Michał Grażyński

Michał Grażyński
Ilustracja
Michał Grażyński, przed 1939
Pełne imię i nazwisko

Michał Tadeusz Grażyński

Data i miejsce urodzenia

12 maja 1890
Gdów

Data i miejsce śmierci

10 grudnia 1965
Londyn

Wojewoda śląski
Okres

od 6 września 1926
do 5 września 1939

Przynależność polityczna

sanacja

Poprzednik

Mieczysław Bilski

Następca

okupacja wojenna III Rzeszy

Minister Propagandy
Okres

od 5 września 1939
do 20 października 1939

Przynależność polityczna

sanacja

Poprzednik

urząd utworzony

Następca

urząd zniesiony

Odznaczenia
Krzyż Srebrny Orderu Virtuti Militari Krzyż Komandorski z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski Krzyż Komandorski Orderu Odrodzenia Polski Krzyż Niepodległości z Mieczami Krzyż Walecznych (1920-1941) Złoty Krzyż Zasługi Krzyż na Śląskiej Wstędze Waleczności i Zasługi I stopnia Złoty Wawrzyn Akademicki Odznaka Honorowa Ligi Obrony Powietrznej i Przeciwgazowej Odznaka Honorowa Ligi Obrony Powietrznej i Przeciwgazowej Wielki Oficer Orderu Korony Jugosłowiańskiej Komandor Orderu Korony Włoch
Krzyż Obrony Lwowa Odznaka ZHP „Wdzięczności”
Michał Tadeusz Grażyński
Michał Tadeusz Kurzydło
podpułkownik podpułkownik
Data i miejsce urodzenia

12 maja 1890
Gdów

Data i miejsce śmierci

10 grudnia 1965
Londyn

Przebieg służby
Lata służby

1914–1918, 1943–1945

Siły zbrojne

Wappen Kaisertum Österreich 1815 (Klein).png Armia Austro-Węgier
Orzełek II RP.svg Wojsko Polskie
Poland badge.jpg Polskie Siły Zbrojne na Zachodzie

Stanowiska

zastępca szefa sztabu Dowództwa Ochrony Plebiscytu w II powstaniu śląskim,
szef sztabu grupy „Wschód” w III powstaniu śląskim

Główne wojny i bitwy

I wojna światowa,
II powstanie śląskie,
III powstanie śląskie,
II wojna światowa

Michał Tadeusz Grażyński właśc. Michał Tadeusz Kurzydło (ur. 12 maja[1] 1890 w Gdowie, zm. 10 grudnia 1965 w Londynie) – kapitan rezerwy piechoty Wojska Polskiego, działacz niepodległościowy, społeczny i harcerski, doktor filozofii i prawa. Długoletni wojewoda śląski, politycznie związany z sanacją.

Dzieciństwo i młodość

Urodził się w Gdowie na terenie ówczesnych Austro-Węgier jako siódme dziecko Michała Kurzydło i Marianny z Zastawniaków. Jego ojciec był kierownikiem czteroklasowej szkoły ludowej, natomiast matka zmarła trzy lata po urodzeniu Michała. W momencie urodzin nosił rodzinne nazwisko Kurzydło, które gdy miał sześć lat zmieniono pod naciskiem drugiej żony jego ojca Antoniny z domu Broniowskiej na Grażyński (od tytułu ulubionego przez jego starszą siostrę Marię poematu Adama Mickiewicza Grażyna). Studiował na Uniwersytecie Jagiellońskim, otrzymując w roku 1913 doktorat z filozofii za rozprawę na temat historii systemu monetarnego w Polsce Jagiellonów[2].

I wojna światowa

9 maja 1913 rozpoczął pracę jako nauczyciel w gimnazjum w C. K. I Gimnazjum w Stanisławowie, ucząc języka polskiego i geografii[3]. Wkrótce po wybuchu I wojny światowej zmobilizowany do cesarskiej i królewskiej Armii jako podporucznik rezerwy. Jesienią 1914 został ciężko ranny w walkach na froncie rosyjskim i od marca 1915 resztę wojny spędził w służbie garnizonowej w Krakowie.

