Ministerstwo Obrony Narodowej

Ministerstwo Obrony Narodowej
Logo
Ilustracja
Siedziba Ministerstwa Obrony Narodowej przy al. Niepodległości 218 w Warszawie
Państwo

 Polska

Data utworzenia

15 stycznia 1807[1]
2 listopada 1918[2]

Minister

Mariusz Błaszczak

Sekretarz Stanu

Wojciech Skurkiewicz
Marcin Ociepa

Adres
al. Niepodległości 218, 00-911 Warszawa
Położenie na mapie Warszawy
Położenie na mapie Polski
Położenie na mapie województwa mazowieckiego
Mapa konturowa województwa mazowieckiego, w centrum znajduje się punkt z opisem „Ministerstwo Obrony Narodowej”
Ziemia52°13′09,88″N 21°00′21,35″E/52,219411 21,005931
Strona internetowa
Minister obrony narodowej
Ilustracja
Flaga Ministra Obrony Narodowej
Stanowisko
Państwo

 Polska

Data utworzenia

5 października 1807

Pierwszy

książę gen. dyw. Józef Poniatowski

Obecny

Mariusz Błaszczak

Obecny od

9 stycznia 2018

Odznaka okolicznościowa MON

Ministerstwo Obrony Narodowej (MON) – urząd administracji rządowej w Polsce podlegający ministrowi właściwemu do spraw obrony narodowej. W XIX wieku funkcjonował jako Ministerstwo Wojny, w okresie II RP zaś nosił nazwę Ministerstwa Spraw Wojskowych.

Siedziba ministerstwa mieści się przy al. Niepodległości 218 w Warszawie. MON zajmuje także budynek przy ul. Klonowej 1.

Kierownictwo[3][4]

Zadania

 • kierowanie w czasie pokoju Siłami Zbrojnymi RP, przygotowywanie założeń obronnych państwa, w tym propozycji dotyczących rozwoju i struktury sił zbrojnych
 • realizowanie założeń, decyzji, postanowień i wytycznych Rady Ministrów w zakresie obrony narodowej
 • sprawowanie nadzoru nad realizacją zadań obronnych przez organy administracji państwowej, instytucje państwowe, samorządy, podmioty gospodarcze itp.
 • sprawowanie ogólnego kierownictwa w sprawach wykonywania powszechnego obowiązku obrony
 • zawieranie umów międzynarodowych, wynikających z decyzji Rady Ministrów, dotyczących udziału polskich kontyngentów wojskowych w międzynarodowych misjach pokojowych i akcjach humanitarnych oraz ćwiczeń wojskowych prowadzonych wspólnie z innymi państwami lub organizacjami międzynarodowymi

Struktura organizacyjna

W skład ministerstwa wchodzi Gabinet Polityczny Ministra oraz następujące jednostki organizacyjne (w tym zarządy wchodzące w skład Sztabu Generalnego Wojska Polskiego)[6][7][8][9][10][11]:

 • Centrum Operacyjne Ministra
 • Departament Administracyjny
 • Departament Budżetowy
 • Departament Cyberbezpieczeństwa
 • Departament Edukacji, Kultury i Dziedzictwa
 • Departament Infrastruktury
 • Departament Innowacji
 • Departament Kadr
 • Departament Kontroli
 • Departament Ochrony Informacji Niejawnych
 • Departament Polityki Bezpieczeństwa Międzynarodowego
 • Departament Polityki Zbrojeniowej
 • Departament Prawny
 • Departament Spraw Socjalnych
 • Departament Strategii i Planowania Obronnego
 • Departament Szkolnictwa Wojskowego
 • Departament Wojskowej Służby Zdrowia
 • Departament Wojskowych Spraw Zagranicznych
 • Biuro Audytu Wewnętrznego
 • Biuro Dyrektora Generalnego
 • Biuro Ministra
 • Zarząd Organizacji i Uzupełnień – P1
 • Zarząd Analiz Wywiadowczych i Rozpoznawczych – P2
 • Zarząd Planowania Użycia Sił Zbrojnych i Szkolenia – P3/P7
 • Zarząd Logistyki – P4
 • Zarząd Planowania i Programowania Rozwoju Sił Zbrojnych – P5
 • Zarząd Kierowania i Dowodzenia – P6
 • Zarząd Planowania Rzeczowego – P8

