Muzyka

Alegoria Muzyki, Filippino Lippi

Muzyka (ze stgr. μουσική mousiké „sztuka Muz”) – sztuka organizacji struktur dźwiękowych w czasie. Jedna z dziedzin sztuk pięknych, która wpływa na psychikę człowieka przez dźwięki.

Struktury dźwiękowe składają się z zestawów fal akustycznych o celowo dobranych częstotliwościach i amplitudach oraz ciszy pomiędzy nimi. Jednym z celów muzyki jest samoekspresja oraz przekaz subiektywnych odczuć kompozytora lub wykonawcy, który ma wpływ na odczucia, reakcje i świadomość słuchacza przetwarzającego te doznania w sposób zupełnie indywidualny. Od mowy ludzkiej różni się znacznie większą abstrakcyjnością przekazywanych treści oraz wykorzystaniem, oprócz głosu ludzkiego, instrumentów muzycznych oraz wszelkich dźwięków elektronicznych, naturalnych i nieartykułowalnych.

Muzyka jest jednym z przejawów ludzkiej kultury. Można przyjąć, że muzyka od zawsze towarzyszyła człowiekowi w pracy, zabawie, odpoczynku oraz w obrzędach, najpewniej również od początku łączona była z tańcem i słowem. Z początku muzyka służyła celom praktycznym – pomagała w pracy zespołowej, była formą komunikacji, później stała się także elementem tożsamości zbiorowej. Z czasem wykształciła się jako jedna z gałęzi sztuki.

Początki

Tablica z zapisem części Hymnu do Nikkal, pochodząca z ok. 1400 roku p.n.e.

W czasach prehistorycznych grano na muszlach i piszczałkach wykonanych z kości. Muzyka towarzyszyła tańcom i ceremoniom religijnym. A w starożytnych państwach: Mezopotamii, Egipcie, Indiach, Chinach i Grecji słuchano muzyki również dla przyjemności. Muzykę zaczęto zapisywać w starożytnej: Mezopotamii, Egipcie i Grecji, a specjaliści uważają nawet, że znaleźli zapisany fragment muzyczny – hymn, pochodzący z Sumeru z okresu 5000–3000 lat p.n.e.

Prawdopodobnie za najstarszy wiernie odtworzony współcześnie utwór muzyczny uważany jest Hymn do Nikkal, którego zapis datowany jest na 1400 rok p.n.e.[1][2] Zapis pochodzi z państwa Hurytów; odnaleziono go w połowie XX wieku w Ugarit na wybrzeżu Morza Śródziemnego, zaś muzykę odtworzono po piętnastu latach prac na Uniwersytecie Kalifornijskim (Berkeley)[3]. Pierwszy kompletny utwór muzyczny, który zachował się do naszych czasów, datowany jest na IX wiek[4].

Mitologiczne początki

Według przekazów biblijnych wynalazcą muzyki był Jubal, gdyż w Rdz 4, 21 określony został jako ojciec wszystkich tych, którzy grają na „cytrach i organach”[5].

Według mitologii rzymskiej wynalazcą muzyki był Merkury, który ze skorupy wyschniętego żółwia zrobił lirę[6].

Elementy dzieła muzycznego[7]

Alegoryczne przedstawienie muzyki – Grupa Muzyka na warszawskim MDM-ie (proj. J. Gosławski)

W tradycyjnym i najbardziej rozpowszechnionym ujęciu, struktury muzyczne składają się z rytmu, melodii oraz harmonii. Rozpatrując ten problem bardziej szczegółowo, podział ten można przedstawić następująco (są to tzw. elementy dzieła muzycznego):

W muzyce współczesnej także akustyka.

Klasyfikacje

Muzykę euroatlantyckiego kręgu kulturowego można klasyfikować na wiele sposobów, np.:

Forma przekazu:

Środki wykonawcze:

Liczba wykonawców:

Leszek Możdżer – fortepian
Lars Danielsson – kontrabas (2004)

Przeznaczenie:

Cechy formalne i genetyczne:

Ze względu na cechy stylistyczne dzieli się też muzykę według epok. Mówi się o:

Zobacz też

Przypisy

  1. Michael Levy, The Oldest Written Musical Notation, The Oldest Written Melody & The Oldest Complete Written Melody So Far Discovered In History, www.ancientlyre.com, [dostęp 2016-09-24].
  2. Giorgio Buccellati, Hurrian music [dostęp 2016-05-06].
  3. The Oldest Song In The World [dostęp 2016-05-06].
  4. Encyklopedia pytań i odpowiedzi (Brian Williams).
  5. Leopold Mozart Gruntowna szkoła skrzypcowa, Poznań 2007, s. 27; wg Biblii Tysiąclecia: „Brat jego nazywał się Jubal; od niego to pochodzą wszyscy grający na cytrze i na flecie” (Rdz 4,2).
  6. Leopold Mozart Gruntowna szkoła skrzypcowa, Poznań 2007, s. 32–33.
  7. Bohdan Muchenberg, Literatura muzyczna PWM.

Linki zewnętrzne

Media użyte na tej stronie

Leszek Mozdzer 2004-07-31.jpg
Autor: Autor nie został podany w rozpoznawalny automatycznie sposób. Założono, że to Rdrozd (w oparciu o szablon praw autorskich)., Licencja: CC BY 2.5

Leszek Mozdzer - piano and Lars Daniellsson - bass, in concert (as "Dream Team" with Zohar Fresco)

  • Place: Old Town Square, Warsaw, Poland
  • Date: 2004-07-31
  • Author: Robert Drózd
Orkiestra Kameralna Wratislavia, 2010.JPG
Autor: Jacek Marcinów, Licencja: CC BY-SA 3.0
Orkiestra Kameralna Wratislavia, 2010
Hurritische hymne.gif
Hurrian hymn.
(Transcription: below double-scribed line, Lines 1-6:
Line 1--qáb-li-te 3 en:ir (cuneiform)-bu-en:te (cuneiform) 1 qáb-li-te 3 ša-aḫ-ri 1 en:i (cuneiform)-šar-te 10 uš-ta-en:ma (cuneiform)-en:a (cuneiform)-ri
Line 2--ti-en:TI (cuneiform)-mi-šar-te 2 zi-ir-te 1 ša-[a]ḫ-en:ri (cuneiform) 2 ša-en:aš (cuneiform)-ša-te 2 ir-bu-te 2
(Transcription: below double-scribed line, Lines 1-6:
Line 1--qáb-li-te 3 ir-bu-te 1 qáb-li-te 3 ša-aḫ-ri 1 i-šar-te 10 uš-ta-ma-a-ri
Line 2--ti-ti-mi-šar(LUGAL)-te 2 zi-ir-te 1 ša-[a]ḫ-ri 2 ša-aš-ša-te 2 ir-bu-te 2
POL MDM Muzyka3.jpg
Autor: Tadeusz Rudzki, Licencja: CC BY-SA 4.0
Grupa rzeźbiarska Muzyka znajdująca się na MDM-ie w Warszawie, przy ul. Koszykowej 34/50. Zaprojektowana przez Józefa Gosławskiego, zrealizowana z udziałem Wandy Gosławskiej i Stanisława Gosławskiego w 1952 roku.