Służba w Wojsku Polskim i udział w powstaniach śląskich

W 1918 wstąpił do Wojska Polskiego i służył w Oddziale II Sztabu Generalnego, w pionie propagandy. 25 listopada 1920 został zatwierdzony w stopniu porucznika piechoty z dniem 1 kwietnia 1920, w „grupie byłej armii austro-węgierskiej”[4]. Był zaangażowany w przygotowania do plebiscytu na Spiszu i Orawie, a następnie w przygotowania do plebiscytu na Górnym Śląsku jako członek Komendy Polskiej Organizacji Wojskowej Górnego Śląska. Uczestniczył jako zastępca szefa sztabu Dowództwa Ochrony Plebiscytu w II powstaniu śląskim i jako szef sztabu grupy „Wschód” w III powstaniu śląskim. W trakcie akcji plebiscytowej i III powstania używał pseudonimu „Borelowski”. Był jednym z przywódców najbardziej nieprzejednanego kręgu przywódców powstania, dążącej od początku do rozstrzygnięć militarnych i walki do ostatecznego zwycięstwa. Krąg ten, skupiony w sztabie grupy „Wschód” był posądzany o próbę puczu w ostatnich dniach III powstania, który miał na celu mianowanie na wodza powstania kpt. Karola Grzesika. Wydarzenia te zapoczątkowały głęboki personalny i polityczny konflikt Grażyńskiego z Wojciechem Korfantym. Zweryfikowany został w stopniu kapitana ze starszeństwem z 1 czerwca 1919 roku w korpusie oficerów rezerwy piechoty.

Lata 1921–1926

Po powstaniu Grażyński wrócił do pracy naukowej na Uniwersytecie Jagiellońskim, otrzymał drugi doktorat w dziedzinie prawa za rozprawę z dziedziny prawa rolnego.

Prawdopodobnie współpracował też z polskim wywiadem wojskowym, badając sytuację Polaków na Śląsku Opolskim. W okresie tym związał się z organizacją „Zet”, która później uformowała tzw. lewicowe skrzydło sanacji.

Lata 1926–1939 – wojewoda śląski

Wojewoda śląski Michał Grażyński, marsz. Edward Śmigły-Rydz i gen. Władysław Bortnowski na moście granicznym w Czeskim Cieszynie po zajęciu Zaolzia, październik 1938

Po przewrocie majowym został z poparcia Piłsudskiego wojewodą śląskim. Pełniąc tę funkcję szczególną wagę przykładał do rozwoju szkolnictwa, będąc jednocześnie kuratorem szkolnym nadzorującym Wydział Oświecenia Publicznego. W związku z tym, popierał budowę nowych gmachów szkolnych, których powstało w tym czasie ok. 100. Bez powodzenia starał się doprowadzić do utworzenia na Górnym Śląsku uczelni wyższej o profilu technicznym. Udało mu się jednak wpłynąć na utworzenie w województwie: Instytutu Pedagogicznego (w zamyśle zalążka przyszłego uniwersytetu) z wykładowcami w większości pracownikami UJ, a także Śląskich Technicznych Zakładów Naukowych (ponad średniej uczelni technicznej) oraz Wyższego Studium Nauk Społeczno-Gospodarczych.

Prowadził politykę etatystyczną, dążył do ograniczenia wpływów mniejszości niemieckiej w województwie. Pod różnymi pretekstami starał się doprowadzić do przejmowania niemieckich zakładów, aby wprowadzić tam polskie zarządy. Wobec władz samorządowych, w których nadal często znajdowały się osoby mówiące po niemiecku, stosowano ustawy pozwalające na ich rozwiązanie i komisaryczne zastąpienie ich bardziej polskimi (tak było m.in. w Katowicach). Po wyborach samorządowych w 1926 roku, kiedy to Niemcy zdobyli 40% głosów w województwie i większość w wielu miastach, Grażyński jeszcze bardziej zaostrzył walkę z mniejszością, nie wahając się łamać obowiązującego prawa. Próbował, nieskutecznie, nakłonić władze kościelne do zmniejszenia liczby nabożeństw w języku niemieckim; toczył też walkę ze szkołami mniejszościowymi[5].

