Morale

Morale, esprit de corps – skłonność społeczności do podtrzymywania wiary w instytucję, wyznaczone cele lub siebie samych oraz innych ludzi. Termin stosowany przede wszystkim w instytucjach wojskowych, lecz także w biznesie.

Pojęcie używane jest głównie jako synonim ducha bojowego w charakterze gotowości do wypełniania rozkazów oraz znoszenia trudów i niebezpieczeństw w odniesieniu do jednostek wojskowych lub woli walki (waleczność) i współzawodnictwa przez drużyny sportowe.

Morale jest przypuszczalnie najważniejszym a odrębnym czynnikiem na wojnie. Wysoki stan morale opiera się na dyscyplinie, poczuciu własnej godności i zaufaniu żołnierza do swych dowódców i swej broni. Bez wysokiego morale nie można osiągnąć powodzenia, choćby plan strategiczny czy taktyczny był najlepszy. Wysokie morale jest perłą, o wielkiej cenie. Najpewniejszą drogę, do zdobycia jej jest powodzenie w bitwie.

Morale w wojsku to następujące cechy

 • niezłomna wiara żołnierzy w słuszność celów walki zbrojnej
 • gotowość do poświęceń
 • wierność przysiędze wojskowej
 • odporność na destrukcyjne oddziaływanie przeciwnika
 • odporność psychiczna
 • zaufanie do dowódcy, kolegów oraz posiadanego uzbrojenia
 • wiara w zwycięstwo
 • brak kompleksów wobec przeciwnika, nawet jeśli ma przewagę
 • znajomość sytuacji na polu walki oraz świadomość wynikających z niej działań
 • dyscyplina wewnętrzna żołnierzy i zbiorowa wojsk
 • wysokie wartości moralne
 • szacunek dla prawa wojennego i dyscypliny żołnierskiej
 • odpowiedzialność

Bibliografia

 • Uwagi o prowadzeniu działań wojennych oraz o dywizji piechoty w boju. Wielka Brytania: Ministerstwo Obrony Narodowej Centralna Komisja Regulaminowa, 1945.
 • Kantorowski J., (2003) Wychowanie w duchu tradycji kawaleryjskich, WSHE, Łódź, ISBN 978-83-927669-0-2

Linki zewnętrzne