Mieczysław Rakowski

Mieczysław Rakowski
Ilustracja
Mieczysław Rakowski (2006)
Data i miejsce urodzenia

1 grudnia 1926
Kowalewko-Folwark

Data i miejsce śmierci

8 listopada 2008
Warszawa

I sekretarz KC PZPR
Okres

od 29 lipca 1989
do 29 stycznia 1990

Poprzednik

Wojciech Jaruzelski

Następca

brak (partia przestała istnieć)

Prezes Rady Ministrów
Okres

od 27 września 1988
do 2 sierpnia 1989

Przynależność polityczna

Polska Zjednoczona Partia Robotnicza

Poprzednik

Zbigniew Messner

Następca

Czesław Kiszczak

Wiceprezes Rady Ministrów
Okres

od 12 lutego 1981
do 12 listopada 1985

Przynależność polityczna

Polska Zjednoczona Partia Robotnicza

Wicemarszałek Sejmu IX kadencji (PRL)
Okres

od 6 listopada 1985
do 17 czerwca 1988

Przynależność polityczna

Polska Zjednoczona Partia Robotnicza

Odznaczenia
Krzyż Wielki Orderu Odrodzenia Polski Order Sztandaru Pracy I klasy Krzyż Komandorski z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski Order Sztandaru Pracy II klasy Złoty Krzyż Zasługi Medal 10-lecia Polski Ludowej

Mieczysław Franciszek Rakowski (ur. 1 grudnia 1926 w Kowalewku-Folwarku, zm. 8 listopada 2008 w Warszawie[1]) – polski polityk komunistyczny, wiceprezes Rady Ministrów w rządzie Wojciecha Jaruzelskiego (1981–1985), prezes Rady Ministrów w latach 1988–1989, poseł na Sejm PRL VI, VII, VIII i IX kadencji, ostatni I sekretarz Komitetu Centralnego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej (1989–1990).

Z zawodu historyk i dziennikarz. Wykładowca Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi.

Życiorys

Młodość

M.F. Rakowski jako młody żołnierz (1945)

Pochodził z Wielkopolski[2]. Urodził się 1 grudnia 1926[3]. Był synem rolnika Franciszka Rakowskiego i Marii Mazurkiewicz[3]. Do wybuchu wojny ukończył cztery klasy szkoły powszechnej. Jego ojciec został rozstrzelany przez Niemców, a rodzina wysiedlona. W okresie okupacji niemieckiej nie chodził do żadnej szkoły[4].

Pracował w Poznaniu jako robotnik w Zakładach Naprawczych Taboru Kolejowego[5]. 23 stycznia 1945 zgłosił się do wojska. W kwietniu tego samego roku został skierowany do szkoły oficerskiej. Odbył kilkumiesięczne szkolenie w Szkole Oficerów Polityczno-Wychowawczych im. Ludwika Waryńskiego w Łodzi[6]. W 1951 został przeniesiony do rezerwy w stopniu kapitana[7].

W 1949 ukończył kurs dziennikarzy KC PZPR[8]. Studiował następnie w Instytucie Nauk Społecznych w Warszawie (studia ukończył w 1955). W 1956 doktoryzował się tam z nauk historycznych pod kierunkiem Bronisława Krauzego[9].

Działalność polityczna w Polsce Ludowej

Lata 1946–1988

W grudniu 1946 Mieczysław Rakowski wstąpił do Polskiej Partii Robotniczej[6], następnie działał w Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej od początku jej istnienia (tj. od 1948). Zaliczany do „puławian” podczas walki o władzę w kierownictwie PZPR w połowie lat pięćdziesiątych[10]. Od 1957 był pracownikiem politycznym Komitetu Centralnego PZPR w Warszawie (z przerwami na naukę).

Po likwidacji przez władze pisma „Po prostu” i wprowadzeniu na rynek mającej być mniej krytyczną wobec władz „Polityki”, od 1958 do 1982 pozostawał związany z tym pismem jako zastępca, a później redaktor naczelny tego pisma (do 1982)[11].

