Miklós Horthy

Miklós Horthy de Nagybánya
Jego Najjaśniejsza Wysokość Regent Węgier
Ilustracja
Wizerunek herbu
podpis
Regent Królestwa Węgier
Okres

od 1 marca 1920
do 15 października 1944

Poprzednik

Károly Huszár
(tymczasowy prezydent Węgier)

Następca

Ferenc Szálasi

Dane biograficzne
Data i miejsce urodzenia

18 czerwca 1868
Kenderes, Królestwo Węgier, Austro-Węgry

Data i miejsce śmierci

9 lutego 1957
Estoril, Portugalia

Żona

Magdolna Purgly

Dzieci

István Horthy,
Miklós Horthy

Odznaczenia
Krzyż Wielki Orderu Marii Teresy Krzyż Wielki Orderu Świętego Stefana Krzyż Wielki ze Świętą Koroną Orderu Węgierskiego Zasługi z Mieczami (wojskowy) Krzyż Wielki ze Świętą Koroną Orderu Węgierskiego Zasługi (cywilny) Krzyż Wielki Orderu Węgierskiego Zasługi z Mieczami (wojskowy) Gwiazda Zasługi Węgierskiego Czerwonego Krzyża z Wieńcem Kawaler Orderu Marii Teresy Krzyż Zasługi Wojskowej z Mieczami Kawaler Orderu Leopolda Krzyż Zasługi Wojskowej z Mieczami Medal Zasługi Wojskowej „Signum Laudis” z Mieczami Medal Zasługi Wojskowej „Signum Laudis” (w czasie pokoju) Brązowy Medal Węgierski z Koroną i Mieczami Brązowy Medal Węgierski z Koroną (wojskowy) Krzyż Wojskowy Karola Medal Rannych – jednokrotnie ranny (Austro-Węgry) Medal Pamiątkowy Węgierski Wojny (wojskowy) Medal Jubileuszowy Pamiątkowy dla Sił Zbrojnych i Żandarmerii 1898 (Austro-Węgry) Krzyż Jubileuszowy Wojskowy Odznaka za Służbę dla Oficerów I Klasy (50 lat) Odznaka za Służbę dla Oficerów I Klasy (30 lat) Odznaka za 25-letnią Służbę Wojskową (Austro-Węgry) Krzyż Pamiątkowy Mobilizacji 1912–1913 Kawaler/Dama Wielkiego Krzyża Honoru i Dewocji Najwyższy Order Zwiastowania Najświętszej Marii Panny (Order Annuncjaty) Kawaler Krzyża Wielkiego Orderu Świętych Maurycego i Łazarza (Królestwo Włoch) Kawaler Krzyża Wielkiego Orderu Korony Włoch Order Słonia (Dania) Order Złotej Ostrogi Order Królewski Serafinów (Szwecja) Kawaler Wielkiego Krzyża Orderu Grobu Świętego Order Świętego Jana (Prusy) Order Zasługi Orła Niemieckiego (III Rzesza) Krzyż Rycerski Krzyża Żelaznego Krzyż Żelazny (1813) I Klasy Krzyż Żelazny (1813) II Klasy Krzyż Wielki Odznaki Honorowej Niemieckiego Czerwonego Krzyża Łańcuch Orderu Karola III (Hiszpania) Order Chryzantemy (Japonia) Krzyż Wielki Orderu Wierności (Besa) Klasa Specjalna Odznaki Honorowej za Zasługi Wielka Wstęga Orderu Leopolda (Belgia) Order Korony Króla Zwonimira Order Mohameda Alego Order Gwiazdy Białej I Klasy (Estonia) Krzyż Wielki Orderu Białej Róży Finlandii Krzyż Wielki Orderu Zbawiciela (Grecja) Krzyż Wielki Królewskiego Norweskiego Orderu Świętego Olafa Order Lwa Złotego (Nassau) Order Orła Białego (1921-1990) Kawaler Krzyża Wielkiego Orderu Słonia Białego (Tajlandia) Order Wojskowy Gwiazdy Jerzego Czarnego (z mieczami) Order Krzyża Wolności za bohaterstwo na polu walki (Estonia) Order Krzyża Orła I Klasy (Estonia) Order Estońskiego Czerwonego Krzyża I Klasy Medal Pamiątkowy Wojny 1939–1940 Order Orła Czerwonego z Mieczami na Wojennej Wstędze (Prusy) II Klasa Orderu Orła Czerwonego (Prusy) Order Królewski Korony (Prusy) Order Zasługi św. Michała (Bawaria) Wielki Oficer Orderu Korony (Belgia) Krzyż Wielki Orderu Daniły I (Czarnogóra) Order Osmana (Turcja) Medal Zasługi (Turcja) Medal Wojenny (Turcja) Medal Zasługi Włoskiego Czerwonego Krzyża Krzyż Honorowy dla Walczących na Froncie Łańcuch Orderu Zasługi (Chile)
Order Vitéza (Węgry)
Miklós Horthy w czasie I wojny światowej
Miklós Horthy i Adolf Hitler w 1938
Miklos Horthy wpisujący się do księgi pamiątkowej przy Grobie Nieznanego Żołnierza w Warszawie

