Nagroda Miasta Krakowa

Nagroda Miasta Krakowa
Nagroda za

za dokonania w dziedzinie kultury i sztuki, nauki i techniki oraz sportu

Przyznawana przez

Prezydenta Miasta Krakowa

Lokalizacja

 Polska
Kraków

Pierwsze rozdanie

1930

Nagroda Miasta Krakowa – nagroda przyznawana wybitnie zasłużonym dla Krakowa obywatelom tego miasta.

Historia

Tradycja Nagród Miasta Krakowa sięga XVI wieku. Pierwszym laureatem został Mikołaj Jaskier w 1535 za kodyfikację prawa miejskiego. Początkowo nagrody wręczano sporadycznie[1][2]. Od 1930 przyznawane były regularnie za wybitne dzieła literackie, które przyczyniały się do rozwoju kultury polskiej. Po przerwie spowodowanej II wojną światową, powrócono do tej tradycji w listopadzie 1945, rozszerzając w następnych latach kategorie nagród o dziedziny plastyki, muzyki, architektury, nauki, przemysłu artystycznego, od 1954 teatru i sztuki konserwatorskiej, zaś od 1958 także fotografii artystycznej. Od 1994 nagrody są przyznawane w czterech dziedzinach: kultury i sztuki, nauki i techniki, sportu oraz za prace dyplomowe.

Zasady przyznawania

Nagroda jest przyznawana przez Prezydenta Miasta po rozpatrzeniu wniosków i na podstawie rekomendacji dokonywanej przez Komisję Nagród, w skład której wchodzą: Prezes Polskiej Akademii Umiejętności (w funkcji przewodniczącego), dyrektor Wydziału Kultury i Dziedzictwa Narodowego Urzędu Miasta, przewodniczący Komisji Kultury, Promocji i Ochrony Zabytków Rady Miasta Krakowa oraz dziewięciu przedstawicieli krakowskiego środowiska nauki, kultury, sztuki oraz sportu – po trzech przedstawicieli wskazanych przez Polską Akademię Umiejętności, Radę Miasta Krakowa oraz Prezydenta Miasta Krakowa.

Nagrody w dziedzinie nauki i techniki są przyznawane za wybitne prace naukowe, naukowo – badawcze, edytorskie, projektowe, konstrukcyjne, nowe rozwiązania procesów technologicznych, wdrażanie ich na terenie miasta Krakowa.
Nagrody w dziedzinie kultury i sztuki są przyznawane za wybitne osiągnięcia w zakresie twórczości literackiej, teatralnej, muzycznej, plastycznej i filmowej, a także za upowszechnianie krakowskiej kultury i sztuki w kraju i za granicą.
Nagrody w dziedzinie sportu są przyznawane za osiągnięcia sportowe w zawodach rangi mistrzostw Europy, świata i olimpiady, ustanowienia rekordu świata lub Europy, za osiągnięcia w zakresie rehabilitacji ruchowej i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu na terenie miasta Krakowa.
Nagrody za prace dyplomowe studentów są przyznawane absolwentom krakowskich uczelni za szczególnie wartościowe prace[3].

Laureaci

Źródło:[1]