Działał w Stowarzyszeniu Dziennikarzy Polskich (od 1951), będąc m.in. prezesem zarządu głównego w okresie 1958–1961. Od 1982 był członkiem Stowarzyszenia Dziennikarzy PRL[5].

Od 1972 do 1989 nieprzerwanie sprawował mandat posła na Sejm PRL. W Sejmie IX kadencji piastował funkcję wicemarszałka (do 17 czerwca 1988).

W 1975 został członkiem Komitetu Centralnego PZPR. W latach 1981–1983 był członkiem Komisji KC PZPR powołanej dla wyjaśnienia przyczyn i przebiegu konfliktów społecznych w dziejach Polski Ludowej[12].

W 1981 Sejm PRL VIII kadencji powołał go na urząd wicepremiera w rządzie Wojciecha Jaruzelskiego, który sprawował do 1985. Równolegle sprawował stanowisko przewodniczącego Komisji Rady Ministrów ds. Dialogu ze Związkami Zawodowymi (1981–1985) i członka Narodowej Rady Kultury (1983–1990). 25 sierpnia 1983 wziął udział w spotkaniu ze stoczniowcami Stoczni Gdańskiej[13] w sali BHP. Wśród nich był Lech Wałęsa. W latach 1986–1988 członek Społecznego Komitetu Odnowy Starego Miasta Zamościa[14].

Po wprowadzeniu stanu wojennego główny wśród członków władz zwolennik rozwiązania PZPR lub zawieszenia jej działalności[15].

W grudniu 1987 został członkiem Biura Politycznego KC PZPR[16].

Rząd Mieczysława Rakowskiego

27 września 1988 został powołany na Prezesa Rady Ministrów, zastępując Zbigniewa Messnera[17]. Rząd Mieczysława Rakowskiego podjął próby reform gospodarczych, doprowadzając m.in. do uchwalenia w 1988 przez Sejm IX kadencji przejrzystej i korzystnej dla drobnych i średnich przedsiębiorców ustawy o działalności gospodarczej tzw. ustawy Wilczka[18] (każda nie zabroniona działalność gospodarcza jest dozwolona i popierana), przygotowanej przez ówczesnego ministra przemysłu Mieczysława Wilczka, kładącej podstawy pod przywrócenie w Polsce wolnego rynku po upadku i demontażu tzw. realnego socjalizmu[19]. Obecnie już nieobowiązująca ustawa Wilczka była często chwalona za swoje odbiurokratyzowanie i przejrzystość przez ekonomistów i polityków różnych opcji[20]. Rząd Rakowskiego doprowadził także do przyjęcia ustaw umożliwiających komercjalizację niektórych przedsiębiorstw państwowych i urynkawiających ceny. Natomiast szczególne kontrowersje i krytykę, zwłaszcza wśród ówczesnych środowisk opozycyjnych, wywołała decyzja rządu o złożeniu do sądu wniosku o upadłość Stoczni Gdańskiej im. Lenina, historycznej kolebki ruchu związkowego i społecznego „Solidarność”[21]. Rządowi Rakowskiego wytykano także przygotowanie i doprowadzenie do uchwalenia 17 maja 1989 przez Sejm szczególnie korzystnej dla polskiego Kościoła rzymskokatolickiego ustawy o stosunku państwa do Kościoła[22], powołującej m.in. Komisję Majątkową, legitymizującej – funkcjonującą już wcześniej w okresie PRL, tj. od 1949 – Komisję Wspólną Rządu i Episkopatu jako nadrzędne ciało konsultatywne pomiędzy władzami państwowymi a kościelnymi, czy też poszerzającej uprawnienia finansowe Funduszu Kościelnego. W związku z tym niektórzy późniejsi krytycy polityki premiera Rakowskiego zarzucali mu położenie podwalin pod powstanie w Polsce państwa wyznaniowego[23].

15 marca 1989 Rada Ministrów pod jego przewodnictwem podjęła uchwałę o anulowaniu decyzji Tymczasowego Rządu Jedności Narodowej z września 1946 o pozbawieniu obywatelstwa m.in. generałów Andersa, Kopańskiego, Chruściela i Maczka, a także Stanisława Mikołajczyka[24]. 26 lutego 1989 dostarczono generałowi Maczkowi prywatny list od premiera Rakowskiego z przeprosinami za odebranie obywatelstwa[25].