Wojewoda był również w ciągłym konflikcie z Wojciechem Korfantym, który stał na stanowisku pokojowej współpracy ze śląskimi Niemcami. W polityce kadrowej naraził się miejscowym, gdyż większość stanowisk w Urzędzie Wojewódzkim zajęli przybysze spoza Śląska, związani z sanacją[5]

Święto Wychowania Fizycznego i Przysposobienia Wojskowego w Katowicach (12 maja 1939). Wojewoda Michał Grażyński i gen. Jan Jagmin-Sadowski na trybunie honorowej przyjmują defiladę.

Poparł inicjatywę utworzenia Muzeum Śląskiego, które dzięki jego zaangażowaniu rozpoczęło działalność naukową i propagandową w pół roku od wydania decyzji o powołaniu (zajęło V piętro Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach). Przy jego kluczowym udziale doprowadzono prawie do końca budowę najnowocześniejszego gmachu muzealnego w Europie, w którym Muzeum Śląskie miało mieć swoją siedzibę (gmach zburzyli Niemcy w latach 1941–1944). Jako wojewoda wspierał też m.in. Teatr Polski, teatry ludowe, Towarzystwo Przyjaciół Nauk na Śląsku, Polskie Radio (w nowej siedzibie od 1937). Przyczynił się także do powstania Archiwum Akt Dawnych Województwa Śląskiego. Był mecenasem artystów, m.in. wspierał twórczość Stanisława Szukalskiego, który ozdobił płaskorzeźbami m.in. Ślązaków gmach Muzeum Śląskiego oraz niektóre budynki w stolicy województwa. Podczas gdy wojewodą był Grażyński zbudowano nową dzielnicę w Katowicach, zabudowaną nowoczesnymi budynkami w stylu modernistycznym jak np. wieżowiec przy ul. Żwirki i Wigury, zabudowa ulic PCK, Skłodowskiej, kościół garnizonowy oraz osiedle w Katowicach Ligocie.

Był prezesem Śląskiego Okręgu Wojewódzkiego Ligę Obrony Powietrznej i Przeciwgazowej[6]. Był także przewodniczącym Oddziału Śląskiego ZHP. Był działaczem, ale nie instruktorem harcerskim. Inicjował i wspierał zakładanie harcerskich ośrodków na Buczu i w Górkach Wielkich. W latach 1931–1939 przewodniczący ZHP. W latach 1934–1936 przewodniczący Biura Skautów Słowiańskich.

Ponieważ związał się na dłużej ze Śląskiem, przepracował na nim ponad 14 lat, dlatego pisał o sobie, że jest szczerze oddanym synem ziemi śląskiej, bo wspólnie przelana tu krew jest ważniejsza niż urodzenie.

W sierpniu 1936 r. władze Jastrzębia-Zdroju nadały wojewodzie tytuł honorowego obywatela miasta za wybitne zasługi dla Jastrzębia-Zdroju[7], a 23 września tegoż roku otrzymał honorowe obywatelstwo Chorzowa[8].

II wojna światowa

5 września 1939 został mianowany ministrem ds. propagandy[9], jednak praktycznie nie wykonywał tej funkcji, gdyż 17 września wyjechał wraz z rządem poza granice Rzeczypospolitej. Po ewakuacji do Francji utworzył w październiku 1939, wraz z innymi instruktorami, Naczelny Komitet Wykonawczy, uznany przez Międzynarodowe Biuro Skautów za reprezentację ZHP.