Miklós Horthy de Nagybánya (ur. 18 czerwca 1868 w Kenderes, zm. 9 lutego 1957 w Estoril) – węgierski polityk i wojskowy. Przed 1914 adiutant przyboczny cesarza Franciszka Józefa I. Od lutego do listopada 1918 dowódca Marynarki Wojennej Austro-Węgier w stopniu tytularnego wiceadmirała. Kierował antykomunistycznymi siłami kontrrewolucyjnymi w walce z Węgierską Republiką Rad. W latach 1920–1944 regent i faktyczny autorytarny przywódca Królestwa Węgier. Wziął udział w II wojnie światowej po stronie państw Osi. W latach 1944–1945 był więziony przez władze niemieckie. Po wojnie znalazł się na emigracji. Zmarł w Portugalii w 1957. Jego prochy sprowadzono na Węgry w 1993 i uroczyście pochowano[1].

Życiorys

Życie i działalność przed dojściem do władzy w 1920

Wykształcenie odebrał w Akademii Morskiej w Fiume (obecnie Rijeka). Następnie rozpoczął karierę wojskową w marynarce austro-węgierskiej. Był adiutantem przybocznym cesarza Franciszka Józefa I[1]. Wykonywał także rozmaite prace dyplomatyczne. Podróżował do wielu krajów. Jednocześnie awansował w hierarchii marynarki wojennej. Dowodził kolejnymi jednostkami pływającymi. Na stopień kapitana okrętu liniowego (niem. Linienschiffskapitän) został awansowany ze starszeństwem z 20 stycznia 1914. Dowodził SMS „Habsburg”, następnie SMS „Novara” i wreszcie od 1 lutego 1918 SMS „Prinz Eugen”[1]. Podczas I wojny światowej dał się poznać jako utalentowany dowódca. Odznaczył się zwycięskim bojem przeciwko włoskiej flocie w maju 1917, który przeszedł do historii jako bitwa w Cieśninie Otranto. W marcu 1918 Horthy objął dowodzenie nad flotą Austro-Węgier. Po zakończeniu działań wojennych powrócił do Węgier, które uzyskały w tym czasie suwerenność, zrywając z dominacją austriacką[2].

Zorganizował kontrrewolucję przeciwko komunistycznej Węgierskiej Republice Rad rządzonej przez Bélę Kuna. Razem z wojskami rumuńskimi i czechosłowackimi w sierpniu 1919 zdobył Budapeszt, rozpoczynając okres represji politycznych skierowanych przeciwko socjaldemokratom, komunistom, związkowcom i Żydom. Po przejęciu władzy Horthy został mianowany głównodowodzącym węgierskich sił zbrojnych. 1 marca 1920 Zgromadzenie Narodowe wybrało go na regenta Królestwa Węgier. Jako regent, przy współudziale rządu, uniemożliwił powrót na tron byłemu cesarzowi Austrii i królowi Węgier Karolowi I.