Mieczysław Rakowski był wielkim entuzjastą reform Deng Xiaopinga, wnioskować to można po jego przemyśleniach znajdujących się w książce Przemiany i szanse socjalizmu (2004) wydanej przez Stowarzyszenie Marksistów Polskich. Wpływ na to mogło mieć rzekomo wydanie książki przez wydawnictwo Książka i Wiedza p.t. Chińska droga do socjalizmu Deng Xiaopinga[26] w 1988. Podobne przeświadczenia na temat podobieństw, wykładał w ostatnich latach prof. Andrzej Zawistowski ze Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, bądź polski publicysta Jakub Majmurek z czasopisma Krytyki Politycznej[27].

Obrady Okrągłego Stołu, wybory w 1989

Za jego premierostwa doszło także do historycznych rozmów Okrągłego Stołu (poprzedzonych rozmowami w Magdalence, rozpoczętymi równolegle z powołaniem Mieczysława Rakowskiego na stanowisko premiera) pomiędzy rządzącą wówczas PZPR a opozycyjną „Solidarnością”, wskutek których podpisano porozumienie obejmujące m.in. przeprowadzenie 4 czerwca 1989 pierwszych w Polsce po II wojnie światowej – częściowo – wolnych wyborów parlamentarnych do tzw. Sejmu kontraktowego – Sejmu PRL X kadencji (1989–1991). W wyniku wyborów parlamentarnych z czerwca 1989 otrzymał 8 213 671 (48,17%) głosów i nie uzyskał mandatu parlamentarnego[28][29]. 2 sierpnia podał się do dymisji z funkcji premiera[30].

Dalsza działalność w III RP

Lata 1989–1999

W lipcu 1989 po odejściu Wojciecha Jaruzelskiego z kierownictwa partii objął funkcję pierwszego sekretarza KC PZPR, doprowadzając do jej rozwiązania w styczniu 1990[31]. Następnie został członkiem Socjaldemokracji Rzeczypospolitej Polskiej, którym był aż do jej rozwiązania w 1999.

W wyniku prowadzonego w latach 1990–1993 postępowania w związku z tzw. moskiewską pożyczką został mu przedstawiony zarzut popełnienia przestępstwa[32]. Postępowanie zostało umorzone w 1993[11].

Wycofanie się z życia publicznego

Od tego czasu Rakowski wycofał się z czynnego życia politycznego, brał jednak udział w debatach publicznych – był redaktorem naczelnym pisma „Dziś”, pisywał do „Trybuny[1], wydał dzienniki (10 tomów obejmujących lata 1958–1989), jak również dziennik z lat 1991–2001 (Polski przekładaniec). Od 2003 do 2004 prowadził swój własny talk-show w stacji TVP3, do którego zapraszał znane postaci z okresu PRL.

22 lipca 2006 r. w Warszawie uczestniczył jako jeden z członków konferencji zorganizowanej przez Ogólnopolskie Stowarzyszenie im. Edwarda Gierka[33]. Tematem było, nie przepraszać za Polskę Ludową. Organizatorzy poprosili go, żeby wystąpił ze swoimi przemyśleniami o Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej. Rakowski rozpoczął swoją wypowiedź, wymieniając listę i szereg zasług dla byłego ustroju socjalistycznego.

Był członkiem komitetu wyborczego Włodzimierza Cimoszewicza w wyborach prezydenckich w 2005.

Śmierć i pogrzeb

Henryk Schönker, Mieczysław Rakowski, Daniel Beauvois i Andrzej Chwalba podczas przyznawania Nagrody Historycznej Polityki w 2006
Grób Mieczysława Rakowskiego na Powązkach

W ostatnich latach życia cierpiał na nowotwór. Zmarł w szpitalu w Warszawie[34]. Został pochowany 18 listopada 2008 na Cmentarzu Wojskowym na Powązkach (kwatera A3 tuje-1-10)[35]. Przemówienie w domu przedpogrzebowym wygłosił były prezydent RP Wojciech Jaruzelski, a nad grobem były prezydent RP Aleksander Kwaśniewski oraz dziennikarz Daniel Passent w imieniu dziennikarzy tygodnika „Polityka”[36].

