Medal za Długoletnią Służbę

Medal za Długoletnią Służbę
Awers
Awers medalu srebrnego
Rewers
Rewers medalu srebrnego
Baretka
Baretka ogólna (II RP)
Ustanowiono

8 stycznia 1938
14 czerwca 2007

Wielkość

∅ 35 mm

Powyżej

Medal za Ofiarność i Odwagę

Poniżej

Medal za Długoletnie Pożycie Małżeńskie

Wizerunek awersu i rewersów poszczególnych stopni

Medal za Długoletnią Służbę – polskie odznaczenie cywilne z okresu II Rzeczypospolitej, nadawane za pracę w służbie państwowej, przywrócone do systemu odznaczeń państwowych w Polsce w 2007 roku.

II Rzeczpospolita

Został ustanowiony ustawą z dnia 8 stycznia 1938 o medalu „Za Długoletnią Służbę”[1]. Dzielił się na trzy stopnie: złoty, srebrny i brązowy. Medal nadawali właściwi ministrowie lub inne naczelne organy władzy państwowej. Koszty nadania medalu ponosił odznaczony.

Prawo do medalu uzyskiwało się z tytułu pracy w służbie Państwa lub instytucji publicznoprawnych. Po 10 latach służby pełnionej po 11 listopada 1918 roku uzyskiwało się brązowy medal, po 20 latach – srebrny, a po 30 latach miał być przyznawany medal złoty, do czego nie doszło z powodu wybuchu II wojny światowej. Przerwy w okresach służby lub opuszczenie służby nie stanowiły przeszkody w nadaniu medalu. Medalu nie otrzymywały osoby skazane prawomocnym wyrokiem sądowym lub dyscyplinarnym, jeśli pociągał za sobą rozwiązanie stosunku służbowego lub osoby, z którymi z ich winy rozwiązano umowę o pracę. Po ponownym przyjęciu do służby, osoby takie miały prawo do przyznania medalu, po przesłużeniu odpowiednich okresów, liczonych od dnia ponownego przyjęcia do służby.

Medal noszony był na lewej piersi, bezpośrednio po odznaczeniach państwowych polskich, a przed odznaczeniami zagranicznymi[1].

Odznaczeni ponosili koszty wykonania medalu[1].

III Rzeczpospolita

Odznaczenie zostało odnowione w 2007 roku jako Medal za Długoletnią Służbę, zmieniając pisownię słowa „za” z wielkiej litery na małą. Medal ustanowiono ustawą z dnia 14 czerwca 2007 roku o zmianie ustawy z dnia 16 października 1992 roku o orderach i odznaczeniach (razem z Krzyżem Wojskowym, Wojskowym Krzyżem Zasługi, Wojskowym Krzyżem Zasługi z Mieczami, Morskim Krzyżem Zasługi, Morskim Krzyżem Zasługi z Mieczami, Lotniczym Krzyżem Zasługi, Lotniczym Krzyżem Zasługi z Mieczami). Zmiana weszła w życie 10 października 2007 roku. Równocześnie Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej rozporządzeniem z dnia 31 lipca 2007 roku zmienił rozporządzenie z dnia 10 listopada 1992 roku w sprawie opisu, materiału, wymiarów, wzorów rysunkowych oraz sposobu i okoliczności noszenia odznak orderów i odznaczeń.

Zgodnie z treścią wyżej wymienionej ustawy „Medal za Długoletnią Służbę” przyznaje Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej jako nagrodę za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej w służbie Państwa”. W precedencji polskich odznaczeń zajmuje miejsce za Medalem za Ofiarność i Odwagę, a przed Medalem za Długoletnie Pożycie Małżeńskie. Zachowano trzystopniowy podział.

W latach 2007–2009 przyznano 31 471 Medali za Długoletnią Służbę[2].

Wygląd

Pomiędzy odznaczeniami z dwóch różnych okresów nie wyróżnia się znaczących zmian w wyglądzie. Odznaką Medalu za Długoletnią Służbę jest okrągły medal o średnicy 35 mm, w pierwszym stopniu złocony i oksydowany, w drugim stopniu srebrzony i oksydowany, a w trzecim stopniu patynowany na brązowo. W środku znajduje się wypukły wizerunek orła państwowego w koronie otoczony stylizowanymi kłosami zboża. W części środkowej i dolnej, na obrzeżu znajduje się napis „ZA DŁUGOLETNIĄ SŁUŻBĘ”. Rewers medalu składa się z wypukłej liczby rzymskiej „XXX” w pierwszym stopniu, „XX” w drugim stopniu oraz „X” w trzecim stopniu. Poniżej umiejscowiona jest gałązka wawrzynu.