Rząd Horthyego

Podczas rządów Horthyego Węgry stały się pierwszą po wojnie prawicową dyktaturą w Europie. Nowy przywódca natychmiast zabrał się za organizowanie kraju mocno doświadczonego przez I wojnę światową – Węgry straciły sporą część terytorium, ponadto rządy komunistyczne doprowadziły do pogłębienia kryzysu[1]. Regent prowadził także ważne reformy ekonomiczne, stabilizując gospodarkę kraju, która nie załamała się całkowicie nawet w obliczu światowego kryzysu w latach 1929-1933, co jednak było zasługą przede wszystkim powołanego na urząd premiera Gyula Gömbösa, który zastąpił Istvána Bethlena[1]. Horthy, niesiony na fali silnych żądań narodowych, zamierzał dokonać rewizji traktatu z Trianon z 1920, chciano m.in. zwrotu części Czechosłowacji, Rumunii i Jugosławii, gdzie zamieszkiwało łącznie ponad trzy miliony Węgrów. Zagrożone ekspansją komunizmu i okrążone przez wrogie kraje Królestwo Węgier znalazło się w trudnym położeniu. Sojusz z Niemcami, które zgodziły się na przyłączenie części ziem węgierskich utraconych wcześniej na rzecz Czechosłowacji i Rumunii, większości węgierskiej klasy politycznej wydał się jedynym rozwiązaniem.

W okresie jego rządów na terenie Węgier działały obozy chorwackiej niepodległościowej organizacji terrorystycznej Ustaszy[3]. Po konferencji w Monachium (wrzesień 1938) Węgry bezskutecznie zabiegały u mocarstw zachodnich o przyznanie im południowej części Słowacji, która po traktacie z Trianon należała do Czechosłowacji i była w większości zamieszkiwana przez ludność węgierską. Po tym niepowodzeniu Horthy postanowił się zwrócić o pomoc do Niemiec. Hitler i Mussolini zgodzili się na rolę arbitrów w sporze węgiersko-czechosłowackim (pierwszy arbitraż wiedeński). Zgodnie z ich rozstrzygnięciem w listopadzie 1938 Węgry zaanektowały terytorium południowej Słowacji i południowej Rusi Zakarpackiej. Po rozpadzie Czecho-Słowacji w marcu 1939 Węgry, podejmując działania zbrojne przeciw Karpato-Ukrainie, zlikwidowały po walkach z oddziałami Siczy Karpackiej jej państwowość i uzyskały w ten sposób wspólną granicę z Polską wzdłuż pasma Karpat Wschodnich. Wsparcie dla roszczeń terytorialnych Węgier przez III Rzeszę było rozstrzygające dla późniejszego ich udziału po stronie Niemiec w wojnie III Rzeszy z ZSRR.

II wojna światowa

We wrześniu 1939 Horthy odmówił przepuszczenia Wehrmachtu przez terytorium Węgier przeciwko Polsce, czego domagali się Niemcy, i nakazał zaminowanie tuneli kolejowych i ich wysadzenie w przypadku próby przedarcia się Niemców siłą. W sierpniu 1940 Węgry otrzymały w wyniku drugiego arbitrażu wiedeńskiego północną część rumuńskiego Siedmiogrodu; w zamian Węgry musiały przystąpić do Paktu Trzech – sojuszu Niemiec i Włoch (trzecim członkiem paktu była Japonia), które po klęsce Francji w czerwcu 1940 zdominowały cały kontynent europejski. Od września 1939 rząd Horthyego, przychylnie nastawiony do Polski, udzielał schronienia polskim uchodźcom. Mimo protestów Berlina Węgry przyjęły około 150 tysięcy żołnierzy i cywilnych polskich uchodźców, którzy przekroczyli granicę polsko-węgierską po agresji ZSRR na Polskę[4].

