Mina kotwiczna

Stadia stawiania miny kotwicznej

Mina kotwiczna – typ miny morskiej stosowany powszechnie od końca XIX wieku do końca II wojny światowej. Mina kotwiczna jest przykładem miny kontaktowej, czyli miny, która wybuchała na skutek kontaktu z okrętem. Mina kotwiczna miała dodatnią pływalność i aby ustawić ją pod wodą musiała być wyposażona w kotwicę (obciążenie) oraz linę (minlinę), która utrzymywała minę na żądanej głębokości.

Typowa mina kotwiczna była kształtu kulistego lub owalnego, wyposażona w szereg zapalników wystających na górnej powierzchni. Uderzenie okrętu w zapalnik powodowało eksplozję miny. Na czas transportu i przed postawianiem na zapalniki zakładane były tuleje ochronne zabezpieczające przed zgnieceniem zapalnika. Zabezpieczenia były zwalniane przez zwalniacz cukrowy, kiedy po wrzuceniu do wody (postawieniu miny) cukier się rozpuszczał.

Odmianą miny kotwicznej była mina antenowa, używana przeciw okrętom podwodnym.

Do minowania używano specjalnych okrętów zwanych stawiaczami min oraz innych okrętów np.: niszczycieli wyposażonych w tory minowe, które pozwalały na przewożenie min. Do usuwania min używano specjalnych okrętów zwanych trałowcami.

Jednym z pierwszych, spektakularnych sukcesów w wojnie minowej było zatopienie pancernika "Pietropawłowsk" 13 kwietnia 1905 w trakcie obrony Port Artur podczas wojny rosyjsko-japońskiej. W trakcie I wojny światowej miny kotwiczne były stosowane masowo, w szczególności na Bałtyku.

Na początku II wojny światowej Niemcy wynaleźli pierwszą minę niekontaktową - minę magnetyczną i od tamtej pory rola min kotwicznych ulega systematycznemu zmniejszaniu.

Galeria

Media użyte na tej stronie

Structure of Naval mine.JPG
Autor: Дима, Licencja: CC BY-SA 3.0
Structure of Naval mine
Diorama Räumgeschirr.jpg
Autor: WerWil, Licencja: CC BY 2.5

Diorama eines DDR-Räumbootes mit Räumgeschirr im Deutschen Marinemuseum. 1 Schlepptrossen; 2 Tiefendrachen; 3 Greifer; 4 Greifer fasst Ankertau; 5 Scherdrachen; 6 - 10 Minen

(Das Bild wurde aus zwei Aufnahmen zusammengesetzt und retouchiert)
Legen einer Ankertaumine.svg
Autor: Martin Meise, Licencja: CC BY 3.0
1: Launching the mine from a ship

2: The mine floats and the plummet sinks down

3: The plummet has unwound the deep line to the set length and opens the connection between the anchor and the mine

4: The anchor sinks down and unwinds the mooring cable

5: The plummet reaches the seabed and a brake prevents further unwinding of the mooring cable

6: The anchor pulls the mine at the mooring cable to the desired depth