Życie prywatne

Był mężem aktorki Elżbiety Kępińskiej (od 1986 do swojej śmierci w 2008[37]), a wcześniej mężem skrzypaczki Wandy Wiłkomirskiej, z którą miał dwóch synów[38].

Odznaczenia

5 marca 1997 został odznaczony przez prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego Krzyżem Wielkim Orderu Odrodzenia Polski[39]. Poza tym posiadał m.in. Krzyż Komandorski z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski, Order Sztandaru Pracy I i II klasy, Złoty Krzyż Zasługi i Medal 10-lecia Polski Ludowej (1955)[40][41][42].

W 1988 wyróżniony przez Wojciecha Jaruzelskiego Medalem pamiątkowym „40-lecia PZPR”[43].

Publikacje

Mieczysław Rakowski był autorem niniejszych pozycji bibliograficznych:

 • Ekonomiczne badanie i ocena inwestycji przemysłowych (1952)
 • Zagadnienia planowania wieloletniego w Polsce Ludowej (1955)
 • Niemiecka Republika Federalna z bliska (1958)
 • Nowy świat: notatki z podróży po ZSRR (1959)
 • Gospodarka Polski na tle gospodarki świata (1959)
 • Socjaldemokratyczna Partia Niemiec w okresie powojennym, 1949–1954: problemy i idee (1960)
 • Ameryka wielopiętrowa: dziennik podróży (1964)
 • Dyskusje, propozycje, decyzje (1965)
 • Polityka zagraniczna PRL: szkice z historii trzydziestolecia (1974)
 • Wariantowanie rozwoju w świetle wyceny poziomu życia (1979)
 • Przesilenie grudniowe: przyczynek do dziejów najnowszych (1981)
 • Rzeczpospolita na progu lat osiemdziesiątych (1981)
 • Partnerstwo (1982)
 • Jak to się stało? (1991)
 • Zanim stanę przed Trybunałem (1992)
 • Gorbaczow: pierwszy i ostatni (1992)
 • Do M.F. Rakowskiego pisali (1993)
 • Dzienniki polityczne (1998–2005, dziesięć tomów obejmujących lata 1958–1990)
 • Polska pod rządami PZPR, praca zbiorowa (2000)
 • Przemiany i szanse socjalizmu, książka wydana przez Stowarzyszenie Marksistów Polskich (2004)

