Miecz

Miecz jednoręczny

Miecz – rodzaj broni białej, charakteryzującej się prostą, obosieczną[a] głownią, otwartą rękojeścią oraz najczęściej krzyżowym jelcem. Używany od epoki brązu do XVI w. Szczególną popularnością cieszył się w średniowieczu[2][3][4][1]. Jest bronią sieczno-kolną, umożliwiającą zadawanie zarówno cięć, jak i pchnięć.

Etymologia

Polska nazwa „miecz” jest zapożyczeniem wywodzącym się z języka gockiego od słowa meki, co oznaczało broń obosieczną[5]. W języku angielskim natomiast, mianem sword (pol. miecz) określa się potocznie każdy rodzaj broni białej, posiadającej długą głownię osadzoną w rękojeści (np. miecz, szablę, kord, rapier itp.). Prowadzi to do licznych nieporozumień podczas tłumaczeń, a szczególnie przy próbach klasyfikacji broni białej. Doprowadziło to także do częstego nadużywania w języku polskim określenia „miecz”, w odniesieniu do broni niebędących de facto mieczami. Za przykład może posłużyć japońska katana, określana w języku angielskim jako japanese sword, co spopularyzowało w języku polskim określenie miecz japoński, mimo że ze względu na budowę[b] katana mieczem nie jest[6][7][8].

Typologia

Ze względu na mnogość typów i konfiguracji, rozpiętość ich produkcji w czasie oraz różnorodność ze względu na kręgi kulturowe, miecze często są trudne do jednoznacznego sklasyfikowania. Próby kategoryzacji średniowiecznych mieczy europejskich podjął się między innymi Ewart Oakeshott, w opublikowanej przez siebie w 1960 r. typologii.

W najbardziej ogólnym ujęciu miecze można podzielić na:

Budowa

Budowa miecza

Zasadniczą częścią miecza jest obosieczna głownia, której koniec trzpienia zakuwany jest na głowicy. W konstrukcji głowni często stosowane są takie elementy jak: grań, ość, zbrocze, bruzdy, strudziny. Trzpień głowni osłonięty jest okładzinami (najczęściej drewnianymi oprawionymi w skórę) tworząc trzon rękojeści. Jelec miecza jest zazwyczaj prosty, krzyżowy (prostopadły do głowni).

W niektórych przypadkach miecze wyposażano dodatkowo w taszkę, chroniącą wlot pochwy przed dostaniem się do niej deszczu i zanieczyszczeń[9].

Od XV w. w konstrukcji niektórych mieczy zaczęły pojawiać się dodatkowe elementy takie jak: kabłąk, obłęki, ricasso, ośla podkowa, stanowiąc drogę ewolucji w kierunku późniejszych rapierów (w których rozbudowana osłona rękojeści była już powszechna)[10].

Historia

Ilustracja z traktatu mistrza Hansa Talhoffera, przedstawiająca technikę walki długim mieczem. 1467 r.

Miecz jest jedną z najstarszych broni sieczno-kolnych. Pierwsze miecze, wykonywano z brązu na terenie Chin. Ważnymi ośrodkami produkcji mieczy w epoce brązu były też tereny dzisiejszych Węgier i Słowacji, skąd importowano je między innymi na dzisiejsze ziemie polskie[11]. W późniejszym okresie, miecze wykonywano już wyłącznie z żelaza (stali) i stały się powszechnie używaną bronią. Wczesnośredniowieczny miecz europejski, jest kontynuacją w prostej linii rzymskiej spathy, w którą uzbrojona była zaciężna konnica germańska złożona z najemników zwanych spathari. W Polsce pierwsze miecze tego typu pojawiają się w IX wieku i mają związek z aktywnością skandynawskich wikingów. Są to głównie egzemplarze typu B do R według typologii Petersena, produkowane w ośrodkach nadreńskich i datowane na IX i X wiek[12].

Początkowo, w Europie dominującą konstrukcją były miecze jednoręczne, używane wespół z tarczą. Stopniowo jednak, ich głownie oraz rękojeści ulegały wydłużeniu, aż do wyodrębnienia się w XIII w. mieczy długich. Umożliwiały one dołożenie do chwytu drugiej ręki i efektywniejszą walkę oburącz (ze względu na technologiczny rozwój zbroi, użycie tarczy zaczęło być marginalizowane)[13]. Szczytową formą ewolucji mieczy europejskich był miecz dwuręczny (znacznie większy i cięższy od miecza długiego), który jako broń piechoty (służąca do przełamywania linii przeciwnika), wyodrębnił się na przełomie średniowiecza i renesansu. Wraz z początkiem XVI w. miecz zaczął stopniowo tracić na znaczeniu, ustępując miejsca broni poręczniejszej[c]: rapierowi w europie zachodniej, oraz szabli w europie wschodniej. Ostatecznie miecze zostały całkowicie wyparte z uzbrojenia i sprowadzone do roli broni ceremonialnej.

W kulturze

W średniowiecznej Europie, miecze stały się symbolem stanu rycerskiego. Powstał kult miecza – z narzędzia stał się sacrum, wierność przysięgano na miecz. Często otrzymywał własne imię i noszono go przed władcami na znak władzy i sprawiedliwości. Był niezbędny przy ceremonii koronacji i pasowania na rycerza.

Pochodzenie ojcowskie określano jako „po mieczu” (w odróżnieniu od „po kądzieli” – po matce), w czasie pogrzebu ostatniego potomka męskiego łamano miecz. Przed bitwą pod Grunwaldem w 1410 r., wielki mistrz zakonu krzyżackiego Ulrich von Jungingen, podarował polskiemu królowi, Władysławowi Jagielle dwa nagie miecze jako wyzwanie.