Organy podległe ministrowi (z zastrzeżeniem określonych w ustawie o SKW i SWW uprawnień Prezesa Rady Ministrów i Ministra Koordynatora Służb Specjalnych)[12]:

Jednostki organizacyjne podległe ministrowi[13]:

Jednostki organizacyjne nadzorowane przez ministra[13]:

Historia

Pałac Pod Blachą w Warszawie, siedziba ministerstwa w latach 1807–1813

Początek funkcjonowania resortu obrony wiąże się z powołaniem w 1775 Departamentu Wojskowego w ramach Rady Nieustającej. W 1789 powstała Komisja Wojskowa Obojga Narodów, od 1791 podległa Straży Praw. Na przełomie 1793/94 przywrócono Departament, w 1794 utworzono Wydział Potrzeb Wojskowych Rady Najwyższej Narodowej.

Kolejne ministerstwo wojny powstało w Księstwie Warszawskim w ramach pierwszego polskiego rządu[14][15] (początkowo tymczasowego w postaci Komisji Rządzącej). 15 stycznia 1807 członkowie KR wybrali spośród siebie pięciu dyrektorów, w tym dyrektora wojny[16]. Po powołaniu 5 października rzeczywistego już rządu Stanisława Małachowskiego, Dyrekcja Wojny stała się Ministerium Wojny. Od 1807 do 1810 liczba urzędników ministerstwa wzrosła z kilkunastu do ponad stu. Działania Ministerium ustały 4 maja 1813.

W 1814 dla uregulowania spraw wojskowych KW ustanowiono w Paryżu Komitet Wojskowy Organizacyjny. Wraz z powstaniem Królestwa Polskiego w 1815, najwyższym urzędem wojskowym i jedną z pięciu komisji rządowych (ministerstw) stała się nowo powstała Komisja Rządowa Wojny, na której czele zgodnie z zapisem konstytucji stał minister wojny. W zakres kompetencji Komisji wchodziły wszystkie sprawy związane z obronnością kraju: pobór, utrzymanie i żołd wojska, układanie rocznych budżetów, szkolnictwo wojskowe, administracja oraz utrzymanie budynków wojskowych[17][18]. Po upadku powstania listopadowego i wprowadzeniu w 1832 Statutu Organicznego, przestała istnieć odrębność polskiego wojska względem rosyjskiego. Do uporządkowania i zamknięcia spraw wojskowych w KP utworzono wówczas biura wojenne, nazwane później wydziałami po byłej KRW, które funkcjonowały w ramach Komisji Rządowej Spraw Wewnętrznych. Ich działalność przeciągała się przez ponad 30 lat, ostatecznie zlikwidowano je dopiero po powstaniu styczniowym[17].

30 stycznia 1917 Tymczasowa Rada Stanu (obywatelski organ tworzący za zgodą władz niemieckich i austriackich zalążki instytucji państwowych w nieistniejącej wówczas jako państwo Polsce) utworzyła Komisję Wojskową, która do momentu zorganizowania Ministerstwa Wojny miała zajmować się polskimi sprawami wojskowymi[19]. Komisja 2 listopada 1918 została przekształcona w Ministerstwo Spraw Wojskowych (Dz.U. z 1918 r. nr 14, poz. 30). Od 4 listopada będącym w fazie organizacji resortem mieszczącym się w Pałacu Pod Blachą[20] tymczasowo kierował Jan Wroczyński[19]. Trzy dni później w Lublinie powstał pierwszy powojenny, w zamierzeniu ogólnokrajowy polski rząd Ignacego Daszyńskiego. Stanowisko ministra wojny zajął w nim Edward Śmigły-Rydz[19]. Rząd podał się do dymisji 11 listopada, a sześć dni później ministrem spraw wojskowych w nowej radzie ministrów został Józef Piłsudski (którego w pełnieniu obowiązków zastępował Śmigły-Rydz). Od tej pory M.S.Wojsk. stało się jedynym naczelnym organem administracji państwowej do kierowania i administrowania polskimi siłami zbrojnymi.

W czasie londyńskiej emigracji polskiej władzy podczas II wojny światowej, 30 listopada 1942 zmieniono nazwę Ministerstwa Spraw Wojskowych na Ministerstwo Obrony Narodowej.