Do końca listopada 1940 rząd Horthyego zezwalał na oficjalne funkcjonowanie poselstwa polskiego w Budapeszcie i przyjmował posła polskiego Leona Orłowskiego. Z Węgier do Francji, przy czynnym udziale polskiego poselstwa i potajemnej aprobacie władz węgierskich, ewakuowano do maja 1940 około 35 tysięcy żołnierzy Wojska Polskiego, oficjalnie internowanych we wrześniu 1939. W Budapeszcie działała do 19 marca 1944 – do czasu niemieckiej wojskowej okupacji Węgier – główna nieformalna ekspozytura wywiadu polskiego w Europie Środkowej, prowadząca łączność kurierską z okupowanym krajem, polskie szkoły i instytucje kulturalne. Było to tolerowane przez władze węgierskie, pomimo formalnego sojuszu Węgier z III Rzeszą. W kwietniu 1941 Węgry po raz pierwszy zaangażowały się militarnie po stronie Osi przeciw Jugosławii, przepuszczając wojska niemieckie przez swoje terytorium. Oznaczało to konflikt z Wielką Brytanią. Świadomy dalekosiężnych konsekwencji rezygnacji z niezaangażowania w wojnę (nonbelligeranza), premier Węgier Pál Teleki popełnił samobójstwo. W czerwcu 1941 Węgry zaangażowały się w wojnę z ZSRR po stronie Niemiec, wysyłając na front wschodni kilkudywizyjną 2. Armię. W konsekwencji Wielka Brytania jesienią 1941 pod naciskiem Józefa Stalina wypowiedziała wojnę Węgrom. 2 Armia węgierska została prawie całkowicie rozbita nad Donem, podczas bitwy o Stalingrad w styczniu–lutym 1943. Klęska pod Woroneżem wpłynęła na stanowisko Horthyego wobec sojuszu z III Rzeszą.

Działania w przededniu zakończenia wojny

W 1943 Horthy zaczął negocjować odrębne zawieszenie broni z aliantami, chcąc doprowadzić do przejścia Węgier na stronę koalicji antyhitlerowskiej. Spotkało się to z ostrą reakcją Hitlera, który wysłał swoje wojsko na terytorium Węgier, okupując je 19 marca 1944. Horthy zdecydował się wówczas utworzyć proniemiecki rząd Döme Sztójayego (dotychczasowego ambasadora Węgier w Berlinie) i nie zaryzykował otwartego, beznadziejnego starcia z Niemcami, kontynuując jednak poufne kontakty z aliantami zachodnimi (w konsekwencji np. węgierska artyleria przeciwlotnicza nie otwierała ognia do samolotów brytyjskich i amerykańskich przelatujących nad terytorium Węgier w celu bombardowania Niemiec). Do czasu zajęcia kraju przez Niemców sprzeciwiał się nazistowskim planom wywozu kilkuset tysięcy węgierskich Żydów[1]. Po wkroczeniu Wehrmachtu na Węgry rozpoczęły się masowe deportacje do Auschwitz – pod osobistym kierownictwem Adolfa Eichmanna[1]. Po obaleniu Iona Antonescu i proniemieckich władz Królestwa Rumunii (23 sierpnia 1944), Horthy zdymisjonował 29 sierpnia 1944 rząd Sztójaya. Uprzednio wymusił na Niemcach (w lipcu 1944) przerwanie deportacji Żydów z terytorium Węgier.

Wizerunek admirała Horthyego na węgierskiej monecie z 1943
(c) Dezidor, CC BY 3.0
Popiersie admirała Horthyego w Budapeszcie

Okres powojenny i ostatnie lata

Już po konferencji w Teheranie (28 listopada – 1 grudnia 1943), gdzie Stalin wymusił na Brytyjczykach odstąpienie od lądowania aliantów zachodnich na Bałkanach (co było do tej pory planem Churchilla), los Węgier był przesądzony. Do kraju wkroczyć miała Armia Czerwona i okupować go. Gdy nastąpiło wejście Armii Czerwonej na terytorium Węgier (październik 1944), Horthy próbował (za pośrednictwem przywódcy komunistów jugosłowiańskich Josipa Broza Tity) poddać ZSRR wojsko węgierskie na froncie (alianci zachodni odmówili bowiem przyjęcia odrębnej węgierskiej kapitulacji, co próbował uzyskać admirał). Niemcy, którzy od dawna obserwowali te próby, 15 października 1944 aresztowali go (po uprzednim porwaniu jego syna przez komando pod dowództwem Ottona Skorzennegooperacja Mickey Mouse) i wywieźli w głąb Rzeszy. Rządy na Węgrzech formalnie objął przywódca strzałokrzyżowców Ferenc Szálasi, w pełni podporządkowany Rzeszy. Zmieniając decyzje Horthyego, wyraził on zgodę na dalszy udział Węgier w wojnie po stronie III Rzeszy i wznowienie deportacji Żydów do obozów zagłady.

