Mykwa

Dawna mykwa w Zielonej Górze
Dawna mykwa w Warszawie
Nieistniejąca już Mykwa w Mławie

Mykwa (Mykwe) (hebr. מקווה) – w judaizmie zbiornik z bieżącą wodą (niekiedy basen) dla osób i naczyń, które zaciągnęły jakiegoś rodzaju nieczystość rytualną. Obmycia w mykwie dokonuje się przez całkowite zanurzenie. Puryfikowane są także nowo nabyte naczynia. Kąpiel w mykwie odbywają również neofici, jest to element obrzędu przyjęcia do synagogi. Od średniowiecza łączona była z łaźnią – również określaną tą samą nazwą: mykwa.

Opis

W Misznie przepisy dotyczące mykwy znajdują się w szóstym porządku o tytule Tohorot (Czystości) w rozdziale Mikwaot (Zbiorniki wodne) i mówią o obmyciach mężczyzn. Właściwy zbiornik powinien zawierać przynajmniej 40 sea wody (ok. 270 litrów) tak, żeby możliwe było zanurzenie całego ciała. Woda nie może być „czerpana” tzn. być uzupełniana wiadrami, ma pochodzić bezpośrednio z rzeki lub źródła, lub wody deszczowej bezpośrednio doprowadzonej do zbiornika[1]. Osoby przechodzące na judaizm odbywały w mykwie rytualną kąpiel (Twila) w obecności trzech świadków (Bejt din). W czasie takiej kąpieli woda powinna pochodzić z naturalnego źródła (np. deszczu), a odbywająca ją osoba powinna zanurzyć w wodzie całe ciało[2].

Chasydzi codziennie przed modłami odbywają podobną kąpiel, wszyscy mężczyźni są natomiast zobowiązani do tego przed świętem Jom Kipur.

We współczesnym judaizmie ortodoksyjnym Żydówki powinny odbywać kąpiele po każdej menstruacji, a także przed swoim weselem i po porodzie.

Halacha

Halacha utrzymuje, że zbór, który nie ma własnej mykwy, nie ma nawet statusu wspólnoty. W Izraelu, gdzie władze religijne są szczególnie skrupulatne, mykwa jest pierwszym obiektem religijnym zbudowanym w nowej społeczności. Ma to pierwszorzędne znaczenie. Sprawy synagogalne mogą odbywać się np. w mieszkaniu. Synagoga powstaje później, kiedy wspólnota jest lepiej zorganizowana i ustanowiona.

Przypisy

  1. Por. The Mishnah. Herbert Danby (przekład, wstęp i przypisy). s. 732 (przypis 5).
  2. H.L. Strack, P. Billerbeck: Kommentar zum Neuen Testament aus Talmud und Midrasch. T. 1. Monachium: 1922, s. 102-108.

Bibliografia

  • The Mishnah. Herbert Danby (przekład, wstęp i przypisy). Wyd. 11. Oksford: Oxford University Press, 1974, s. 844. ISBN 0-19-815402-X.
  • Water of Eden: The mystery of the mikvah. Aryan Kaplan - 1993, ​ISBN 1-879016-08-7

Media użyte na tej stronie

Dawna mykwa przy ul. Kłopotowskiego 31 w Warszawie.jpg
Autor: Adrian Grycuk, Licencja: CC BY-SA 3.0 pl
Dawna mykwa przy ul. Kłopotowskiego 31 w Warszawi
Mykwa Mława. Plac Mykwy.jpg
Budynek zbudowany na początku XX wieku, położony na końcu placu Mykwy nad rzeczką Seracz. Pełnił funkcję Mykwy. Wnętrze pokryte porcelaną. Rozebrana po wojnie. Opiekun: Szmul Majer Kersznbojm. Wcześniej na tym miejscu stała stara drewniana Mykwa zbudowana w 1861 roku.
Mykwa - Zielona Gora, Polska.jpg
Budynek dawnej łaźni żydowskiej w Zielonej Górze. (Podwórko bloku przy ulicy Wrocławskiej)
Star of David.svg
Gwiazda Dawida, symbol żydowskiego narodu i wiary.