Naczelne Dowództwo Wojska Polskiego (1939)

Naczelne Dowództwo (ND) – organ pracy Naczelnego Wodza utworzony 1 września 1939 w wyniku mobilizacyjnego rozwinięcia GISZ i Sztabu Głównego WP.

Utworzenie i organizacja KG NW

Kwatera Główna Naczelnego Wodza mieściła się w Warszawie, w wybudowanym w 1939 r., czteropiętrowym budynku przy ul. Rakowieckiej (koło al. Niepodległości) posiadającym trzykondygnacyjny schron przeciwlotniczy.

Naczelny Wódz dowodził wojskami w polu (armie) za pomocą swego Sztabu i dowódców broni. Podlegał mu również minister spraw wojskowych, gen. dyw. Tadeusz Kasprzycki, który na obszarze krajowym dowodził jednostkami mobilizowanymi i zapasowymi.

W czasie walki, po zaangażowaniu odwodu głównego, planowano rozwinąć punkt dowodzenia NW w m. Belsk Duży k. Grójca.

Organizacja Kwatery Głównej Naczelnego Wodza przedstawiała się następująco:

 • Naczelny Wódz i Generalny Inspektor Sił Zbrojnych
 • Adiutantura
 • Dowódcy broni i delegaci przy Naczelnym Wodzu
 • Sztab Naczelnego Wodza
 • Urząd Głównego Komisarza Cywilnego
 • Szefostwo Komunikacji Naczelnego Wodza
 • Pododdziały obsługi i ochrony

Szczegółowa organizacja i obsada personalna KG NW

Dowódcy broni i delegaci

Urząd Głównego Komisarza Cywilnego

Sztab Naczelnego Wodza

Kierownictwo

Komórki organizacyjne podporządkowane I zastępcy szefa Sztabu NW

Komórki organizacyjne podporządkowane II zastępcy szefa Sztabu NW do spraw operacyjnych

Komórki organizacyjne podporządkowane III zastępcy szefa Sztabu NW - naczelnemu kwatermistrzowi

 • oficerowie do zleceń naczelnego kwatermistrza:
 • Oddział I
  • szef - ppłk dypl. Józef Bischof
  • I zastępca szefa - płk dypl. Roman Saloni
  • II zastępca szefa - ppłk dypl. Józef Sierosławski
  • szef Wydziału Ogólno Mobilizacyjnego - ppłk dypl. Jan Heine
  • szef Wydziału Organizacyjnego - ppłk dypl. Józef Bischof
  • szef Wydziału Administracji Rezerw - ppłk dypl. Jan Kornaus
  • szef Wydziału Materiałowego - ppłk dypl. Edward Ulanicki
 • Oddział IV
  • szef - ppłk dypl. Mieczysław Sulisławski
  • szef intendentury - gen. bryg. Karol Masny
  • szef służby uzbrojenia - płk Karol Błaszkowicz
  • szef służby zdrowia - płk dr Ksawery Maszadro
  • szef służby weterynaryjnej - płk lek. wet. Jan Ślaski
  • dowódca taborów i szef remontu - mjr tab. Albin Nowotny
  • naczelny dowódca żandarmerii - płk Felicjan Plato Bałaban
  • szef służby sprawiedliwości - gen. bryg. Teofil Maresch
  • szef służby geograficznej - ppłk. Jerzy Lewakowski
  • naczelny dyrektor poczty polowej - ppłk Henryk Doskoczyński
  • inspektor wojsk etapowych - gen. bryg. Stanisław Kwaśniewski
  • komendant kwatery głównej - ppłk dypl. Adam Mniszek
  • kierownik Samodzielnego Referatu Ewidencji Oficerów Dyplomowanych - ?
  • kierownik Kancelarii Przybocznej szefa Sztabu NW - ?