W 1944 w ramach Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego (tymczasowy organ władzy na obszarze wyzwolonym spod okupacji niemieckiej) kierownikiem Resortu Obrony Narodowej został Michał Żymierski. Ostatniego dnia grudnia powołano Rząd Tymczasowy RP. Ministrem obrony narodowej był w nim Żymierski, który 28 czerwca wszedł w skład Tymczasowego Rządu Jedności Narodowej, wkrótce potem uznanego przez społeczność międzynarodową za pełnoprawny polski rząd. Pomimo tego, ministrów obrony narodowej (od 1979 ministrów spraw wojskowych) powoływano w Londynie aż do 1990, choć nie mieli oni żadnego wpływu na siły zbrojne i obronność Polski.

Lista ministrów

Lp.ZdjęcieImię i nazwisko
(partia polityczna)
Objęcie
urzędu[a]
Złożenie
urzędu[b]
Długość
urzędowania
Rząd
Minister Wojny
1.Prince Joseph Poniatowski 1.PNG
książę gen. dyw. Józef Poniatowski
(17631813)
5 X 180714 XII 18072022 dniRząd Stanisława Małachowskiego
14 XII 18071 III 1809Rząd Ludwika Szymona Gutakowskiego
25 III 180912 V 1813Rząd Stanisława Kostki Potockiego
2.Józef Wielhorski.PNG
gen. dyw. Józef Wielhorski
(17591817)
9 XII 1815~15 V 1816158 dniRada Administracyjna
3.Maurycy hauke.PNG
gen. artylerii Maurycy Hauke[21]
(17751830)
~15 V 181629 XI 18305311 dni
4.Izydor Krasiński.png
gen. piechoty Izydor Krasiński
(17741840)
4 XII 18301 II 183159 dniRząd Adama Jerzego Czartoryskiego
5.Franciszek Morawski 1.JPG
gen. dyw. Franciszek Morawski
(17831861)
1 II 183111 IX 1831222 dniRząd Adama Jerzego Czartoryskiego
Rząd Jana Krukowieckiego
Rząd Bonawentury Niemojowskiego
6.Emilian Węgierski.jpg
gen. brygady Emilian Węgierski[21]
(17871841)
11 IX 18315 X 183124 dniRząd Bonawentury Niemojowskiego
Minister Wojny
7.Smigly-Rydz in 1917.jpg
gen. por. Edward Śmigły-Rydz
(KOA)
(18861941)
7 XI 191811 XI 19184 dniRząd Ignacego Daszyńskiego
Minister Spraw Wojskowych
8.Piłsudski 16.JPG
brygadier Józef Piłsudski
(18671935)
17 XI 191822 XI 19185 dni[22]Rząd Jędrzeja Moraczewskiego
9.Jan Wroczyński.jpg
płk Jan Wroczyński[23]
(18761945)
22 XI 191827 II 191997 dniRząd Jędrzeja Moraczewskiego
Rząd Ignacego Jana Paderewskiego
10.Leśniewski Józef.jpg
gen. por. Józef Leśniewski
(18671921)
27 II 19199 XII 1919511 dniRząd Ignacego Jana Paderewskiego
13 XII 19199 VI 1920Rząd Leopolda Skulskiego
23 VI 192024 VII 1920Pierwszy rząd Władysława Grabskiego
24 VII 19209 VIII 1920Pierwszy rząd Wincentego Witosa
11.Sosnkowski Kazimierz.jpg
gen. por. Kazimierz Sosnkowski
(18851969)
9 VIII 192013 IX 1921968 dni[24]Pierwszy rząd Wincentego Witosa
19 IX 19215 III 1922Pierwszy rząd Antoniego Ponikowskiego
10 III 1922[25]6 VI 1922[25]Drugi rząd Antoniego Ponikowskiego
28 VI 19227 VII 1922Rząd Artura Śliwińskiego
31 VII 192214 XII 1922Rząd Juliana Nowaka