W 1940, z powodu swojej działalności sanacyjnej, został przez nowy rząd RP pozbawiony funkcji przewodniczącego ZHP i zesłany do Rothesay, na tzw. Wyspę Węży u brzegów Szkocji, gdzie przetrzymywano przeciwników rządu bez prawa opuszczania wyspy. Grażyński w latach 1943–1945 ponownie pełnił służbę w Wojsku Polskim i po zakończeniu wojny został awansowany na podpułkownika.

Życie i działalność emigracyjna

Grób Michała i Heleny Grażyńskich na Putney Vale Cemetery w Londynie

Po wojnie mieszkał w Wielkiej Brytanii. Był jednym z założycieli i działaczem powstałej w 1944 roku Ligi Niepodległości Polski. W latach 1946–1951 był przewodniczącym ZHP poza granicami kraju. Natomiast do 1960 uważał, że zachował funkcję przewodniczącego ZHP, którą piastował przed wybuchem II wojny światowej w 1939[10]. W tym czasie władze ZHP działały równolegle w kraju.

Zmarł tragicznie w Londynie 10 grudnia 1965 potrącony przez samochód. Pochowany w Londynie na Putney Vale Cemetery (kwatera 12) obok żony Heleny z Gepnerów Grażyńskiej – zasłużonej instruktorki harcerskiej, byłej wiceprzewodniczącej ZHP.

Kontrowersje i oceny

Grażyński pozostaje jedną z najbardziej kontrowersyjnych postaci w dziejach Górnego Śląska. Przyczynił się do tego przede wszystkim jego ostry konflikt z Wojciechem Korfantym i fakt, że był przybyszem spoza regionu. Obecnie Grażyński jest często przeciwstawiany Korfantemu w sposób negujący jego osiągnięcia, których dokonał będąc wojewodą śląskim.

Innymi powodami, dla których osoba Grażyńskiego budziła kontrowersje, było marginalizowanie Statutu Organicznego, brak w jego otoczeniu Ślązaków, obsadzenie urzędów głównie przez sanacyjnych działaczy spoza Śląska oraz jego polityka walki z mniejszością niemiecką, często z naruszeniem prawa: wypieranie Niemców z zarządów i rad nadzorczych śląskich zakładów przemysłowych, ręczna polonizacja władz samorządowych, ograniczenia niemieckiego szkolnictwa[5].

Publikacje

 • Obieg monet polskich w krajach austriackich w XVII w., 1910
 • Walka o Śląsk, 1931
 • W walce o ideały harcerskie. Gawędy, przemówienia, artykuły, Warszawa 1939
 • Ustrój Rzeszy Niemieckiej na tle doktryny narodowosocjalistycznej, 1941

Ordery i odznaczenia

Upamiętnienie

Od jego nazwiska przyjął nazwę ufundowany przez niego jacht pełnomorski dla polskich harcerek – „Grażyna”. Obecnie nazwisko Grażyńskiego upamiętnia utworzony przez Główną Kwaterę ZHP Fundusz Małych Grantów im. Michała Grażyńskiego Związku Harcerstwa Polskiego.

Jego nazwisko nosi ulica w Ustroniu (w latach 1939–1945 nosząca nazwę Max-Rieger-Strasse, a po 1945 Świerczewskiego)[24], a także Katowicach, Bielsku-Białej, Gliwicach, Rybniku, Zabrzu, Jastrzębiu-Zdroju, Mikołowie i Jankowicach.