Szefostwo Komunikacji Naczelnego Wodza

 • szef komunikacji NW – minister komunikacjiJuliusz Ulrych (płk dypl.)
 • Eszelon I Szefostwa Komunikacji NW w siedzibie SG WP
  • szef Eszelonu I – gen. bryg. Aleksander Szychowski
 • Eszelon II w Ministerstwie Komunikacji
  • szef Eszelonu II – I wiceminister komunikacji – inż. Julian Piasecki (mjr dypl. sap.)
 • Eszelon III w Ministerstwie Komunikacji
 • Dowództwo Wojsk Kolejowych w polu
  • dowódca Wojsk Kolejowych

Pododdziały obsługi i ochrony

 • Batalion Sztabowy
  • Kompania Asystencyjna Nr 201 mob. w Warszawie przez 30 Pułk Strzelców Kaniowskich
  • Kompania Asystencyjna Nr 202 mob. w Warszawie przez 30 Pułk Strzelców Kaniowskich
 • Oddział Ochronny Żandarmerii mob. w Warszawie przez 1 Dywizjon Żandarmerii
  • dowódca oddziału - mjr żand. Kazimierz Kaciukiewicz
  • Pluton Pieszy Żandarmerii Nr 102
  • Pluton Pieszy Żandarmerii Nr 103
  • Pluton Policji mob. przez Policję Państwową
 • Kolumna Samochodów Osobowych KG NW mob. w Warszawie przez Kolumnę Samochodową GISZ
 • Pluton Karabinów Maszynowych Nr 201 mob. w Rembertowie przez 3 Batalion Strzelców
 • Pluton Karabinów Maszynowych Nr 202 mob. w Rembertowie przez 3 Batalion Strzelców
 • Pluton Karabinów Maszynowych Nr 203 mob. w Warszawie przez 21 Pułk Piechoty
 • Pluton Karabinów Maszynowych Nr 204 mob. w Warszawie przez 21 Pułk Piechoty
 • Sąd Polowy Nr 76 mob. w Warszawie przez Powiatową Komendę Uzupełnień Warszawa Miasto I
 • Kompania Łączności Wielkiej Kwatery Głównej mob. w Zegrzu przez Centrum Wyszkolenia Łączności i 1 Batalion Telegraficzny
 • Pluton Radio dla Kompanii Łączności WKG mob. w Warszawie przez Pułk Radiotelegraficzny
 • Poczta Polowa Nr 41 mob. w Warszawie przez Dyrekcję Okręgu Poczt i Telegrafu w Warszawie

Wszystkie pododdziały obsługi i ochrony miały być wystawione 3 dnia, w I rzucie mobilizacji powszechnej (plutony nr 201 i 202 miały być wyposażone w karabiny maszynowe wz. 08).

Etat Kwatery Głównej Naczelnego Wodza obejmował wraz z baonem sztabowym (bez oddziałów kwatery głównej i personelu głównego komisarza cywilnego):

 • 232 oficerów broni
 • 50 oficerów służb
 • 188 podoficerów
 • 351 szeregowych
 • 45 pracowników cywilnych

Bibliografia

 • Przygotowania komunikacji wojskowej do wojny w 1939 r. Relacja gen. bryg. Aleksandra Szychowskiego (wstęp i opracowanie, Witold Rawski i Zbigniew Wojciechowski), Przegląd Historyczno-Wojskowy nr 4 (209) z 2005 r., s. 167-189.
 • Piotr Zarzycki, Plan mobilizacyjny „W”. Wykaz oddziałów mobilizowanych na wypadek wojny, Pruszków 1995, ISBN 83-85621-87-3.
 • Waldemar Rezmer, Służba duszpasterska Wojska Polskiego w 1939 r., Wojskowy Przegląd Historyczny Nr 1 (143) z 1993 r., s. 49-66.
 • Marian Porwit, Komentarze do historii polskich działań obronnych 1939 roku, Warszawa 1983, wyd. II, s. 270, ISBN 83-07-00645-7

Media użyte na tej stronie

Orzełek II RP.svg
Autor: Poznaniak, Licencja: CC BY-SA 2.5
Orzełek Wojsk Lądowych II RP