Mycotaxon

Mycotaxon – recenzowane czasopismo naukowe, w którym publikowane są artykuły w zakresie taksonomii i nazewnictwa grzybów, w tym także porostów. Założyli go Grégoire Laurent Hennebert i Richard Paul Korf w 1974 r.[1]. Byli sfrustrowani tym, że w istniejących czasopismach mykologicznych, jak np. Mycologia, mijał rok między czasem przesłania artykułu, a jego publikacją w czasopiśmie. Korf i Hennebert wprowadzili szereg innowacji, dzięki którym ich czasopismo jest szybsze i bardziej dostępne niż inne czasopisma mykologiczne. Zamiast składania czasopisma w linotypie, który był wówczas standardem branżowym. Mycotaxon zastosował litografię z offsetem fotograficznym, co przyspieszyło publikację. Poza tym Mycotaxon jest kwartalnikiem, a więc pojawia się co trzy miesiące, a nie raz lub dwa razy do roku, jak inne naukowe czasopisma mykologiczne. Początkowo nie pobierał od autorów opłat za publikację artykułów[2].

Mycotaxon przyjmuje artykuły do publikacji pod warunkiem, że są solidne naukowo i sformatowane zgodnie z wytycznymi czasopisma. Akceptuje artykuły o dowolnej długości. Opłata za publikację wynosi 20 USD. Przechowuje na stronach Mycotaxonu również pliki pdf ze szczegółowymi listami ekologicznymi lub dystrybucyjnymi za opłatą 40 USD[3].

Przypisy

  1. R.P. Korf, Reinventing taxonomy: a curmudgeon's view of 250 years of fungal taxonomy, the crisis in biodiversity, and the pitfalls of the phylogenetic age, Mycotaxon, 2005, 93: 407–415 [dostęp 2020-04-03] (ang.).
  2. R.P. Korf, G.L. Hennebert, Mycotaxon, a new international journal on taxonomy and nomenclature of fungi and lichens, Mycotaxon, 1974, 1 (1): 1–2 [dostęp 2020-04-03] (ang.).
  3. Mycotaxon [dostęp 2020-04-03] (ang.).

Linki zewnętrzne