16 XII 192226 V 1923Pierwszy rząd Władysława Sikorskiego
12.Aleksander Osiński.jpg
gen. dyw. Aleksander Osiński[23]
(18701956)
28 V 192313 VI 192316 dniDrugi rząd Wincentego Witosa
13.Szeptycki.jpg
gen. broni Stanisław Szeptycki
(18671950)
13 VI 192314 XII 1923184 dni
(11.)Sosnkowski Kazimierz.jpg
gen. dyw. Kazimierz Sosnkowski
(18851969)
19 XII 192317 II 192460 dni[24]Drugi rząd Władysława Grabskiego
14.Sikorski prime minister.jpg
gen. dyw. Władysław Sikorski
(18811943)
17 II 192414 XI 1925636 dni[26]
15.Gen. dyw. Stefan Majewski.jpg
gen. dyw. Stefan Majewski[23]
(18671944)
20 XI 192527 XI 1925311 dniRząd Aleksandra Skrzyńskiego
16.Zeligowski LOC 31862u.jpg
gen. broni Lucjan Żeligowski
(18651947)
27 XI 19255 V 1926159 dni
17.Juliusz Malczewski.jpg
gen. dyw. Juliusz Tarnawa-Malczewski
(18721940)
10 V 192614 V 19264 dniTrzeci rząd Wincentego Witosa
(8.)Jozef Pilsudski1.jpg
Marszałek Polski Józef Piłsudski
(18671935)
15 V 19264 VI 19261628 dni[22]Pierwszy rząd Kazimierza Bartla
8 VI 192624 IX 1926Drugi rząd Kazimierza Bartla
27 VI 192630 IX 1926Trzeci rząd Kazimierza Bartla
2 X 192627 VI 1928Pierwszy rząd Józefa Piłsudskiego
28 VI 192813 IV 1929Czwarty rząd Kazimierza Bartla
14 IV 19297 XII 1929Rząd Kazimierza Świtalskiego
29 XII 192917 III 1930Piąty rząd Kazimierza Bartla
29 III 193023 VIII 1930Pierwszy rząd Walerego Sławka
25 VIII 19304 XII 1930Drugi rząd Józefa Piłsudskiego
5 XII 193016 XII 1930Drugi rząd Walerego Sławka
18.Daniel Konarzewski (1871-1935).jpg
gen. dyw. Daniel Konarzewski[23]
(18711935)
16 XII 193029 III 1931103 dniDrugi rząd Walerego Sławka
(8.)Jozef Pilsudski1.jpg
Marszałek Polski Józef Piłsudski
(18671935)
29 III 193126 V 19311501 dni[22]Drugi rząd Walerego Sławka
27 V 19319 V 1933Rząd Aleksandra Prystora
10 V 193313 V 1934Rząd Janusza Jędrzejewicza
15 V 193428 III 1935Rząd Leona Kozłowskiego
28 III 193512 V 1935Trzeci rząd Walerego Sławka
19.Kasprzycki Tadeusz.jpg
gen. dyw. Tadeusz Kasprzycki
(18911978)
12 V 1935[23]12 X 1935[23]1601 dniTrzeci rząd Walerego Sławka
13 X 193515 V 1936Rząd Mariana Zyndrama-Kościałkowskiego
15 V 193630 IX 1939Rząd Felicjana Sławoja Składkowskiego
(14.)Władysław Sikorski, 1923.jpg
gen. broni Władysław Sikorski
(18811943)
30 IX 193918 VII 19401090 dni[26]Drugi rząd Władysława Sikorskiego
20 VII 194026 IX 1942Trzeci rząd Władysława Sikorskiego
minister obrony narodowej od 30 XI 1942
20.Marian Kukiel.jpg
gen. dyw. Marian Kukiel[27]
(1885–1973)
26 IX 194229 XI 1944777 dniTrzeci rząd Władysława Sikorskiego
Rząd Stanisława Mikołajczyka
21.Rola-Żymierski Michał.jpg
Marszałek Polski Michał Rola-Żymierski (PPR)
(1890–1989)
5 VII 1945[28]6 XI 19491585 dniRząd Edwarda Osóbki-Morawskiego
Pierwszy rząd Józefa Cyrankiewicza