Odznaczenie zawieszone jest na amarantowej wstążce szerokości 35 mm (w 1938 roku – 37 mm) z białym 10 mm pasem pośrodku (w 1938 roku – 11 mm). Kolory baretki są identyczne ze wstęgą medalu. Kolejne stopnie oznaczane są na baretce przez umieszczenie odpowiednich liczb rzymskich: w stopniu pierwszym – złoconej „XXX”, w stopniu drugim – srebrzonej „XX”, w stopniu trzecim – patynowanej na brązowo „X”. Baretki z okresu II RP nie miały żadnych okuć. Noszono jedną bez względu na ilość otrzymanych medali.

Odznaki Medalu za Długoletnią Służbę
KlasaMedal ZłotyMedal SrebrnyMedal Brązowy
Awers
POL Medal Za Dlugoletnia Sluzbe zloty awers.png
POL Medal Za Dlugoletnia Sluzbe srebrny awers.png
POL Medal Za Dlugoletnia Sluzbe brazowy awers.png
Rewers
POL Medal Za Dlugoletnia Sluzbe zloty rewers.png
POL Medal Za Dlugoletnia Sluzbe srebrny rewers.png
POL Medal Za Dlugoletnia Sluzbe brazowy rewers.png
Baretka
POL Medal Za Długoletnią Służbę Złoty BAR.svg
POL Medal Za Długoletnią Służbę Srebrny BAR.svg
POL Medal Za Długoletnią Służbę Brązowy BAR.svg

Odznaczeni

Zobacz też

Przypisy

  1. a b c Dz.U. z 1938 r. nr 3, poz. 11.
  2. Juliusz Ćwieluch: Medalomania. Raport: Medale i ordery. Kto daje, komu i za co. polityka.pl, 20 listopada 2010. [dostęp 2012-05-04].

Bibliografia

Media użyte na tej stronie

POL Medal Za Długoletnią Służbę Złoty BAR.svg
Baretka: Złoty Medal za Długoletnią Służbę
POL Medal Za Długoletnią Służbę Brązowy BAR.svg
Baretka: Brązowy Medal za Długoletnią Służbę
Coat of arms of Poland-official3.png
Godło Rzeczypospolitej Polskiej
Godło II Rzeczypospolitej.png
Godło Rzeczypospolitej Polskiej ustalone Rozporządzeniem Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 13 grudnia 1927 r. o godłach i barwach państwowych oraz o oznakach, chorągwiach i pieczęciach (Dz. U. z 1927 r. Nr 115, poz. 980)
POL Medal Za Dlugoletnia Sluzbe srebrny awers.png
Srebrny Medal za Długoletnią Służbę. Awers.
POL Medal Za Dlugoletnia Sluzbe zloty rewers.png
Złoty Medal za Długoletnią Służbę. Rewers.
POL Medal Za Dlugoletnia Sluzbe brazowy rewers.png
Brązowy Medal za Długoletnią Służbę. Rewers.
Medal za Długoletnią Służbę.png
Medal Za Długoletnią Służbę
Medal za-dlugoletnia-sluzbe1 POL.jpg
Polish Medal za Długoletnią Służbę (Medal for long public service), from before World War II
POL Medal Za Dlugoletnia Sluzbe srebrny rewers.png
Srebrny Medal Za Długoletnią Służbę. Rewers.
POL Medal Za Dlugoletnia Sluzbe brazowy awers.png
Brązowy Medal za Długoletnią Służbę. Awers.
POL Medal Za Długoletnią Służbę BAR.svg
Baretka: Srebrny Medal za Długoletnią Służbę
Medal za-dlugoletnia-sluzbe2.jpg
Polish Medal za Długoletnią Służbę (Medal for long public service), from before World War II
POL Medal Za Dlugoletnia Sluzbe zloty awers.png
Złoty Medal za Długoletnią Służbę. Awers.