Zobacz też

Przypisy

 1. a b Eisler 2014 ↓, s. 518.
 2. Rakowski 1991 ↓, s. 8.
 3. a b Eisler 2014 ↓, s. 463.
 4. Eisler 2014 ↓, s. 464.
 5. a b Dane osoby z katalogu kierowniczych stanowisk partyjnych i państwowych PRL. katalog.bip.ipn.gov.pl. [dostęp 2021-10-14].
 6. a b Eisler 2014 ↓, s. 465.
 7. Eisler 2014 ↓, s. 467.
 8. Eisler 2014 ↓, s. 466.
 9. Jan Ordyński, Henryk Szlajfer, Nie bądźcie moimi sędziami: rozmowy z Mieczysławem F. Rakowskim, Warszawa: Rosner i Wspólnicy 2009, s. 144.
 10. Eisler 1992 ↓, s. 61–62.
 11. a b Nie żyje Mieczysław Rakowski. wp.pl, 8 listopada 2008. [dostęp 2015-04-22].
 12. Trybuna Robotnicza”, nr 177 (11 529), 4–6 września 1981, s. 2.
 13. Władysław Góra, Polska Ludowa 1944–1984, Lublin: Wydawnictwo Lubelskie, 1986, s. 377, ISBN 83-222-0385-3, OCLC 835896007.
 14. Andrzej Kędziora, Społeczny Komitet Odnowy Starego Miasta, Zamościopedia, 26 października 2014.
 15. Kazimierz Barcikowski, U szczytów władzy, Wydawnictwo Projekt, Warszawa 1998, ISBN 83-87168-20-3, s. 325.
 16. Eisler 2014 ↓, s. 511.
 17. Rakowski 1991 ↓, s. 121.
 18. Dariusz Tomasz Grala, Rozwój turystyki handlowej obywateli państw powstałych po rozpadzie ZSRR w Polsce w latach 90. XX w. Geneza, skala zjawiska i wpływ na przemiany rynkowe., Wrocław: Wydawnictwo GAJT, 2011, Cytat: od 1989 r. w Polsce tj. po wejściu w życie ustaw ministra przemysłu Mieczysława Wilczka w ostatnim rządzie komunistycznym premiera M. Rakowskiego. Liberalizacja przepisów w zakresie zakładania i prowadzenia dzia- łalności gospodarczej oraz przepisów w handlu zagranicznym przyczyniły się do po- wstania tysięcy stoisk handlowych, często „na dziko” w celu zarabiania na zdefor- mowanym rynku wewnętrznym (ogromne niedobory towarowe w sieci państwowego handlu, ogólny deficyt wszystkich artykułów dla gospodarstwa domowego w polskich rodzinach „wyposzczonych” po 10 latach kryzysu gospodarczego czasów gen. W. Jaruzelskiego) jeszcze funkcjonującej Polski Ludowej.
 19. Stremecka 2013 ↓, s. 247–248.
 20. Paweł Wroński: Marszałek nad Bałtykiem. wyborcza.pl, 2 lipca 2010. [dostęp 2016-09-16].
 21. Eisler 2014 ↓, s. 512.
 22. Dz.U. z 1989 r. nr 29, poz. 154.
 23. Żyjemy w państwie wyznaniowym. Senyszyn przypomina grzechy ostatniego rządu PZPR. tokfm.pl, 4 czerwca 2013. [dostęp 2015-04-22].
 24. „Rzeczpospolita” z 20 marca 1989.
 25. Wśród wielu, bardzo wielu spraw, które mam do załatwienia poczesne miejsce zajmuje chęć naprawienia krzywdy, której Pan, Panie Generale, doznał w przeszłości od władz polskich. (...) Pomimo wielu krzywdzących ocen i decyzji ówczesnych władz polskich pozostał Pan dla nas – moich rodaków – wzorem patrioty i żołnierza. (...) Stał się Pan, Panie Generale, symbolem bohaterskiego dowódcy. Ogromnie chciałbym Pana gościć, Panie Generale, na naszej polskiej ziemi w dniach obchodów 50 rocznicy wybuchu II wojny światowej. Pragnę Pana zapewnić, że rząd polski przyjmie Pana z całym należnym szacunkiem jak bohatera narodowego. (...) Co jako premier rządu polskiego mógłbym dla Pana zrobić, żeby choć w części zrekompensować Panu Panie Generale, krzywdy i ból, których doznał Pan w przeszłości? „Rzeczpospolita” z 28 lutego 1989.
 26. Siao-ping Teng, Chińska droga do socjalizmu : wybór prac z lat 1956–1987, Warszawa: Książka i Wiedza, 1988, ISBN 83-05-12277-8, OCLC 69462897 [dostęp 2022-11-28].
 27. Jakub Majmurek, Rakowski, albo dlaczego w PRL nie było Skandynawii na miarę naszych możliwości, krytykapolityczna.pl, 30 października 2021 [dostęp 2022-11-28].
 28. Eisler 2014 ↓, s. 513.
 29. Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 8 czerwca 1989 r. o wynikach głosowania i wynikach wyborów do Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej przeprowadzonych dnia 4 czerwca 1989 r. (M.P. z 1989 r. nr 21, poz. 149).
 30. Rakowski 1991 ↓, s. 241.
 31. Eisler 2014 ↓, s. 517.
 32. Mieczysław Rakowski nie żyje. tvn24.pl, 8 listopada 2008. [dostęp 2015-04-22].
 33. Mieczysław Rakowski, Przepraszam za PRL, „Dziś”, 11/06, 2006, ISSN 0867-3608, OCLC 749136081, Cytat: 22 lipca 2006 r. w Warszawie odbyła się konferencja zorganizowana przez Ogólnopolskie Stowarzyszenie im. Edwarda Gierka, nt. "Nie przepraszać za Polskę Ludową". Organizatorzy poprosili mnie, żebym wystąpił ze swoimi przemyśleniami o Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej. Skorzystałem z tego i oto, co wtedy powiedziałem..
 34. Paulina Nowosielska, Joanna Ćwiek, Maciej Domagała: Mieczysław Rakowski – człowiek, który zgasił PRL. polskatimes.pl, 10 listopada 2008. [dostęp 2015-04-22].
 35. Wyszukiwarka grobów w Warszawie. [dostęp 3 marca 2020].
 36. Eisler 2014 ↓, s. 519.
 37. Elżbieta Kępińska: kobieta jak magnes. onet.pl, 4 kwietnia 2017. [dostęp 2022-03-06].
 38. Stremecka 2013 ↓, s. 111.
 39. M.P. z 1997 r. nr 29, poz. 269.
 40. M.P. z 1955 r. nr 125, poz. 1624
 41. Kto jest kim w Polsce 1989, Wydawnictwo Interpress, Warszawa 1989, s. 1082–1083.
 42. Profil na stronie Biblioteki Sejmowej. [dostęp 22 kwietnia 2015].
 43. VII Plenum KC PZPR, Książka i Wiedza, Warszawa 1988, s. 8.

