Międzynarodowy kod sygnałowy

Flagi MKS (0, Z, I) na ORP Iskra

Międzynarodowy kod sygnałowy, MKS – zbiór podstawowych komunikatów kodowych, stosowany do sygnalizacji w żegludze, zatwierdzony przez Międzynarodową Organizację Morską w Londynie w 1969 roku.

Sygnały złożone są z jednej, dwóch lub trzech liter, ale kod umożliwia również przekazywanie dowolnych informacji w trybie „litera po literze”.

  • Sygnały jednoliterowe służą do przekazywania wiadomości pilnych, ważnych, często używanych.
  • Sygnały dwuliterowe dodatkowo uzupełnione niekiedy cyfrą dotyczą typowych (w żegludze) sytuacji dotyczących bezpieczeństwa ludzi i statków.
  • Sygnały trzyliterowe zaczynające się od litery M zarezerwowane są dla korespondencji dotyczącej spraw medycznych i pomocy lekarskiej.

Ustalone, znane powszechnie kody umożliwiają precyzyjną komunikację niezależnie od umiejętności językowych rozmówców.
Krótkie kody umożliwiają szybkie przekazywanie wiadomości za pomocą najprostszych metod. Sygnalizację można prowadzić przy pomocy alfabetu semaforowego, głosu, światła, radia, telegrafu lub flag sygnałowych. Obecnie rzadko używany ze względu na upowszechnienie radiotelefonu UKF.

Sygnalizacja głosem

Poszczególne znaki kodu sygnałowego mają nazwy z łatwo wymawianych i odróżnianych słów języka angielskiego. Wymawiać je należy powoli, z wyraźnym podziałem na sylaby i akcentem na wyróżnionej sylabie (patrz: tabele).

Sygnalizacja alfabetem Morse’a

Alfabet Morse’a stosowany jest w sygnalizacji światłem, dźwiękiem, telegrafem lub ruchami ramion (dla lepszej widoczności trzymając w rękach chorągiewki w jaskrawych barwach).
Oprócz opisanych w tabelach sygnałów MKS stosuje się sygnały specjalne:

sygnałznaczenie
AA AA AAwywołanie ogólne
TTTTodpowiedź na wywołanie ogólne
DE...znak rozpoznawczy (w miejsce wykropkowania)
Tpotwierdzenie odbioru
EEEEEpomyłka

Sygnalizacja semaforem

Semafor to system sygnalizacji. Alfabet semaforowy to zestaw sygnałów oznaczających litery, cyfry lub znaki umowne, przekazywanych za pomocą 2 chorągiewek, trzymanych przez sygnalistę pod różnymi kątami w stosunku do tułowia. Znaki można również przekazywać za pomocą dwu ruchomych skrzydeł urządzenia sygnalizacyjnego (zwanego semaforem), ustawianych pod różnymi kątami w stosunku do pionu.

Kod flagowy MKS

Komplet flag kodu składa się z 26 flag literowych, 10 flag cyfrowych, trzech flag zastępczych i jednej flagi o znaczeniu odpowiedź. Wezwaniem do rozpoczęcia sygnalizacji flagami jest podniesienie zestawu YP lub CQ.

Flagi MKS podczas wielkiej gali banderowej na niemieckim żaglowcu Roald Amundsen
patrząc od dołu z lewej[1] do góry w prawo: 3GH4IJ

Nadawanie znaków

[1] 
Kilo flag.svg 
Statek zamierzający rozpocząć korespondencję podnosi sygnał złożony ze znaków K 6 (patrz tabela poniżej)
 6-Soxisix.svg 
 ICS Answer.svg Statek, który zauważy sygnał podnosi do połowy wysokości swojej linki sygnałowej flagę odpowiedzi.

Następnie, po zrozumieniu sygnału – podnosi ją na pełną wysokość.

Gdy nadający sygnały opuści swoje flagi, odbiorca swoją flagę odpowiedzi opuszcza do połowy, co oznacza gotowość do odebrania następnych znaków. Kiedy nadawca podniesie kolejne sygnały (nie jest ich więcej niż pięć flag naraz), odbiorca po ich zrozumieniu znów podnosi swoją flagę odpowiedzi.

Taka wymiana znaków trwa rzecz jasna dość długo, zwłaszcza jeśli wiadomości nadawane są litera po literze. Dlatego stosowane są rozmaite skróty, a także jednoliterowe sygnały mające dodatkowe znaczenia, zgodnie z tabelą poniżej.