1 maja 1945 odzyskał wolność, jednak wkrótce został ponownie aresztowany, tym razem przez Amerykanów. Oskarżali oni admirała o współpracę z hitlerowskimi Niemcami[1]. 17 grudnia 1945 Horthy został wypuszczony. Wezwano go w czasie procesów norymberskich w charakterze świadka. Po zakończeniu wojny nie powrócił do kraju, gdzie jego pozycja była niejasna. Jedni widzieli w nim bohatera, inni zdrajcę i zbrodniarza wojennego[1]. Horthy nie został ostatecznie postawiony przed sądem, choć władze jugosłowiańskie aktywnie domagały się jego wydania. Były węgierski przywódca zamieszkał w Weilheim w Bawarii, skąd przeprowadził się w 1949 do salazarowskiej Portugalii[1]. Pozostawił po sobie autobiografię: Życie dla Węgier.

Współczesne oceny i upamiętnienie

W 1993 prochy Miklósa Horthyego sprowadzono na Węgry i uroczyście złożono w mauzoleum w Kenderes. W wydarzeniu tym wzięło udział kilkadziesiąt tysięcy osób, w tym prawie cały rząd węgierski. Ówczesny premier József Antall określił byłego przywódcę kraju mianem patrioty. Ponowny pochówek admirała był transmitowany w telewizji państwowej i towarzyszyły mu masowe protesty w Budapeszcie[5].

Współcześnie pomniki i place jego imienia znajdują się w wielu węgierskich miejscowościach[6]. W listopadzie 2013 posąg admirała odsłonięto w Budapeszcie[7].

Negatywny stosunek do postaci Horthyego prezentuje Węgierska Partia Socjalistyczna.

W 2017 premier Węgier Viktor Orbán wygłosił przemówienie, w którym nazwał Horthyego „wyjątkowym mężem stanu” i przypisał mu przetrwanie Węgier w trudnym okresie II wojny światowej. United States Holocaust Memorial Museum wydało w następstwie tego oświadczenie potępiające Orbána i węgierski rząd za próby „przywrócenia reputacji wojennego przywódcy Węgier Miklósa Horthyego, który był głośnym antysemitą i był współwinny mordu ludności żydowskiej tego kraju podczas Holokaustu[8].

Odznaczenia

Austro-węgierskie i węgierskie[9]
Zagraniczne[12]

Przypisy

 1. a b c d e f g h i j Biografia Miklos Horthy – postacie II wojny światowej, www.sww.w.szu.pl [dostęp 2020-12-09].
 2. 10-lecie rządów regenta Węgier. „Gazeta Lwowska”, s. 2, Nr 52 z 4 marca 1930. 
 3. Ustaški pokret, 1929–1941: pregled njegove poviesti by Miron Krešimir Begić, Naklada Smotre "Ustaša" (s. 212), 1986
 4. Węgierski spór o Miklósa Horthy’ego... ↓.
 5. Jane Perlez, Reburial Is Both a Ceremony and a Test for Today's Hungary (Published 1993), „The New York Times”, 5 września 1993, ISSN 0362-4331 [dostęp 2020-12-08] (ang.).
 6. Hungary Lauds Hitler Ally Horthy as Orban Fails to Stop Hatred, „Bloomberg.com”, 13 czerwca 2012 [dostęp 2020-12-08] (ang.).
 7. His contentious legacy, „The Economist”, 8 listopada 2013, ISSN 0013-0613 [dostęp 2020-12-08].
 8. U.S. Holocaust museum denounces Hungarian PM for erasing wartime crimes, Haaretz.com [dostęp 2020-12-08] (ang.).
 9. A kormányzó érdemrendjei, kitüntetései és jelvényei (węg.). www.vitezirend.co.hu. [dostęp 2020-03-20].
 10. Hof- und Staatshandbuch der Österreichisch-Ungarischen Monarchie für das Jahr 1918, s. 68
 11. Hof- und Staatshandbuch der Österreichisch-Ungarischen Monarchie für das Jahr 1918, s. 111
 12. A kormányzó érdemrendjei, kitüntetései és jelvényei 2. (węg.). www.vitezirend.co.hu. [dostęp 2020-03-20].
 13. Hyginus Eugene Cardinale: Orders of Knighthood Awards and The Holy See – A historical, juridical and practical Compendium. Londyn: Van Duren, 1983, s. 42.
 14. Johann Stolzer, Christian Steeb: Österreichs Orden vom Mittelalter bis zur Gegenwart. Im Auftrag der Österreichischen Gesellschaft für Ordenskunde. Graz: 1996, s. 337.
 15. Kawalerowie i statuty Orderu Orła Białego 1705-2008, 2008, s. 301

