Miszna

Talmud, Miszna, Gemara ...
Fragment XII-wiecznego manuskryptu

Miszna (hebr. ‏משנה‎ miszna „powtarzanie”, „badanie”, od ‏שנה‎ szana „powtarzać”, „badać”) – jeden z podstawowych tekstów rabinicznych, zawierający głównie rozstrzygnięcia halachiczne, czyli prawne normy postępowania oparte na Torze i na jej podstawie interpretowane. Były one systematycznie zbierane przez uczonych żydowskich, zwanych soferim. Ostateczną postać pisaną nadał jej po powstaniu Bar Kochby około roku 220 Juda ha-Nasi. Uważana jest za pierwsze dzieło judaizmu rabinicznego, część Talmudu.

Miszna składa się z sześciu porządków (seder l.m. sederim), z których każdy dzieli się na zmienną liczbę traktatów (łącznie 63), a te na rozdziały i lekcje:

Komentarze do Miszny zawarte są w Gemarze.

Zobacz też

Bibliografia

  • Rosik, Mariusz ks., Rapoport, Icchak rabin: Wprowadzenie do literatury i egzegezy żydowskiej okresu biblijnego i rabinicznego. Wrocław: Tum Wydawnictwo Wrocławskiej Księgarni Archidiecezjalnej, 2009, s. 318, seria: Bibliotheca Biblica.

Media użyte na tej stronie