Tabele znaków z flagami pojedynczymi

Zestaw jednoliterowych sygnałów MKS
αmnemznaczeniemeaningflagaMorse
AAlpha
AL-FA
Mam nurka pod wodą; trzymajcie się z dala i idźcie powoliI have a diver down; keep well clear at slow speed Alpha flag.svg 
·-
BBravo
BRA-WO
Ładuję / wyładowuję / mam na statku ładunki niebezpieczneI am taking in / discharging / carrying dangerous goods Bravo flag.svg 
-...
CCharlie
CZAR-LI (SZAR-LI)
Tak. PotwierdzenieYes. Affirmative Charlie flag.svg 
-.-.
DDelta
DEL-TA
Trzymajcie się z daleka ode mnie,
manewruję z trudnością
Keep clear of me,
I am manoeuvring with difficulty
 Delta flag.svg 
-..
EEcho
EK-O
Zmieniam swój kurs w prawoI am altering my course to starboard Echo flag.svg 
.
FFoxtrot
FOKS-TROT
Jestem niezdolny do ruchu;
nawiążcie ze mną łączność
I am disabled;
communicate with me
 Foxtrot flag.svg 
..-.
GGolf
GOLF
Potrzebuję pilota
Gdy nadany przez statek rybacki oznacza wybieram sieci.
I require a pilot
When made by fishing vessel I am hauling nets
 Golf flag.svg 
--.
HHotel
HO-TEL
Mam pilota na statkuI have a pilot on board Hotel flag.svg 
....
IIndia
IN-DI-JA
Zmieniam swój kurs w lewoI am altering my course to port India flag.svg 
..
JJuliet
DZU-LI-JET
Mam pożar i niebezpieczny ładunek na statku, trzymajcie się z dalaI am on fire and have dangerous cargo on board, keep well clear of me Juliet flag.svg 
.---
KKilo
KI-LO
Chcę nawiązać z wami łącznośćI wish to communicate with you Kilo flag.svg 
-.-
LLima
LI-MA
Zatrzymajcie wasz statekYou should stop your vessel instantly Lima flag.svg 
.-..
MMike
MA-IK
Zatrzymałem mój statek i nie posuwam się po wodzieMy vessel is stopped and making no way through the water Mike flag.svg 
--
NNovember
NO-WEM-BER
Nie. Zaprzeczenie lub zaprzeczenie znaczenia poprzedniej grupy znakówNo. Negative or the significance of the previous group should be read in the negative November flag.svg 
-.
OOscar
OS-KAR
Człowiek za burtąMan overboard Oscar flag.svg 
---
PPapa
PA-PA
W porcie: wszystkie osoby zameldować się natychmiast na statek ponieważ wychodzi w morze
W morzu użyte przez statek rybacki: moje sieci zaczepiły o przeszkodę
In harbour: all persons should report on board as soon as possible as the vessel is about to proceed to sea
At sea may be used by fishing vessels: my nets have come fast upon an obstruction
 Papa flag.svg 
.--.
QQuebec
KE-BEK
Mój statek jest zdrowy[2] i proszę o prawo poruszania sięMy vessel is healthy, and I request free pratique Quebec flag.svg 
--.-
RRomeo
RO-MI-JO
/nie używa się//not used/ Romeo flag.svg 
.-.
SSierra
SI-ER-RA
Moje maszyny pracują wsteczMy engines are going astern Sierra flag.svg 
...
TTango
TANG-GO
Trzymajcie się ode mnie z dala;
jestem zajęty trałowaniem we dwójkę
Keep clear of me;
I am engaged in pair trawling
 Tango flag.svg 
-
UUniform
JU-NI-FORM (U-NI-FORM)
Kierujecie się ku niebezpieczeństwuYou are running into danger Uniform flag.svg 
..-
VVictor
WIK-TOR
Potrzebuję pomocyI require assistance Victor flag.svg 
...-
WWhiskey
ŁYS-KI
Potrzebuję pomocy medycznejI require medical assistance Whiskey flag.svg 
.--
XX-ray
EKS-REJ
Wstrzymajcie się z wykonywaniem waszych zamierzeń i uważajcie na moje sygnałyStop carrying out your intentions and watch for my signals Xray flag.svg 
-..-
YYankee
JAN-KI (YANG-KI)
Wlokę kotwicęI am dragging my anchor Yankee flag.svg 
-.--
ZZulu
ZU-LU
Potrzebuję holownika
Statki rybackie: wydaję sieci
I require a tug
Fishing vessels: I am shooting nets
 Zulu flag.svg 
--..
Zestaw cyfr
 # mnemflagaMorse  # mnemflagaMorse  # mnemflagaMorse
1Unaone
UNA-UAN
 1-Unaone.svg 
.----
2Bissotwo
BIS-SO-TU
 2-Bissotwo.svg 
..---
3Terrathree
TE-RA-TRI
 3-Terrathree.svg 
...--
4Kartefour
KARTE-FOER
 4-Kartefour.svg 
....-
5Pantafive
PANTA-FAJF
 5-Pantafive.svg 
.....
6Soxisix
SOK-SI-SIKS
 6-Soxisix.svg 
-....
7Setteseven
SET-TE-SEWN
 7-Setteseven.svg 
--...
8Oktoeight
OK-TE-EJT
 8-Oktoeight.svg 
---..
9Novenine
NO-WE-NAJN
 9-Novenine.svg 
----.
0Nadazero
NA-DA-ZE-RO
 0-Nadazero.svg 
-----
Flagi pomocnicze
flagaznaczenieflagaznaczenieflagaznaczenieflagaznaczenie
 ICS Answer.svg flaga kodu
i odpowiedzi
  ICS Repeat One.svg flaga zastępcza
nr 1
  ICS Repeat Two.svg flaga zastępcza
nr 2
  ICS Repeat Three.svg flaga zastępcza
nr 3

