Minister (duchowny)

Minister anglikański podczas wygłaszania homilii

Minister (sługa) – dawne, obecnie rzadziej używane, określenie duchownych kościołów protestanckich, zwłaszcza kalwińskich.

Określenie wywodzi się z łacińskiego określenia Verbi Divini Minister (skrót V. D. M.), tzn. sługa Słowa Bożego.

Zobacz też

Media użyte na tej stronie

Canterbury Cap.jpg
Autor: Anupam, Licencja: CC BY-SA 4.0
An Anglican priest delivering a homily; he is wearing choir habit and a Canterbury cap.