Monarchia despotyczna

Monarchia despotyczna, despotyzmustrój, w którym cała władza nad państwem skupiona jest w ręku jednej osoby, tytułującej się przeważnie królem lub cesarzem. Władca sprawuje legalnie zdobytą władzę, nie podlegając żadnym prawom.

Władca skupia w swoim ręku władzę ustawodawczą, wykonawczą i sądowniczą. W celu utrzymania władzy stosuje często narzędzia siłowe do zastraszania społeczeństwa oraz eliminuje ewentualnych konkurentów. Typowym przykładem jest Egipt i panowanie faraonów.

Cechy władzy monarchy despotycznego:

 • władza nieograniczona
 • nie podlega żadnym prawom
 • terytorium państwa jest jego własnością
 • jest najwyższym sędzią i wodzem armii
 • sądzi się w jego imieniu

Arystoteles uważał, że rządy jednoosobowe są korzyścią tylko dla kół rządzących. Głosił, że państwo rządzone przez jedną osobę nie może istnieć i funkcjonować.

Zobacz też

 • Tyrania
 • Despotyzm teokratyczny
 • Autokracja
 • Dyktatura
 • Absolutyzm
 • Samodzierżawie

Bibliografia

 • Lech Dubel, Historia doktryn politycznych i prawnych do schyłku XX wieku, Warszawa 2007.