22.Konstanty Rokossowski w polskim mundurze.jpg
Marszałek Polski Konstanty Rokossowski (PZPR)
(1896–1968)
6 XI 194913 XI 19562564 dni
Rząd Bolesława Bieruta i Józefa Cyrankiewicza
23.Marian Spychalski.jpg
Marszałek Polski Marian Spychalski (PZPR)
(1906–1980)
13 XI 195611 IV 19684167 dni
Drugi rząd Józefa Cyrankiewicza
Trzeci rząd Józefa Cyrankiewicza
Czwarty rząd Józefa Cyrankiewicza
24.Wojciech Jaruzelski.jpg
gen. armii Wojciech Jaruzelski (PZPR)
(1923–2014)
11 IV 196822 XI 19835703 dni
Rząd Józefa Cyrankiewicza i Piotra Jaroszewicza
Rząd Piotra Jaroszewicza
Rząd Piotra Jaroszewicza i Edwarda Babiucha
Rząd Edwarda Babiucha, Józefa Pińkowskiego i Wojciecha Jaruzelskiego
25.Siwicki.Florian.07.JPG
gen. armii Florian Siwicki (PZPR)
(1925–2013)
22 XI 19836 VII 19902418 dni
Rząd Zbigniewa Messnera
Rząd Mieczysława Rakowskiego
Rząd Tadeusza Mazowieckiego
26.
wiceadm. Piotr Kołodziejczyk
(1939–2019)
6 VII 199023 XII 1991535 dni[29]Rząd Tadeusza Mazowieckiego
Rząd Jana Krzysztofa Bieleckiego
27.Jan Parys.JPG
Jan Parys
(ur. 1950)
23 XII 199123 V 1992152 dniRząd Jana Olszewskiego
28.Janusz Onyszkiewicz.jpg
Janusz Onyszkiewicz (UD)
(ur. 1937)
11 VII 199226 X 1993472 dni[30]Rząd Hanny Suchockiej
(26.)
wiceadm. Piotr Kołodziejczyk
(1939–2019)
26 X 199310 XI 1994380 dni[29]Rząd Waldemara Pawlaka
29.Noimage.svg
Zbigniew Okoński
(ur. 1949)
7 III 199522 XII 1995290 dniRząd Józefa Oleksego
30.Noimage.svg
Stanisław Dobrzański (PSL)
(ur. 1949)
5 I 199631 X 1997665 dni
Rząd Włodzimierza Cimoszewicza
(28.)Janusz Onyszkiewicz.jpg
Janusz Onyszkiewicz (UW)
(ur. 1937)
31 X 199716 VI 2000959 dni[30]Rząd Jerzego Buzka
31.Bronislaw.jpg
Bronisław Komorowski (SKL)
(ur. 1952)
16 VI 200019 X 2001490 dni
32.Jerzy Szmajdzinski.jpg
Jerzy Szmajdziński (SLD)
(1952–2010)
19 X 200131 X 20051473 dniRząd Leszka Millera
Pierwszy rząd Marka Belki
Drugi rząd Marka Belki
33.Sikorski.jpg
Radosław Sikorski
(ur. 1963)
31 X 20057 II 2007464 dniRząd Kazimierza Marcinkiewicza
Rząd Jarosława Kaczyńskiego
34.Aleksander Szczygło 2008.jpg
Aleksander Szczygło (PiS)
(1963–2010)
7 II 20077 IX 2007279 dni
10 IX 200716 XI 2007
35.
Bogdan Klich Kancelaria Senatu.jpg
(c) Kancelaria Senatu Rzeczypospolitej Polskiej , CC BY-SA 3.0 pl
Bogdan Klich (PO)
(ur. 1960)
16 XI 20072 VIII 20111355 dniPierwszy rząd Donalda Tuska
36.Tomasz Siemoniak Sejm 2016.JPG
Tomasz Siemoniak (PO)
(ur. 1967)
2 VIII 201116 XI 20151567 dni
Drugi rząd Donalda Tuska
Rząd Ewy Kopacz
37.Antoni Macierewicz Sejm 2014.JPG
Antoni Macierewicz (PiS)
(ur. 1948)
16 XI 20159 I 2018785 dniRząd Beaty Szydło
Pierwszy rząd Mateusza Morawieckiego
38.Mariusz Błaszczak Sejm 2015 02.JPG
Mariusz Błaszczak (PiS)
(ur. 1969)
9 I 20181811 dni
Drugi rząd Mateusza Morawieckiego