 • 2010
  • w dziedzinie kultury i sztuki
  • w dziedzinie nauki i techniki
   • Jerzy Lesław Wyrozumski za szczególne osiągnięcia w zakresie badań mediewistycznych, zwłaszcza nad dziejami średniowiecznego Krakowa
   • zespół lekarski prof. Jacka Dubiela (w składzie: prof. Jacek Dubiel, dr Dariusz Dudek, dr Artur Dziewierz, dr Tomasz Rakowski i dr Zbigniew Siudak) za wybitne osiągnięcia w zakresie kardiologii interwencyjnej
  • za prace dyplomowe
   • Michał Kumorek (UE) za pracę pt. Wieżowiec w panoramie historycznego miasta (na przykładzie Krakowa).
   • Krzysztof Kucz (AGH) za pracę pt. Analiza czynników wpływających na jakość powietrza w Krakowie.
   • Tomasz Głowacz (ASP) za pracę pt. Problematyka konserwacji markieterii w stylu Boulle’a. Próba zastosowania żywic syntetycznych do imitacji szylkretu.
   • Barbara Izabela Wysocka (PWST) za pracę pt. Luk Perceval. Penthesilea.
 • 2011[12][13]
  • w dziedzinie kultury i sztuki:
  • w dziedzinie nauki i techniki:
   • prof. Antoni Jackowski za wybitne osiągnięcia w zakresie geografii turyzmu i religii.
  • w dziedzinie sportu: nagrody nie przyznano.
  • za prace dyplomowe:
   • Dariusz Grabowski (PK) za pracę magisterską nt. Zastosowania metody NATM do budowy tunelu drogowego pod Wzgórzem Błogosławionej Bronisławy w Krakowie (projekt wstępny).
   • Edyta Gracz-Chmura (UJ) za pracę doktorską pt. Literatura romantyczna w Krakowie 1827-1863. Zarys monograficzny.
   • Agnieszka Kornecka i Łukasz Michalski (PK) za pracę magisterską pt. Projekt koncepcyjny podziemnej stacji premetra pod ulicą Czarnowiejską w Krakowie w zakresie architektoniczno - funkcjonalnym , konstrukcyjnym i technologicznym.
   • Katarzyna Michałowska (PK) za pracę magisterską pt. Rewitalizacja Dzielnicy Grzegórzki w Krakowie. Kompleks muzyczny.
   • Anna Sękowska (ASP) za pracę doktorską pt. Portret Króla Zygmunta Starego z Katedry na Wawelu.
   • Marcin Starzyński (UJ) za pracę doktorską pt. Krakowska rada miejska w średniowieczu.
 • 2012
  • w dziedzinie kultury i sztuki:
  • w dziedzinie nauki i techniki: nagrody nie przyznano
  • w dziedzinie sportu: nagrody nie przyznano
  • za prace dyplomowe:
   • Anna Kocot (UJ) za pracę doktorską pt. Kształt typograficzny szesnastowiecznych druków krakowskich - oficyny Floriana Unglera i Macieja Wirzbięty.
   • Joanna Olchawska (AGH) za pracę magisterską pt. Analiza możliwości ograniczenia emisji zanieczyszczeń do powietrza autobusów komunikacji miejskiej w Krakowie.
 • 2013
  • w dziedzinie kultury i sztuki
  • w dziedzinie nauki i techniki
   • prof. dr hab. Adam Strzałkowski
   • zespół architektów z Politechniki Krakowskiej w składzie: dr hab. inż. arch. Zbigniew Myczkowski (kierownik zespołu), dr inż. arch. Krzysztof Wielgus, dr inż. arch. Urszula Forczek-Brataniec, mgr inż. arch. kraj. Karol Chajdys, mgr inż. arch. kraj. Karolina Latusek, mgr inż. arch. kraj. Paulina Nosalska, mgr inż. arch. Wojciech Rymsza-Mazur, mgr inż. arch.kraj. Olena Zapolska
  • w dziedzinie sportu
  • wyróżnienia za prace dyplomowe
   • Waldemar Komorowski (PK) praca doktorska
   • Jakub Kamiński (AGH) praca magisterska
   • Ewelina Krok (PK) praca magisterska
   • Krzysztof Gardjew (PK) praca magisterska
