Mendelian Inheritance in Man

Mendelian Inheritance in Man, MIM; wersja elektroniczna Online Mendelian Inheritance in Man, OMIM – baza danych o wszystkich opisanych chorobach uwarunkowanych genetycznie występujących u człowieka. Projekt ma na celu gromadzenie informacji o fenotypach chorobowych, i gdy to możliwe, genach których mutacje są wiązane z wystąpieniem określonych schorzeń.

Historia

Baza danych Mendelian Inheritance in Man została zapoczątkowana na początku lat 60. XX wieku przez dr Victora A. McKusicka z Johns Hopkins University i systematycznie rozszerzana. Wydawano ją w formie książkowej i w latach 1966-1998 ukazało się 12 edycji tego wydawnictwa. W roku 1987 udostępniono wersję elektroniczną pod nazwą Online Mendelian Inheritance in Man™ (OMIM™), która w roku 1995 stała się dostępna w Internecie za sprawą NCBI (National Center for Biotechnology Information). Jest ona dostępna za pośrednictwem wyszukiwarki Entrez na stronie National Library of Medicine.

Opracowywanie informacji

Informacje dostępne w bazie są zbierane i przetwarzane przez zespół naukowców kierowany przez pomysłodawcę i twórcę projektu, Victora McKusicka z Johns Hopkins University, choć ważny jest również wkład nadsyłany przez naukowców rozsianych po całym świecie. Odpowiednie artykuły są kolejno tworzone, dyskutowane i w standardowej formie udostępniane w bazie danych.

Klasyfikacja

Każda choroba i każdy gen mają przypisany sześciocyfrowy kod. Pierwsza cyfra kodu wskazuje na typ dziedziczenia choroby albo genu. Cyfra 1 wskazuje na autosomalnie dominujący, a 2 autosomalnie recesywny typ dziedziczenia; choroby i geny związane z chromosomem X mają kod rozpoczynający się cyfrą 3. Poszczególne choroby lub geny z 12. edycji Mendelian Inheritance in Man mają przypisany sześciocyfrowy kod podany w kwadratowych nawiasach, poprzedzony lub nie gwiazdką (*). Symbol ten wskazuje na znany typ dziedziczenia choroby lub genu. Symbol # przed pozycją oznacza, że fenotyp choroby może być spowodowany mutacją w więcej niż jednym genie; przykładowo, zespół Pelizaeusa-Merzbachera [MIM*169500] jest chorobą o udowodnionym autosomalnie dominującym typie dziedziczenia spowodowanym mutacją w jednym genie.

Pierwsza cyfra koduPrzedział kodówTyp dziedziczenia
1100000-199999Autosomalnie dominujące (pozycje utworzone przed 15 maja 1994)
2200000-299999Autosomalnie recesywne (pozycje utworzone przed 15 maja 1994)
3300000-399999Związane z chromosomem X
4400000-499999Związane z chromosomem Y
5500000-599999Związane z genomem mitochondrialnym
6600000-Autosomalne (pozycje utworzone po 15 maja 1994)

Statystyki

Statystyki bazy OMIM[1]
KategoriaAutosomalneZwiązane z XZwiązane z YMitochondrialneWszystkie
* Geny o znanej sekwencji11098508483711692
+ Geny o znanej sekwencji i wywoływanym fenotypie3503100381
# Znany fenotyp i podstawy molekularne19411792262148
% Znany fenotyp choroby o dziedziczeniu mendlowskim lub locus, nieznane podstawy molekularne1462133401599
Inne, głównie fenotypy o przypuszczalnym dziedziczeniu mendlowskim1983143202128
Razem16834994566317948

Wyszukiwanie informacji

Wyszukiwanie informacji w OMIM można przeprowadzać według: numeru MIM, nazwy choroby, nazwy genu, a także zapytaniach języka naturalnego (po angielsku).

W haśle chorób genetycznych w bazie OMIM zawarte są m.in. następujące informacje:

 • synonimy (nazw genu lub choroby),
 • opis schorzenia,
 • podsumowanie kliniczne,
 • rodzaj dziedziczenia,
 • informacje cytogenetyczne,
 • lokalizacja chromosomalna,
 • rozpoznanie,
 • patogeneza,
 • zmienność genetyczne,
 • piśmiennictwo.

Podane są także linki do różnych bioinformatycznych baz danych.

Przypisy

 1. OMIM Statistics. 9 sierpnia 2007. [dostęp 2007-08-09].

Bibliografia

Linki zewnętrzne

Star of life.svg Przeczytaj ostrzeżenie dotyczące informacji medycznych i pokrewnych zamieszczonych w Wikipedii.

Media użyte na tej stronie

Star of life.svg

The Star of Life, medical symbol used on some ambulances.

Star of Life was designed/created by a National Highway Traffic Safety Administration (US Gov) employee and is thus in the public domain.