Bibliografia

 • Kto jest kim w Polsce 1989, Wydawnictwo Interpress, Warszawa 1989, s. 1082–1083.
 • Od kwietnia do sierpnia. W: Mieczysław Rakowski: Jak to się stało. Warszawa: POW „BGW”, 1991. ISBN 83-85167-39-0.
 • Jerzy Eisler: Siedmiu Wspaniałych. Warszawa: Czerwone i Czarne, 2014. ISBN 978-83-7700-042-7.
 • Marta Stremecka: Jerzy Urban o swoim życiu. Warszawa: Czerwone i Czarne, 2013, s. 99. ISBN 978-83-7700-108-0.
 • Październik i „Mała stabilizacja”. W: Jerzy Eisler: Zarys dziejów politycznych Polski 1944–1989. Warszawa: POW „BGW”, 1992, s. 61–62. ISBN 83-7066-208-0.

Linki zewnętrzne

Media użyte na tej stronie

POL Order Sztandaru Pracy 1 klasy BAR.svg
Baretka: Order Sztandaru Pracy I klasy
Mieczysław Rakowski na mównicy.jpg
Mieczysław F. Rakowski speaking
Mieczysław Rakowski crop.jpg
Autor: Dawid Skoblewski, Licencja: CC BY 2.5

Mieczysław Rakowski, (Tygodnik Polityka, Warszawa, ul. Słupecka 6.

Rozdanie Nagród Historycznych Polityki 2006. Spotkanie z laureatami: Beauvois, Andrzejem Chwalbą, Mieczysławem F. Rakowskim, Herykiem Schönkerem.)
Mieczysław Rakowski wrzesień 1945.jpg
Mieczysław Rakowski as young soldier
Gen. Wojciech Jaruzelski 13 grudnia 1981.JPG
Gen. Wojciech Jaruzelski przygotowuje się w studiu telewizyjnym do odczytania przemówienia informującego o wprowadzeniu stanu wojennego. Warszawa, 13 XII 1981
Grób Mieczysława Rakowskiego.JPG
Autor: Omega933, Licencja: CC BY-SA 2.5
Grób Mieczysława Rakowskiego
Polityka Nagroda Historyczna 2006.jpg
Autor: Dawid Skoblewski, Licencja: CC BY 2.5
Laureaci podczas rozdania Nagrody Historycznych Polityki 2006: od lewej Henryk Schönker, Mieczysław F. Rakowski, Daniel Beauvois, Andrzej Chwalba. Warszawa, Tygodnik Polityka, ul. Słupecka 6.