   • Piotr Pajor (UJ) praca magisterska
 • 2014
  • w dziedzinie: kultura i sztuka
  • w dziedzinie: nauka i technika
  • w dziedzinie sportu
  • Wyróżnienia za prace dyplomowe
   • Ewa Czachorowska-Zygor (Akademia Muzyczna) praca doktorska pt. Oblicza twórcze Adama Walacińskiego. Muzyka autonomiczna. Muzyka Funkcjonalna. Publicystyka.
   • Mirosław Furmanek (Uniwersytet Jagielloński) praca doktorska pt. Turystyka wyjazdowa niepełnosprawnych ruchowo mieszkańców Krakowa – stan i potrzeby.
   • Bartłomiej Mitka (Akademia Górniczo-Hutnicza) praca magisterska pt. Komputerowa symulacja odbudowy tkanki kostnej metodą elementów skończonych.
   • Mateusz Rzeszutek (Akademia Górniczo-Hutnicza) praca magisterska pt. Ocena oddziaływania Zakładu Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych w Krakowie na jakość powietrza z wykorzystaniem matematycznego modelu dyspersji CALPUFF.
   • Matylda Siwek (Akademia Wychowania-Fizycznego) praca doktorska pt. Kraków jako centrum turystyki przyjazdowej w latach 1889–1914.
   • Katarzyna Zapart (Akademia Sztuk Pięknych) praca magisterska pt. Hamlet o wielu twarzach. O związku między sztuką teatralną a plakatem na przykładzie Hamleta.
 • 2015
  • w dziedzinie: kultura i sztuka nagrody: 
  • w dziedzinie: nauka i technika nie przyznano nagrody.
  • w dziedzinie: sport nie przyznano nagrody.
  • Wyróżnienia za prace dyplomowe:
   • Klaudia Sanek (PK) praca magisterska pt. Ogrody Krakusa. Koncepcja rewitalizacji Krzemionek Podgórskich w Krakowie. Kompleks muzealny „Liban”.
   • Agata Kot (AGH) praca magisterska pt. Analiza przyczyn występowania ponadnormatywnych stężeń pyłu PM10 i PM2,5 w powietrzu w Krakowie.
   • Anna Adamczyk (UR) praca magisterska pt. Projekt koncepcyjny rekompozycji Parku Edukacji Globalnej „Wioski Świata” w Krakowie.
   • Marlena Biczak (ASP) praca magisterska pt. Półmrok
   • Izabela Krzeptowska-Moszkowicz (UR) praca dyplomowa pt. Koncepcja zagospodarowania otoczenia przy Collegium Godlewskiego Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
 • 2016
  • w dziedzinie: kultura i sztuka:
   • Grzegorz Turnau za wybitne osiągnięcia artystyczne
   • prof. Aleksander Skotnicki za wybitne osiągnięcia w rozwoju dialogu polsko-żydowskiego
   • Jerzy Illg za wybitne osiągnięcia w promocji krakowskiej kultury
  • w dziedzinie: nauka i technika:
  • w dziedzinie: sport Komisja nie wnioskowała o przyznanie nagrody.
  • Wyróżnienia za prace dyplomowe:
   • Weronika Bogal i Adam Łyko (PK) praca inżynierska pt. Muzeum Historii Podgórza i Obserwatorium Przyrody w Kamieniołomie Liban w Krakowie.
   • Adriana Szulecka (AGH) praca magisterska pt. Porównanie prognostycznych i rzeczywistych wartości stężeń zanieczyszczeń powietrza w Krakowie.
   • Dominika Kruszyna (AWF) praca magisterska pt. Stare Miasto i Kazimierz Projekt mapy dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózku inwalidzkim po Krakowie.
   • Aleksandra Wanda Zajdel (ASP) praca licencjacka pt. Wybrane elementy informacji wizualnej dla Ogrodu Botanicznego Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. 
   • Michał Grzybowski (PK) praca inżynierska pt. Rewaloryzacja założenia parkowego przy Dworku Jana Matejki w Krzesławicach.