Przykłady mieczy

Miecze historyczne

Miecze fikcyjne

Excalibur na XV w. ilustracji

Zobacz też

Uwagi

 1. Miecze posiadały wyłącznie głownie obosieczne, używanie określenia miecz jednosieczny jest terminologicznym nieporozumieniem[1]
 2. Jednosieczna zakrzywiona głownia.
 3. I wygodniejszej do noszenia, jako element garderoby
 4. a b c d Replika.

Przypisy

 1. a b Andrzej Nowakowski, Uzbrojenie Średniowieczne w Polsce (na tle środkowoeuropejskim), Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń 1991. s. 49 ISBN 83-231-0264-3.
 2. Słownik języka polskiego PWN: Miecz. sjp.pwn.pl. [dostęp 2019-11-07].
 3. miecz, [w:] Encyklopedia PWN [online] [dostęp 2019-11-07].
 4. Praca zbiorowa, A-Z Encyklopedia popularna PWN, Polskie Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1966. s. 636.
 5. Jerzy Szyłak. Gramatyka języka polskiego. s. 113, 1998; Władysław Dziewanowski. Zarys dziejów uzbrojenia w Polsce. s. 18; Język polski s. 364, 1974.
 6. Zdzisław Żygulski, Broń wschodnia. Turcja, Persja, Indie, Japonia, Krajowa Agencja Wydawnicza, Warszawa 1986. s. 4 ISBN 83-03-01484-6.
 7. Samurajski miecz katana czy japońska szabla uchigatana?. kresy.pl, 2016-04-21. [dostęp 2019-11-07].
 8. Włodzimierz Kwaśniewicz: 1000 słów o broni białej i uzbrojeniu ochronnym. Warszawa: Wydawnictwo Ministerstwa Obrony Narodowej, 1981, s. 112.
 9. http://mieczesredniowieczne.pl/taszka
 10. Bastard, czyli miecz bękarci | Miecze Średniowieczne, mieczesredniowieczne.pl [dostęp 2020-07-09] (pol.).
 11. Józef Łoś: Miecz z epoki brązu. muzeum.bydgoszcz.pl. [dostęp 2019-11-08].
 12. Lech Marek. Wczesnośredniowieczne miecze z Europy Środkowej i Wschodniej. 2004, s. 10.
 13. Od miecza jednoręcznego ↓.

Bibliografia

Linki zewnętrzne

Media użyte na tej stronie

REF new (questionmark).svg
Autor: Sławobóg, Licencja: LGPL
Icon for missing references
Oakeshott types.png
A diagram of several types of Medieval longswords.
Kinesiskt bronssvärd - Hallwylska museet - 98706.tif
Uwaga: For documentary purposes the original description has been retained. Factual corrections and alternative descriptions are encouraged separately from the original description.
Kinesiskt bronssvärd.
Nyckelord: Föremålsbild, Kinesiskt, Brons, Svärd
Albion Pedite Roman Gladius 2 (6093710695) (II).jpg
Autor: Søren Niedziella from Denmark, Licencja: CC BY 2.0
The Pompeii Limited Edition Roman Gladius
Albion Crecy Medieval Sword 6 (6091944737) (II).jpg
Autor: Søren Niedziella from Denmark, Licencja: CC BY 2.0
The Crecy Limited Edition Medieval War Sword
Szczerbiec Wawel crop.jpg
Autor: metal.beast, Licencja: CC BY-SA 2.0
The Szczerbiec (Polish coronation sword; obverse) as displayed in the Wawe Castle
The Decurio 02 (II).jpg
Autor: Albion Europe ApS, Licencja: CC BY 2.0
The Decurio

The spatha, or long sword, was originally the weapon of the Roman cavalry units. Longer than the infantry gladius, it gave the reach and cutting power needed from horseback. In the 3rd and 4th centuries, the spatha gradually replaced the gladius as the infantry sword, probably due to the large numbers of Celtic/Germanic recruits that then populated the legions in the late Empire.

The spatha is also credited with being the inspiration for the development of the Migration era sword styles - in fact, in many bog finds it is difficult to determine which swords are late Roman spathae and which are native Germanic swords.

In our spatha offerings, we are attempting to present several different blade and hilt styles that will span the time from the earliest spathae into the early Migration era.
Griflet throwing Excalibur into the lake.png
A 1470 illustration for the 13th-century chivalric romance La Mort du roi Arthur.
De Fechtbuch Talhoffer 018.jpg
This is a scan of the historical Fechtbuch ('fencing book') by German fencing master Hans Talhoffer.
German - Two-handed Sword - Walters 511335.jpg
A two-handed sword could span up to 6 ft. in length. It was initially a specialized weapon for the infantry, used for cutting or thrusting, to penetrate the enemy's front line. After the introduction of firearms to the battlefield by the end of the 1500s, the role of the two-handed sword was generally limited to the ceremonial use of bodyguards and civic militia. The maker's mark on the blade is similar to ones used by bladesmiths in Munich.
Bastardschwert (rotation).jpg
(c) Gwes, CC-BY-SA-3.0
16th century longsword on exhibit in Thun castle museum, Switzerland
Sword parts-pl.svg
Autor:
Sword parts-pl.svg
 • This SVG image was created by Medium69.
 • Cette image SVG a été créée par Medium69.

Please credit this : William Crochot

Gallery
, Licencja: CC BY-SA 4.0
Diagram of a sword and its scabbard.
Sword MET DT758 (II).jpg
Autor: unknown, Licencja: CC0
European, probably Scandinavia; Sword; Swords
Albion Hospitaller Medieval Sword 1 (6092737619) (II).jpg
Autor: Søren Niedziella from Denmark, Licencja: CC BY 2.0
The Hospitaller Limited Edition Medieval Sword