Przykłady znaków z kilkoma flagami

Azymut 123A123Alpha flag.svg1-Unaone.svg2-Bissotwo.svg3-Terrathree.svg
Kurs 098C098Charlie flag.svg0-Nadazero.svg9-Novenine.svg8-Oktoeight.svg
Data 12.D12Delta flag.svg1-Unaone.svg2-Bissotwo.svgstosuje się
2, 4 lub 6 cyfr
Odległość
765 Mm
R765Romeo flag.svg7-Setteseven.svg6-Soxisix.svg5-Pantafive.svg
Prędkość
14 węzłów
S14Sierra flag.svg1-Unaone.svg4-Kartefour.svg
Czy potrzebny
holownik?
KGKilo flag.svgGolf flag.svg
Holownik
niepotrzebny
KG1Kilo flag.svgGolf flag.svg1-Unaone.svg
Zbliża się huragan.
Uważajcie!
VLVictor flag.svgLima flag.svg
potrzebna łączność
po holendersku
ZA0Zulu flag.svgAlpha flag.svg0-Nadazero.svg
potrzebna łączność
po angielsku
ZA1Zulu flag.svgAlpha flag.svg1-Unaone.svg
potrzebna łączność
po francusku
ZA2Zulu flag.svgAlpha flag.svg2-Bissotwo.svg

Ważniejsze sygnały dwuznakowe

zestaw flagznaczenie
AEMuszę opuścić statek.
ALMam lekarza na statku.
AMCzy macie lekarza?
AQMam ofiarę, która musi być natychmiast zabrana.
CJCzy potrzebujecie pomocy?
CKNie potrzebuję pomocy.
FACzy możecie podać mi moją pozycję?
FCWskażcie waszą pozycję za pomocą rakiet lub pochodni.
GNZabierzcie ludzi.
GWCzłowiek za burtą. Proszę podjąć akcję w celu wyciągnięcia go z wody.
HXCzy doznaliście uszkodzeń w czasie zderzenia?
KMMogę wziąć was na hol.
KPZaholujcie mnie do najbliższego portu lub na kotwicowisko.
KXPrzygotujcie się do przyjęcia liny holowniczej.
LGPrzygotujcie się do rzucenia liny holowniczej.
NCJestem w niebezpieczeństwie, potrzebuję natychmiastowej pomocy.
OQProwadzę kompensację dewiacji kompasu lub kalibruję radionamiernik.
PMIdźcie w moim śladzie torowym.
QQProszę o odprawę sanitarną.
SMDokonuję pomiarów prędkości.
UMPort jest zamknięty dla ruchu.
UPProszę o zezwolenie na wejście do portu.
UWŻyczę wam przyjemnej podróży.
VFPodnieście wasz sygnał rozpoznawczy.
VLZbliża się huragan. Zastosujcie odpowiednie środki ostrożności.
YPPragnę nawiązać łączność.
YMKto mnie woła?
ZEPodejdźcie na odległość kontaktu wzrokowego.
ZWPotrzebuję lekarza portowego.
SQZatrzymajcie maszyny (uzupełniona cyfrą – 3 znaki:
SQ1 – Zatrzymajcie maszyny albo otworzę ogień).

Przypisy

  1. a b Na pierwszej fladze, czerwono-biało-niebieskiej „3”, widoczny jest tylko niewielki fragment niebieskiej końcówki, gdyż prawie cała znalazła się poza krawędzią kadru fotografii.
  2. Oznacza, że na statku nie ma osób chorych na choroby zakaźne.