Zobacz też

Uwagi

 1. Objęcie urzędu – pierwszy dzień urzędowania – zaprzysiężenie.
 2. Złożenie urzędu – ostatni dzień urzędowania.

Przypisy

 1. Jako Dyrekcja Wojny, po 5 października 1807 do 4 maja 1813 Ministerium Wojny, od 1815 do 1832 jako Komisja Rządowa Wojny.
 2. Jako Ministerstwo Spraw Wojskowych, od 30 listopada 1942 Ministerstwo Obrony Narodowej.
 3. Ministerstwo / Kierownictwo – Ministerstwo Obrony Narodowej – www.mon.gov.pl. mon.gov.pl. [dostęp 2018-01-24].
 4. Nowi wiceministrowie obrony narodowej [Aktualności / Najnowsze] – www.mon.gov.pl. mon.gov.pl. [dostęp 2018-01-24].
 5. Wojciech Skurkiewicz nowym sekretarzem stanu. 2018-02-05. [dostęp 2018-02-05].
 6. M.P. z 2015 r. poz. 32.
 7. M.P. z 2016 r. poz. 481.
 8. M.P. z 2018 r. poz. 226.
 9. M.P. z 2020 r. poz. 818.
 10. M.P. z 2021 r. poz. 711.
 11. M.P. z 2021 r. poz. 955.
 12. Dz.U. z 2022 r. poz. 502.
 13. a b M.P. z 2022 r. poz. 835.
 14. Multimedialny Instytut Historyczny: KSIĘSTWO WARSZAWSKIE 1807 – 1814. [dostęp 2017-07-09]. [zarchiwizowane z tego adresu (2017-11-08)].
 15. Dorota Lewandowska: Rada Ministrów Księstwa Warszawskiego. [dostęp 2017-07-09].
 16. Ryszard Morawski: Wojsko Księstwa Warszawskiego. Generalicja i sztaby. s. 7.
 17. a b Alicja Nowak: Komisja Rządowa Wojny z lat [1811-1814 1815-1832 [1833-1866]]. [dostęp 2017-07-09].
 18. Marian Kukiel, Zarys historji wojskowości w Polsce, Kraków 1929 [dostęp 2017-07-09].
 19. a b c VII. Narodziny Wojska Polskiego (październik – grudzień 1918). [dostęp 2017-08-05]. [zarchiwizowane z tego adresu (2018-10-08)].
 20. Regina Czarnecka: ORGANIZACJA MINISTERSTWA SPRAW WOJSKOWYCH (MSWOJSK.) W LATACH 1918–1921. [dostęp 2017-08-05]. [zarchiwizowane z tego adresu (2017-08-06)].
 21. a b Jako Kierownik Komisji Rządowej Wojny.
 22. a b c Józef Piłsudski urzędował łącznie jako minister w piętnastu gabinetach 3134 dni.
 23. a b c d e f Jako Kierownik Ministerstwa Spraw Wojskowych.
 24. a b Kazimierz Sosnkowski urzędował łącznie jako minister w siedmiu gabinetach 1028 dni.
 25. a b Jako Kierownik Ministerstwa Spraw Wojskowych, od 13 maja 1922 Minister Spraw Wojskowych.
 26. a b Władysław Sikorski urzędował łącznie jako minister w trzech gabinetach 1726 dni.
 27. Od 29 listopada 1944 jako kierownik Ministerstwa Obrony Narodowej.
 28. 5 lipca 1945 rząd warszawski zyskał uznanie międzynarodowe.
 29. a b Wiceadm. Piotr Kołodziejczyk urzędował łącznie jako minister w trzech gabinetach 915 dni.
 30. a b Janusz Onyszkiewicz urzędował łącznie jako minister w dwóch gabinetach 1431 dni.