Bibliografia

 • M. Patelski, Admirał Miklós Horthy de Nagybánya – kawaler Orderu Wojennego Marii Teresy, w: Przyjaźń z tysiącletnim rodowodem. Szkice z dziejów relacji polsko-węgierskich pod red. Patrycji Jakóbczyk-Adamczyk i Dariusza Roguta, Związek Strzelecki „Strzelec” Organizacja Społeczno-Wychowawcza Jednostka Strzelecka nr 1001 im. Gen. dyw. Janusza Głuchowskiego w Bełchatowie: Bełchatów 2009
 • Jarosłw Giziński, Węgierski spór o Miklosa Horthy'ego, „Rzeczpospolita”, 2-3 czerwca 2012

Media użyte na tej stronie

Ord.MariaTeresa-GC.png
Autor: Louis14, Licencja: CC BY-SA 3.0
Nastro da cavaliere di gran croce dell'Ordine Militare di Maria Teresa (Austria imperiale)
Ord.MariaTeresa-CAV.png
Autor: Louis14, Licencja: CC BY-SA 3.0
Nastro da cavaliere dell'Ordine Militare di Maria Teresa (Austria imperiale)
AUT KuK Kriegsbande schwertern-gold BAR.svg
Baretka: Wstążka Wojenna (Kriegsbande) z okuciem złotych mieczy dla odznaczeń austro-węgierskich (m.in.: Militär-Verdienstkreuz; Militär-Verdienstmedaille (Signum Laudis); Franz-Joseph-Orden; Tapferkeitsmedaille).
Ord.Leopold.PNG
Imperial Order of Leopold's ribbon - Austria
Ordine imperiale della corona di ferro, austria.png
nastrino Ordine imperiale della corona di ferro
AUT Karl-Truppenkreuz BAR.svg
Baretka Krzyża Wojskowego Karola – Austro-Węgry. (Karl-Truppenkreuz)
AUT Franz Joseph 50 years of reign - Military Medal.svg
Autor: Mimich, Licencja: CC BY-SA 3.0
Military Medal for 50 years of reign of Emperor Franz Joseph (=Signum Memoriae)
AUT Jubiläumskreuz 1908.png
Autor: Mimich, Licencja: CC BY-SA 3.0
Krzyż Jubileuszowy 1908 (Austro-Węgry)
Militärdienstzeichen-Silver.jpg
Autor: Skukifish, Licencja: CC BY-SA 3.0
Militärdienstzeichen austriaca con corona in argento per 25 anni di servizio attivo nell'esercito
Med. Austria 1912-1913.JPG
Austrian mobilitation cross of 1912/1913's ribbon
DEU EK Ritter BAR.svg
Baretka: Krzyż Rycerski Krzyża Żelaznego (III Rzesza).
D-PRU EK 1914 1 Klasse BAR.svg
Baretka: Krzyż Żelazny - I Klasy (1813)-1914-1918 (Prusy).
JPN Daikun'i kikkasho BAR.svg
Baretka japońskiego Orderu Chryzantemy.
PRU Order of Crown ribbon.svg
Autor: Boroduntalk, Licencja: CC BY 3.0
Ribbon bar: Order of the Crown. Prussia.
Regent Węgier Miklos Horthy wpisuje się do księgi pamiątkowej przy Grobie Nieznanego Żołnierza.png
Regent Węgier Miklos Horthy wpisuje się do księgi pamiątkowej przy Grobie Nieznanego Żołnierza.
HUN Szolgalati Jel pre1945 (mod-1) BAR.svg
Baretka: Odznaczenie za Długoletnią Służbę (Królestwo Węgier); model 1. (1923-42):
 • Odznaka za Służbę dla Oficerów (I, II i III Klasy);
 • Medal Honorowy za Służbę;
 • Odznaka za Służbę dla Żołnierzy (I, II i III Klasy).
Ribbon bar of the Ottoman Imtyaz medal.svg
Autor: Portunes, Licencja: CC BY-SA 4.0
Ribbon bar of the Ottoman Empire's Imtyaz medal
HUN Szolgalati Jel pre1945 (mod-2) BAR.svg
Baretka: Odznaczenie za Długoletnią Służbę (Królestwo Węgier); model 2. (niewojskowy; 1942-45):