Przypisy

 1. Data urodzin jest sporna, najprawdopodobniej prawdziwa jest data 12 marca, zaś funkcjonująca w wielu publikacjach data 12 maja jest pomyłką, ale nie prostowaną przez samego Grażyńskiego z racji zbieżności z datą przewrotu majowego z 1926.
 2. Niepodległość i Pamięć, rocznik Muzeum Niepodległości, nr 1/29 r. 2009, s. 213–228, ISSN 1427-1443 Michał Tadeusz Grażyński (Gdów 1890 – Londyn 1965) Seweryn A. Wisłocki.
 3. Sprawozdanie Dyrekcyi C. K. Gimnazyum I. z polskim językiem wykładowym w Stanisławowie za rok szkolny 1913/14. Stanisławów: 1914, s. 41, 45.
 4. Dziennik Personalny M.S.Wojsk. Nr 48 z 15 grudnia 1920 r., poz. 1140, s. 1334. Jako datę urodzenia podano 12 maja 1890.
 5. a b c M. Czapliński, E. Kaszuba, G. Wąs, R. Żerelik, Historia Śląska Wrocław 2002, s. 397–403, ISBN 83-229-2213-2.
 6. Piętnastolecie L. O. P. P.. Warszawa: Wydawnictwo Zarządu Głównego Ligi Obrony Powietrznej i Przeciwgazowej, 1938, s. 28.
 7. ], JASPedia, jaspedia.eu [dostęp 2018-11-09] [zarchiwizowane z adresu 2018-11-09] (pol.).
 8. ZG: Grażyński honorowy. W: Gazeta Wyborcza Katowice [on-line]. 2000-09-23. [dostęp 2020-06-29].
 9. Wojewoda Grażyński ministrem propagandy. „Warszawski Dziennik Narodowy”. 246B, s. 2, 6 września 1939. 
 10. Harcerski słownik biograficzny. Tom I, wyd. Muzeum Harcerstwa, Warszawa 2006, s 51.
 11. a b c d e f Czy wiesz kto to jest?. Stanisław Łoza (red.). Wyd. II popr. Warszawa: Główna Księgarnia Wojskowa, 1938, s. 228.
 12. M.P. z 1936 r. nr 263, poz. 468 „za wybitne zasługi w służbie państwowej”.
 13. M.P. z 1931 r. nr 132, poz. 199 „za pracę w dziele odzyskania niepodległości”.
 14. Dr. Michał Tadeusz Grażyński, [w: ZWIĄZEK HARCERSTWA POLSKIEGO działający poza granicami Kraju].
 15. M.P. z 1933 r. nr 110, poz. 139 „za zasługi na polu obrony powietrznej i przeciwgazowej”.
 16. M.P. z 1936 r. nr 261, poz. 460 „za zasługi dla dobra literatury”.
 17. Krzyż Obrony Lwowa dla woj. Grażyńskiego. „Słowo Polskie”, s. 1, nr 123 z 6 maja 1931. 
 18. Otwarcie szkoły lotniczej LOPP w Bielsku na Śląsku. „Skrzydlata Polska”. Nr 7, s. 190, 1936. 
 19. Piętnastolecie L. O. P. P.. Warszawa: Wydawnictwo Zarządu Głównego Ligi Obrony Powietrznej i Przeciwgazowej, 1938, s. 282, 299.
 20. Wiesław Jan Wysocki, Andrzej Czesław Żak: Biskup Władysław Bandurski. Pruszków: Oficyna Wydawnicza „Ajaks”, 1997, s. 110. ISBN 83-87103-21-7.
 21. Wysokie odznaczenie wojewody Grażyńskiego. „Gazeta Lwowska”, s. 3, nr 93 z 24 kwietnia 1936. 
 22. Odznaczenie wojew. Grażyńskiego. „Gazeta Lwowska”, s. 3, nr 16 z 22 stycznia 1938. 
 23. Vilius Kavaliauskas: Symbole wolności bałtyckiej 1918–1940. Warszawa: Muzeum Łazienki Królewskie, 2020, s. 49. ISBN 978-83-64178-88-7.
 24. Pamiętnik Ustroński tom 13, str. 37

