Mentioned in Despatches

okucie wyróżnienia
(wzór: 1920-1994)
okucie wyróżnienia
(wzór: od 1994)
Edward William Bennett.
Mentioned in despatches.

Mentioned in Despatches (MID) (ang. wymieniony w sprawozdaniu) – rodzaj wojskowej nagrody za dzielność lub inne osiągnięcia w służbie, zwłaszcza w krajach anglosaskich. Wyróżnienie to jest dość powszechne, jednak nie ma tej rangi co odznaczenie i jest nadawane za osiągnięcia niższej wagi.

Sprawozdanie (ang. despatch) jest oficjalnym sprawozdaniem dowództwa wyższego szczebla, zazwyczaj wojsk lądowych, dla swoich przełożonych i opowiada o przebiegu operacji wojskowej.

W wojskach brytyjskich raport ten jest publikowany w Gazecie Londyńskiej. Jeśli podległy oficer lub żołnierz wykonuje wartą odnotowania działalność wspomnianą w raporcie, to wtedy mówi się, że jest wyróżniony MID. W państwach Wspólnoty Brytyjskiej żołnierze, którzy są wymienieni w MID otrzymują zaświadczenie uprawniające do noszenia okucia w kształcie liścia dębu (brązowy – nadawany w latach 1920-1994; srebrny – nadawany od 1994) na wstążce medalu, który otrzymali za udział w konflikcie zbrojnym. Jeśli nie nadano żadnego medalu za kampanię, to liść dębu noszony jest na lewej piersi munduru.

Żołnierze mogą być wymieniani wielokrotnie w raporcie ale w odróżnieniu od tego, że otrzymują zaświadczenia o wymienieniu ich w rozkazie MID, nie otrzymują już innych odznak świadczących o kolejnym wyróżnieniu.

Podobna instytucja istnieje w armii francuskiej, jako wymienienie w rozkazie.

Przykłady baretek

Naval General Service Medal 1915 BAR MID.svgMedal Służby Ogólnej Morskiej (1909–1962)
General Service Medal 1918 BAR MID.svgMedal Służby Ogólnej (1918)
War Medal 39-45 w MID BAR.svgMedal Wojny 1939–1945
Korea Medal BAR MID.svgMedal Korei 1950–53
General Service Medal 1962 BAR MID.svgMedal Służby Ogólnej (1962)
Gulf Medal BAR MID.svgMedal Wojny w Zatoce

Zobacz też

Media użyte na tej stronie

Mentioned in despatches.jpg
Edward William Bennett (1893-1970) The First World War 1914 -1918 Off to War? EWB with his 1912 T.T.Triumph Combination. Summer of 1914 EJB Feb 2009 Edward William Bennett’s Service 1914 - 1920 My father, Edward William Bennett, volunteered for service on the 7th of August 1914; just 3 days after war had been declared, aged 21.... Attacks carried on for several weeks, with further losses and no gains before petering out. What action the 14th MMGS saw during this time or what involvement Leiut.E.W.Bennett had in the battle is not known, however it must have been notable to be drawn to Sir John French’s attention, who mentioned him in his despatch of the 30th of November, resulting in the award of the Military Cross (MC) for gallantry in the field. Which he received from King George the Fifth at Buckingham Palace on the 2nd of March 1917.
General Service Medal 1962 BAR MID.svg
Autor: , Licencja: CC BY-SA 3.0
Ta ^specifik^ z W3C grafika wektorowa została stworzona za pomocą Inkscape .
Korea Medal BAR MID.svg
Autor: , Licencja: CC BY-SA 3.0
Ta ^specifik^ z W3C grafika wektorowa została stworzona za pomocą Inkscape .
War Medal 39-45 w MID BAR.svg
Baretka brytyjskiego War Medal 1939-1945 z okuciem wyróżnienia Mentioned in Despatches.
UK MID 1994.svg
Okucie brytyjskiego wyróżnienia Mentioned in Despatches (wzór – od 1994).
Naval General Service Medal 1915 BAR MID.svg
Autor: , Licencja: CC BY-SA 3.0
Ta ^specifik^ z W3C grafika wektorowa została stworzona za pomocą Inkscape .
UK MID 1920-94.svg
Okucie brytyjskiego wyróżnienia Mentioned in Despatches (wzór 1920-1994).