 • Odznaka za Służbę dla Oficerów (I, II i III Klasy).
HUN Signum Laudis Medal (mil) Bronze BAR.svg
Baretka: Signum Laudis – Brązowy Medal Węgierski z Koroną – odmiana wojskowa – Królestwo Węgier.
FIN Winter War 1939-40 Comm Medal swords BAR.svg
Baretka: Medal Pamiątkowy Wojny Zimowej 1939-40 z okuciem mieczy – Finlandia.
Horthy the regent.jpg
Miklós Horthy, Emlékirataim.
Міклош Горті на угорській монеті.png
Autor: Baturdem, Licencja: CC BY-SA 4.0
Портрет Міклоша Горті на монеті Угорщини 5 пенге 1943 року
ALB Order of Fidelity BAR.png
Autor: Wiki Romi, Licencja: CC0
Baretka Orderu Wierności
Order of the White Elephant - 1st Class (Thailand) ribbon.svg
Autor: Sodacan, Licencja: CC BY-SA 4.0
Order of the White Elephant - 1st Class (Thailand) ribbon
Ordo Militia Aurata or Ordine dello Speron d'Oro o Milizia Aurata.png
Планка ордена Золотой шпоры (Ватикан)
Signum Laudis (peace time).png
Autor: Mimich, Licencja: CC BY-SA 3.0
Baretka wstążki czasu pokoju austro-węgierskiego Medalu Zasługi Wojskowej "Signum Laudis"
HUN Order of Merit of Hungary pre1945 (civ) GCross StCrown BAR.svg
Baretka: Order Zasługi Węgier (przed 1945) – odmiana cywilna – Krzyż Wielki ze Świętą Koroną.
BAV Order of Saint Michael ribbon.svg
Autor: Boroduntalk, Licencja: CC BY 4.0
Order of Saint Michael ribbon bar. Kingdom of Bavaria.
Order of the Karađorđe's Star with Swords rib.png
Autor: Snake bgd, Licencja: CC BY-SA 3.0
Order of the Karađorđe's Star with Swords ribbon
HUN Order of Merit of Hungary pre1945 (mil) GCross StCrown wreath-swords BAR.svg
Baretka: Order Zasługi Węgier (przed 1945) – odmiana wojskowa – Krzyż Wielki ze Świętą Koroną (z wieńcem i mieczami).
Order of Charles III - Sash of Collar.svg
Autor: Mimich, Licencja: CC0
Sash of Collar of Order of Charles III, to be worn when the Collar doesn't suit the occasion
HUN Great War Commemorative Medal (combat) BAR.svg
Autor: Mboro, Licencja: CC0
Baretka: Medal Pamiątkowy za Wielką Wojnę z Mieczami i Hełmem (Magyar Háborús Emlékérem a kardokkal és sisakkal) – Królestwo Węgier.
HUN Signum Laudis Medal (war) Bronze swords BAR.svg
Baretka: Signum Laudis – Brązowy Medal Węgierski z Koroną – odmiana wojenna z mieczami – Królestwo Węgier.
CHI Orden al Merito de Chile El Collar BAR.svg
Baretka: Order Zasługi Chile – Kollana (El Collar) – Chile.
DEU Deutsche Adlerorden 1 BAR.svg
Baretka: Order Orła Niemieckiego (Deutsche Adlerorden); niższe klasy – III Rzesza.
SMOM-gcs.svg
Autor: Arturolorioli, Licencja: CC BY-SA 3.0
Order of Malta ribbon (Knight Grand Cross of Honour and Devotion)
Seraphimerorden ribbon.svg
Autor: Borodun, Licencja: CC BY 3.0
Ribbon bar: Ordem of the Seraphim. Sweden. True size for the template.
ME Order of Danilo I Knight Grand Cross BAR.svg
Autor: Mimich, Licencja: CC BY-SA 3.0
Knight Grand Cross (1st Class) of the Order of Danilo I (Montenegro)
EST Cross of Liberty Personal Courage.png
Autor: EricSerge, Licencja: CC BY-SA 3.0