Linki zewnętrzne

Media użyte na tej stronie

Warszawa outline with districts v4.svg
(c) Mfloryan at pl.wikipedia, CC BY 2.5
Mapa Warszawy - podkład lokalizacyjny
Masovian Voivodeship location map.svg
Autor: SANtosito, Licencja: CC BY-SA 4.0
Location map of Masovian Voivodeship. Geographic limits of the map:
 • N: 53.55N
 • S: 50.95 N
 • W: 19.15 E
 • E: 23.25 E
Herb Polski.svg
Uproszczony obraz godła Polski; oficjalne godło: Coat of arms of Poland-official.png
POL Wojska Lądowe.svg
Orzeł Wojsk Lądowych RP
POL Wojska Lotnicze.svg
Autor: Poznaniak, Licencja: CC-BY-SA-3.0
Orzeł Sił Powietrznych RP
POL Marynarka Wojenna.svg
Orzeł Marynarki Wojennej RP
POL Wojska Specjalne.svg
Orzeł Wojsk Specjalnych RP.
POL Wojska Obrony Terytorialnej.svg
Orzeł Wojsk Obrony Terytorialnej – wprowadzony 2018.
Franciszek Morawski 1.JPG
Franciszek Morawski
1642011 DSC0035.JPG
Autor: Wistula, Licencja: CC BY 3.0
Warschau, Palast unter dem Blechdach
Jozef Pilsudski1.jpg
Józef Piłsudski
MON odznk okoliczn (2012).gif
Ministerstwo Obrony Narodowej – odznaka okolicznościowa – 2012, Polska.
Gen. dyw. Stefan Majewski.jpg
Gen. dyw. Stefan Majewski
Szeptycki.jpg
Stanisław Szeptycki,Polish General , Chief of General Staff of Polish Army (1923)
Leśniewski Józef.jpg
Józef Leśniewski
Smigly-Rydz in 1917.jpg
Edward Śmigły-Rydz w okresie odradzania się państwa polskiego.
Bogdan Klich Kancelaria Senatu.jpg
(c) Kancelaria Senatu Rzeczypospolitej Polskiej , CC BY-SA 3.0 pl
Bogdan Klich
Ministerstwo Obrony Narodowej al. Niepodległości.jpg
Autor: Adrian Grycuk, Licencja: CC BY-SA 3.0 pl
Gmach Ministerstwa Obrony Narodowej przy al. Niepodległości 218 w Warszawie
POL Flaga MON.svg
Flaga Ministra Obrony Narodowej.
Piłsudski 16.JPG
Józef Piłsudski (1867-1935)
Konstanty Rokossowski w polskim mundurze.jpg
Konstanty Rokossowski w polskim mundurze
Noimage.svg
No image available
Sikorski.jpg
Autor: unknown, Licencja: CC-BY-SA-3.0
Sikorski prime minister.jpg
Official portrait of General Władysław Sikorski as Prime Minister.
Bronislaw.jpg
Autor: , Licencja: GFDL 1.2
Lech Kaczyński. Uroczystości z okazji Narodowego Święta Niepodległości. Uroczysta odprawia wart przed Grobem Nieznanego Żołnierza w Warszawie.
Ministerstwo Obrony Narodowej logo 2022.png
Logo Ministerstwa Obrony Narodowej (od 2022)
Wojciech Jaruzelski.jpg
Photograph of Wojciech Jaruzelski taken in 1968, around the time he became the Defence Minister of Poland.
Jan Parys.JPG
Autor: ascotv, Licencja: CC BY 3.0
Jan Parys, polityk i socjolog.
Daniel Konarzewski (1871-1935).jpg
Gen. dyw. Daniel Konarzewski - inspektor armii (od 1931 r.), portret w mundurze.
Sosnkowski Kazimierz.jpg
Kazimierz Sosnkowski, a Polish general;
Emilian Węgierski.jpg
Emilian Węgierski
Tomasz Siemoniak Sejm 2016.JPG
Autor: Adrian Grycuk, Licencja: CC BY-SA 3.0 pl
Poseł Tomasz Siemoniak w Sejmie
Juliusz Malczewski.jpg
Juliusz Malczewski, Polish General, Minister of Military Affairs of Poland, May 1926
Rola-Żymierski Michał.jpg
Michał Rola-Żymierski
Mariusz Błaszczak Sejm 2015 02.JPG
Autor: Adrian Grycuk, Licencja: CC BY-SA 3.0 pl
Poseł Mariusz Błaszczak w Sejmie
Janusz Onyszkiewicz.jpg
Autor: Cancre, Licencja: CC BY-SA 4.0
Janusz Onyszkiewicz podczas odsłonięcia pomnika Józefa Piłsudskiego w Krakowie
Jerzy Szmajdzinski.jpg
Poland's Minister of National Defense Jerzy Szmajdzinski meets with Secretary of Defense Donald H. Rumsfeld in the Pentagon on February 8, 2005. Szmajdzinski and Rumsfeld are meeting to discuss defense issues of mutual interest.
Jan Wroczyński.jpg
Jan Wroczyński (1876-1945) – Polish general
Aleksander Szczygło 2008.jpg
Autor: PiS, Licencja: CC BY 3.0
Aleksander Szczygło
Prince Joseph Poniatowski 1.PNG
Prince Joseph Poniatowski
Antoni Macierewicz Sejm 2014.JPG
Autor: Adrian Grycuk, Licencja: CC BY-SA 3.0 pl
Poseł Antoni Macierewicz w Sejmie
Siwicki.Florian.07.JPG
Gen. Florian Siwicki, the commanding officer of the Silesian Military Area
Marian Spychalski.jpg
Marian Spychalski