Bibliografia

 • Katelbach T., ZET, „Zeszyty Historyczne” 1968, z. 13.
 • Rakowski J., Zetowcy i Piłsudczycy, „Zeszyty Historyczne” 1980, z. 54.
 • Długajczyk E., Sanacja śląska 1926–1939. Zarys dziejów politycznych. Katowice 1983.
 • Chojnowski A., Piłsudczycy u władzy. Dzieje Bezpartyjnego Bloku Współpracy z Rządem, Wrocław 1986.
 • Zieliński W., Michał Grażyński 1890–1965, Katowice 1986.
 • Rechowicz H, Wojewoda śląski dr Michał Grażyński, Warszawa-Kraków 1988.
 • Musialik W., Michał Tadeusz Grażyński, 1890–1965. Biografia polityczna, Opole 1989.
 • Marszałek L., O Michale Grażyńskim wspomnienia i refleksje, Katowice 1990.
 • Kamiński A., Michał Grażyński 1890–1965 (niedokończona biografia), Kraków 1994.
 • Weingartner P., „Naprawa” 1926–1939. Z dziejów obozu pomajowego, Warszawa 1999.
 • Łączewski J., Michał Grażyński (1890–1965). Sylwetka polityka, Częstochowa 2000.

Media użyte na tej stronie

POL Krzyż Walecznych (1920) BAR.svg
Baretka: Krzyż Walecznych (1920).
POL Wawrzyn Akademicki BAR.svg
Baretka: Wawrzyn Akademicki.
PL Epolet pplk.svg
Naramiennik podpułkownika Wojska Polskiego (1919-39).
Wappen Kaisertum Österreich 1815 (Klein).png
Lesser coat of arms of the Austrian Empire form the Congress of Vienna in 1815 until the Austro-Hungarian Compromise of 1867. It then represented the Cisleithanian territories of Austria-Hungary in the Reichsrat until 1915.

It shows the arms of Habsburg-Lorraine encircled by the chain of the Order of Golden Fleece, surmounted on the crowned Austrian imperial double-headed eagle clutching in its claws the Imperial orb, sceptre and sword, with the Imperial Crown of Rudolf above.

After 1915 the inescutcheon only displayed the red-white-red arms of Austria.
Orzełek II RP.svg
Autor: Poznaniak, Licencja: CC BY-SA 2.5
Orzełek Wojsk Lądowych II RP
Poland badge.jpg
Poland badge. Second World War period Polish Army (post-1939 Free Polish Army) shoulder title.
Smigly-Rydz na Zaolziu.jpg
Wojewoda Śląski M. Grażyński, marszałek Polski E. Rydz-Śmigły i gen. Wł. Bortnowski w Czeskim Cieszynie 12 października 1938 r.
Michal Grazynski's Grave.jpg
Autor: Ślązak z Krakowa, Licencja: CC BY-SA 4.0
Grób Michała Grażyńskiego
Krzyż Obrony Lwowa.jpg
Autor: Praca własna, Licencja: CC BY-SA 3.0
Krzyż Obrony Lwowa, 1918
FSSkladkowski (HistoriaPolski str.247).jpg
Felicjan Sławoj-Składkowski
Commendatore OCI Kingdom BAR.svg
ribbon of the medal of commander of the Order of the Crown of Italy, during the Kingdom of Italy.
POL Krzyż na Śląskiej Wstędze Waleczności i Zasługi 1kl BAR.svg
Baretka: Krzyż na Śląskiej Wstędze Waleczności i Zasługi I Klasy
POL województwo śląskie II RP COA.svg
Uwaga ta grafika jest wzorowana na projektowanym herbie województwa z 1928 r. Ostateczne projekty autorstwa Zygmunta Lorenca zostały opracowane w 1929 r. Jeśli masz do nich dostęp bardzo proszę o kontakt Poznaniak
Święto Wychowania Fizycznego i Przysposobienia Wojskowego w Katowicach (1939).jpg
Autor: Czesław Datka, Licencja: CC0
Święto Wychowania Fizycznego i Przysposobienia Wojskowego w Katowicach (12 maja 1939). Wojewoda Michał Grażyński i gen. Jan Jagmin-Sadowski na trybunie honorowej przyjmują defiladę.
Grazynski.jpg
Michał Grażyński