Estonian Cross of Liberty for Personal Courage ribbon bars
Ord.Aquilarossa-COM.png
Autor: Louis14, Licencja: CC BY-SA 3.0
Nastro da commendatore del'Ordine dell'Aquila Rossa del Regno di Prussia (Germania)
Miklos Horthy signature.svg
Miklos Horthy signature
Order of the Osmanie lenta.png
Autor: beaver, Licencja: CC0
Order_of_the_Osmanie_ribbon
AUT Honour for Services to the Republic of Austria - 1st Class BAR.png
Baretka Odznaki Honorowej za Zasługi dla Republiki Austrii 1. Klasy
Red Krune Kralja Zvonimira-band.png
Order of the Crown of King Zvonimir Ribbon
TUR Harp Madalyasi BAR.svg
Baretka: Medal Wojenny (1915) = Gwiazda Gallipoli = Żelazny Półksiężyc – Imperium Osmańskie.
OESSG Cavaliere di Gran Croce BAR.jpg
Autor: Delehaye, Licencja: CC BY-SA 3.0
OESSG Ordine Equestre del Santo Sepolcro di Gerusalemme - Nastrino di Cavaliere di Gran Croce
Miklós Horthy, Budapešť.jpg
(c) Dezidor, CC BY 3.0
Miklós Horthy, Budapešť
GRE Order Redeemer 1Class.png
Baretka Orderu Zbawiciela I klasy (Grecja)
Diploma di merito CRI.jpg
Autor: Delehaye, Licencja: CC BY-SA 3.0
Diploma di Merito CRI
Order of Muhammad Ali (Egipt) - ribbon bar.gif
Autor: McOleo, Licencja: CC0
Ribbon bar of the Order of Muhammad Ali (Kingdom of Egipt)
Order of Saint Stephen of Hungary - Ribbon bar Grand-Cross.svg
Autor: , Licencja: CC BY 3.0
Baretka: Order Świętego Stefana – Krzyż Wielki – Węgry.
Ord.Lion.Nassau.jpg
Ribbon of the Order of the golden Lion of the House of Nassau - Netherlands
D-PRU Roter Adlerorden swords war-ribbon BAR.svg
Baretka pruskiego Orderu Czerwonego Orła z Mieczami na Wojennej Wstędze.
(Roter Adlerorden mit Schwertern am Kriegsband)
Order of the Elephant Ribbon bar.svg
Autor: Portunes, Licencja: CC BY 4.0
Ribbon bar of the Danish Order of the Elephant
BUL Order of SS. Cyril and Methodius BAR.png
Baretka Orderu Św. Cyryla i Metodego
HUN Star of Merit of the Hungarian Red Cross oak BAR.svg
Baretka: Gwiazda Zasługi Węgierskiego Czerwonego Krzyża (z wieńcem dębowym).
Order of the Most Holy Annunciation BAR.svg
Order of the Most Holy Annunciation ribbon
HES Order of the Iron Helmet ribbon.svg
Autor: Boroduntalk, Licencja: CC BY 4.0
Order of the Iron Helmet ribbon bar. Landgraviat of Hesse-Kassel.
HUN Order of Merit of Hungary pre1945 (mil) GCross wreath-swords BAR.svg
Baretka: Order Zasługi Węgier (przed 1945) – odmiana wojskowa – Krzyż Wielki (z wieńcem i mieczami).
BEL Kroonorde Grootofficier BAR.svg
Baretka: Order Korony – Wielki Oficer (Belgia).
(Ordre de la Couronne – Grand-Officier).
(De Kroonorde – Grootofficier).
Miklós Horthy and Adolf Hitler 1938.jpg
Miklós Horthy s Adolfom Hitlerom (1938)
Order of St Giovanni of Gerusalem-Brandenburg BAR.jpg
Autor: Skukifish, Licencja: CC BY-SA 3.0
Nastrino dell'Ordine di San Giovanni di Gerusalemme del Baliaggio di Brandeburgo
DEU Ehrenkreuz des Weltkrieges Frontkaempfer BAR.svg
Baretka: "Krzyż Honoru za Wojnę 1914/1918" (Niemcy, III Rzesza) – dla Frontowców (z mieczami).