Monteskiusz

Charles Louis de Secondat
Ilustracja
Data i miejsce urodzenia18 stycznia 1689
La Brède
Data i miejsce śmierci10 lutego 1755
Paryż
podpis
Lettres familieres a divers amis d'Italie, 1767

Monteskiusz (fr. Montesquieu), właśc. Charles Louis de Secondat, baron de La Brède et de Montesquieu (ur. 18 stycznia 1689 w La Brède, zm. 10 lutego 1755 w Paryżu) – francuski filozof, prawnik, wolnomularz i pisarz doby Oświecenia, członek zagraniczny Akademii Stanisława w Nancy od 1751 roku[1].

Jego dzieło De l'esprit des loix ou du rapport que les loix doivent avoir avec constitution de chaque gouvernement, les moeurs, le climat, la religion, le commerce zostało umieszczone w index librorum prohibitorum dekretem z 1751 roku[2].

Twórczość i poglądy

Monteskiusz w Listach perskich (1721) poddał krytyce porządek panujący we Francji przed rewolucją, traktując ustrój państwowy Wielkiej Brytanii jako wzorzec do naśladowania.

Największym dziełem Monteskiusza była składająca się z trzydziestu jeden ksiąg praca O duchu praw (De l'esprit des lois) z roku 1748, w której dokonał analizy znanych ówcześnie form ustrojowych.

Monteskiusz wyszedł od koncepcji prawa naturalnego, wywodząc (w niezgodzie z Hobbesem), że prawo stanowione zostało ustanowione dla poskromienia dzikości natury. Przy tworzeniu prawa należy brać pod uwagę naturalne uwarunkowania, które kształtują ducha praw. Do tych uwarunkowań należą: wielkość terytorium państwa, klimat, religia, obyczaje, historia, formy gospodarowania oraz zasady rządzenia. Monteskiusz wyróżnił trzy formy państwa:

 • despotia, w której zasadą rządzenia jest strach,
 • monarchia, w której rządy odwołują się do honoru,
 • republika, która może mieć ustrój demokratyczny (oparta jest wtedy na cnocie) albo arystokratyczny (oparta wtedy na umiarkowaniu warstw rządzących).

Monteskiusz uważał, że o jakości państwa stanowi gwarantowanie przez nie wolności obywateli. Filozof wysunął myśl, że sprzyja temu ograniczenie władzy, a zwłaszcza jej podział. Należy oddzielić władzę zajmującą się ustanawianiem praw od władzy wprowadzającej w życie jej postanowienia; sądy zaś powinny być całkowicie niezależne od władz państwowych. Dzięki temu sędziowie, nie obawiając się nacisków ze strony władzy, mogliby wydawać sprawiedliwe wyroki. Do sądu mógłby wówczas odwołać się obywatel, który czułby się pokrzywdzony decyzją któregoś z urzędów. Monteskiusz postulował również powołanie dwuizbowego parlamentu jako władzy ustawodawczej, z prawem weta dla rządu. Spopularyzował w ten sposób klasyczną definicję trójpodziału władzy.

Uważał też, że władza sądu nie powinna być powierzona stałemu senatowi, ale wykonywana przez osoby powołane z ludu w drodze powołania określonego zasadami tylko na określony czas. Popierał pogląd, że aby trzymać najwyższych urzędników w zawisłości od praw, lud ma prawo zmuszać ich, aby wrócili do życia prywatnego.

Dzieła

 • Essai sur le goût (1757)
 • La Cause de la pesanteur des corps
 • La Damnation éternelle des païens (1711)
 • Système des Idées (1716)
 • Listy perskie (Lettres persanes, 1721), powieść epistolarna
 • Le Temple de Gnide (1725), poemat
 • Histoire véritable d'Arsace et Isménie (1730), powieść
 • Considérations sur les causes de la grandeur des Romains et de leur décadence (1734)
 • O duchu praw (De l'esprit des lois, 1748)
 • La défense de « L'Esprit des lois » (1750)

Przypisy

 1. Małgorzata Durbas, Akademia Stanisława w Nancy (1750–1766), Kraków 2013, s. 389.
 2. Index librorum prohibitorum Ssmi D.N. Leonis XIII iussu et auctoritate recognitus et editus : praemittuntur constitutiones apostolicae de examine et prohibitione librorum, Rzym 1900, s. 124.

Bibliografia

 • Władysław Tatarkiewicz: Historia filozofii. T. II: Filozofia nowożytna do roku 1830. Warszawa: PWN, 2007. ISBN 978-83-01-14466-1.

Linki zewnętrzne

Media użyte na tej stronie

REF orange.svg
Autor: Khutuck, vectorization: Razorbliss, color: Sławek Borewicz, Licencja: CC0
icon of references
Signatur Charles de Secondat, Baron de Montesquieu.PNG
Signatur Charles_de_Secondat,_Baron_de_Montesquieu
Lettres familieres a divers amis d'Italie.tif
Lettres familieres a divers amis d'Italie