Bibliografia

  • Międzynarodowy kod sygnałowy: przygotowany przez Podkomisję Międzynarodowego Kodu Sygnałowego przy Międzyrządowej Morskiej Organizacji Doradczej w Londynie, w 1965 roku / [przekł. na jęz. pol.: Edward Gubała, Zdzisław Teisseyre]. Tekst równol. pol. i ang. Wyd. 2. Gdańsk: Wydawnictwo Morskie, 1975. OCLC 823596407.
  • Międzynarodowy kod sygnałowy: przygotowany przez Podkomisję Międzynarodowego Kodu Sygnałowego przy Międzyrządowej Morskiej Organizacji Doradczej w Londynie, w 1965 roku / [przekł. na jęz. pol.: Edward Gubała, Zdzisław Teisseyre]. Tekst równol. pol. i ang. Wyd. 1. Gdańsk: Wydawnictwo Morskie, 1969.
  • Lesław Furmaga, Józef Wójcicki: Mały słownik morski. Gdynia: Mitel International Ltd, 1993. ISBN 83-85413-73-1.
  • International Code of Signals for Visual, Sound, and Radio Communications United States Edition, 1969 Edition. 2003. [dostęp 2013-06-17]. (ang.)

Media użyte na tej stronie

Foxtrot flag.svg
A svg version of the Foxtrot Nautical Signal Flag
ORP Iskra kod syganlowy.jpg
Autor: kkic, Licencja: CC-BY-SA-3.0
Flagi Międzynarodowego Kodu Sygnałowego (0, Z, I)
Oscar flag.svg
Oscar flag
Bravo flag.svg

A svg version of the Bravo Nautical Signal Flag, made by myself.

Ash Crow 18:55, 14 December 2005 (UTC)
November flag.svg
November flag
Golf flag.svg
An svg version of the Golf Nautical Signal Flags
RomanA-01.svg
This image can't have copyright.
Juliet flag.svg

A svg version of the Juliet Nautical Signal Flag, made by myself.

Ash Crow 11:19, 19 December 2005 (UTC)
6-Soxisix.svg

Description: Nautical Signal Flag "Soxisix" (6)
Source: Own work
Date: created 6. Jan. 2006

Author: Madden
5-Pantafive.svg

Description: Nautical Signal Flag "Pantafive" (5)
Source: Own work
Date: created 6. Jan. 2006

Author: Madden
1-Unaone.svg

Description: Nautical Signal Flag "Unaone" (1)
Source: Own work
Date: created 6. Jan. 2006

Author: Madden
Echo flag.svg
A svg version of the Delta Nautical Signal Flag, made by myself
India flag.svg
A svg version of the India Nautical Signal Flag
7-Setteseven.svg

Description: Nautical Signal Flag "Setteseven" (7)
Source: Own work
Date: created 6. Jan. 2006

Author: Madden
Delta flag.svg
A svg version of the Delta Nautical Signal Flag, made by myself.
書.svg
The Chinese character , in semi-cursive script. The meaning in English: "book", "writing", "calligraphy".
This file is used as the logo of WikiProject Writing systems on the English Wikipedia.
0-Nadazero.svg
Nautical Signal Flag "Nadazero" (0)
2-Bissotwo.svg

Description: Nautical Signal Flag "Bissotwo" (2)
Source: Own work
Date: created 6. Jan. 2006

Author: Madden
Jednoliterowe sygnaly MKS.JPG
Jednoliterowe sygnały MKS
9-Novenine.svg

Description: Nautical Signal Flag "Novenine" (9)
Source: Own work
Date: created 6. Jan. 2006

Author: Madden
Charlie flag.svg

A svg version of the Charlie Nautical Signal Flag, made by myself.

Ash Crow 19:09, 14 December 2005 (UTC)
Kilo flag.svg

A svg version of the Kilo Nautical Signal Flag, made by myself.

Ash Crow 11:25, 19 December 2005 (UTC)
Alpha flag.svg
A svg version of the Alpha Nautical Signal Flag, made by myself.
Lima flag.svg
A svg version of the Lima Nautical Signal Flag.
Also used as a nautical flag signalling Cholera.
Hotel flag.svg
A svg version of the Hotel Nautical Signal Flag
4-Kartefour.svg

Description: Nautical Signal Flag "Kartefour" (4)
Source: Own work
Date: created 6. Jan. 2006

Author: Madden
8-Oktoeight.svg

Description: Nautical Signal Flag "Oktoeight" (8)
Source: Own work
Date: created 6. Jan. 2006

Author: Madden
3-Terrathree.svg

Description: Nautical Signal Flag "Terrathree" (3)
Source: Own work
Date: created 6. Jan. 2006

Author: Madden