Mikołaj z Kutna

Mikołaj z Kutna (Mikołaj Kucieński) herbu Ogończyk (ur. ok. 1430 – zm. 2 X 1493) – wojewoda rawski (1465–1467), łęczycki (1467–1493), starosta generalny Wielkopolski (1484–1493), stolnik i starosta gostyniński w 1461 roku[1], poborca podatków gostyniński w latach 1485-1486[2].

Bliski współpracownik króla Kazimierza IV Jagiellończyka. Był gwarantem pokoju toruńskiego 1466 roku[3]. Posiadał również dwa starostwa gostynińskie, a ponadto, przez krótki okres, także wieluńskie. Towarzyszył królewiczowi Władysławowi w jego wyprawie po koronę Czech w 1471 r. Brał udział także w wojnie śląskiej 1474 r. z Maciejem Korwinem[4]. W 1485 roku wybierał poradlne w ziemi łęczyckiej[5].

W 1484 roku ufundował kościół w Kutnie.

Przypisy

  1. Antoni Gąsiorowski, Starostowie wielkopolskich miast królewskich w dobie jagiellońskiej, Warszawa-Poznań 1981, s. 76.
  2. Tadeusz Brzeczkowski, Podatki zwyczajne w Polsce w XV wieku, w: Acta Universitatis Nicolai. Copernici, Historia XVIII — Nauki Humanistyczne”, z. 128, Toruń 1982, s. 50-51.
  3. Antoni Gąsiorowski, Polscy gwaranci traktatów z Krzyżakami XIV-XV wieku, w: Komunikaty Mazursko-Warmińskie nr 2-3, 1971, s. 259.
  4. Jakub Parol, Działalność Mikołaja z Kutna na Mazowszu w początkach jego kariery politycznej [w:] Varia Mediaevalia. Studia nad średniowieczem w 1050. rocznicę Chrztu Polski, Łódź 2016, s. 101-105.
  5. Tadeusz Brzeczkowski, Podatki zwyczajne w Polsce w XV wieku, w: Acta Universitatis Nicolai. Copernici, Historia XVIII — Nauki Humanistyczne”, z. 128, Toruń 1982, s. 51.

Media użyte na tej stronie