywilne odznaczenie ministerialne.

Geneza

Medal Pamiątkowy Za Wojnę 1918–1921 został ustanowiony i wprowadzony rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 21 września 1928[1] dla żołnierzy i cywilów, celem wyróżnienia uczestników walk o niepodległość i zabezpieczenia granic Rzeczypospolitej, którzy od 1 listopada 1918 do 18 marca 1921 byli czynnymi żołnierzami, zostali ranni lub polegli. Cywilom – również cudzoziemcom, którzy współdziałali z wojskiem.

Przyznawanie medalu

Medal nadawał Minister Spraw Wojskowych[2]. W szczególności:

 • pośmiertnie – żołnierzom poległym w walkach
 • pośmiertnie – żołnierzom zmarłym w wyniku chorób nabytych w trakcie służby
 • rannym w walkach bez względu na czas trwanie ich służby w wojsku
 • żołnierzom pełniącym przez okres co najmniej 3 miesięcy służbę w polu w formacjach liniowych (jeżeli byli ochotnikami, okres ten wynosił co najmniej 2 miesiące)
 • żołnierzom pełniącym służbę czynną co najmniej przez 5 miesięcy

Opis medalu

Medal Pamiątkowy Za Wojnę 1918–1921[3] ma kształt okrągły. Jego średnica wynosi 35 mm Wykonany jest z mosiądzu. Na awersie medalu umieszczono godło państwowe (według wzoru z 1927) – orzeł w koronie, na piersi którego widnieje – zawieszony na szyi – Krzyż Orderu Wojennego Virtuti Militari. Po obu stronach godła, tuż nad szponami, znajdują się rozpisane na okręgu daty: 1918 i 1921. Na rewersie medalu umieszczony został wieniec z liści dębowych, wewnątrz którego widnieje rozpisany w kolumnie napis: POLSKA SWEMU OBROŃCY.

Medal zawieszony jest na wstążce z mory o szerokości 37 mm, której barwy nawiązują do wstążek dwóch polskich odznaczeń wojskowych: Krzyża Orderu Virtuti Militari oraz Krzyża Walecznych. Tak więc pośrodku wstążki jest niebieski pas szerokości 12 mm – po bokach którego widnieją wąskie – 2 mm czarne paski, za nimi zaś paski białe ok. 2 mm, następnie paski amarantowe o szerokości 4,5 mm, w następnej kolejności znowu paski białe – 2 mm, a po nich – po zewnętrznej stronie wstęgi – wąskie ok. 1 mm paski koloru niebieskiego.

Odznaczeni

Informacje dodatkowe

Współcześnie odznaczenie to nie jest włączone do systemu odznaczeń państwowych. W jego miejsce 10 sierpnia 1990 wprowadzono Krzyż za udział w Wojnie 1918–1921, którym odznaczano żyjących uczestników tamtych walk.

Przypisy

 1. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 września 1928 r. o Medalu Pamiątkowym Za Wojnę 1918–1921 (Dziennik Rozkazów nr 32 poz. 350 z dnia 9 listopada 1928 roku (Tekst rozporządzenia w formacie djvu). Tekst ukazał się również w Monitorze Polskim nr 233 poz. 533 z 9 października 1928 roku.
 2. Rozporządzenie Ministra Spraw Wojskowych z dnia 21 października 1928 wydane w porozumieniu z Ministrem Spraw Wewnętrznych oraz Ministrem Sprawiedliwości o sposobie nadania Medalu Pamiątkowego Za Wojnę 1918–1921 (Dziennik Rozkazów nr 32 poz. 351 z dnia 9 listopada 1928 roku (Tekst rozporządzenia w formacie djvu). Tekst ukazał się również w Monitorze Polskim nr 253, poz. 600 z 2 listopad 1928 roku
 3. § 2 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 września 1928 roku o Medalu Pamiątkowym Za Wojnę 1918–1921 (M.P. z 1928 r. nr 233, poz. 533.)

Bibliografia

 • Medal za Wojnę 1918–1921. W: Kazimierz Sejda: Ordery, odznaczenia i medale Rzeczypospolitej Polskiej. Warszawa: 1932, s. 73-77.
 • Wanda Bigoszewska: Polskie ordery i odznaczenia. Warszawa: Wyd. Interpress, 1989. ISBN 83-223-2287-9.
 • Praca zbiorowa pod redakcją dr Marjana Jerzego Wachtera: Wielka Ilustrowana Encyklopedia Powszechna Tom XIII. Kraków: Wydawnictwo Gutenberga, s. 68-70.

Media użyte na tej stronie

Godło II Rzeczypospolitej.png
Godło Rzeczypospolitej Polskiej ustalone Rozporządzeniem Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 13 grudnia 1927 r. o godłach i barwach państwowych oraz o oznakach, chorągwiach i pieczęciach (Dz. U. z 1927 r. Nr 115, poz. 980)
Medal PSO za wojne 1918 1921 awers.PNG
Autor: Adam.Kurowski, Licencja: CC BY-SA 3.0
Medal PSO za wojnę 1918 1921 awers
Medal PSO za wojne 1918 1921 rewers.PNG
Autor: Adam.Kurowski, Licencja: CC BY-SA 3.0
Medal PSO za wojnę 1918-1921 rewers
The Order of the White Eagle.png
Autor: Jakubkaja, Licencja: CC BY 3.0
Order Orła Białego – szkic