   • Dominik Rybiałek (PWST) praca magisterska pt. Motywy żydowskie w Teatrze Śmierci Tadeusza Kantora.
 • 2017
  • w dziedzinie: kultura i sztuka:
   • Jan Kanty Pawluśkiewicz za wybitne osiągnięcia w dziedzinie kompozycji
   • prof. dr hab. Beata Szymańska-Aleksandrowicz za wybitne osiągnięcia w dziedzinie poezji
   • Ireneusz Kania za wybitne osiągnięcia w dziedzinie sztuki translatorskiej
  • w dziedzinia: nauka i technika:
   • zespół prof. Władysława Śliwińskiego w składzie: prof. dr hab. Władysław Śliwiński, dr Jakub Bobrowski, dr Malwina Jabczuga-Gębalska, dr Małgorzata Kosińska-Zagajewska, dr Magdalena Niemczyk-Jacek za analizę języka Stanisława Wyspiańskiego
  • w dziedzinie: sport:
  • Wyróżnienia za prace dyplomowe:
   • Ewelina Bączek i Paulina Bździuch (AGH) praca magisterska pt. Ocena zmian emisji zanieczyszczenia powietrza z komunikacji miejskiej w Krakowie w latach 2010–2015 wraz z prognozą na rok 2025.
   • Bartłomiej Trybuś (AGH) praca magisterska pt. Lokalizacja starych kościołów i cmentarzy na obszarze Krakowa.
   • Rita Łabuz (PK) praca magisterska pt. Rejon Placu Kossaka na tle przemian przestrzennych Młynówki Królewskiej w Krakowie.
   • Tomasz Gwiazda (UJ) praca magisterska pt. Tempus edax rerum. Utracone kościoły Krakowa wzniesione w okresie od X do XVIII wieku w świetle badań archeologicznych.
   • Joanna Wojtuń (PK) praca magisterska pt. Zabłocie_4D. Krajobrazowa transformacja ulic.
   • Sonia Bała (UJ) praca magisterska pt. Gotyckie maswerki kościoła Mariackiego w Krakowie.
 • 2018[14]
  • w dziedzinie: kultura i sztuka:
  • w dziedzinie: nauka i technika:
   • prof. dr hab. Stanisław Grodziski za wybitne osiągnięcia naukowe
   • prof. dr hab. med. Agnieszka Słowik i prof. dr hab. med. Tadeusz J. Popiela za stworzenie Centrum Interwencyjnych Terapii Ostrego Udaru Mózgu
  • w dziedzinie: sport:
  • wyróżnienia za prace dyplomowe:
   • Katarzyna Bożena Kołpa (KA) praca magisterska pt. Eksperymentalna Strefa Wystawiennicza – Artystyczny Start Up.
   • Karolina Koprynia (PK) praca magisterska pt. Rewaloryzacja Miasta-Ogrodu – Szpital Specjalistyczny im. dra Józefa Babińskiego w Krakowie.
   • Olga Jaglarz (PK) praca magisterska pt. Fabryka Sztuki – Adaptacja dawnego kompleksu Fabryki M. Peterseima w Krakowie.
   • Justyna Mazur (UR) praca doktorska pt. Układy alejowe w przestrzeni miejskiej Krakowa – charakterystyka, analiza struktury i ocena stanu roślin.
   • Paulina Krupa (ASP) praca magisterska pt. Problematyka konserwatorska gipsowych patynowanych obiektów wielkoformatowych na przykładzie lwowskiego fryzu pt. Wjazd Chrystusa do Jerozolimy z 1904 roku autorstwa Alojzego Bunscha z Bazyliki oo. Franciszkanów w Krakowie.
   • Michał Hyjek (Fundacja Rozwoju Sztuki Intermediów) praca doktorska pt. Implementacja układów elektronicznych w rzeźbach z małopolskich kamienic.
 • 2019[15]
  • w dziedzinie: kultura i sztuka:
  • w dziedzinie: nauka i technika:
   • Zespół w składzie: prof. Renata Przybylska, dr Donata Ochmann, dr Barbara Batko-Tokarz, dr hab. Agata Kwaśnicka-Janowicz, dr Patrycja Pałka, dr Sylwia Przęczek-Kisielak, dr hab., prof. UJ Maciej Rak, dr hab., prof. UJ Kazimierz Sikora za opracowanie słownika gwary krakowskiej
   • Zespół Biologii Chemicznej i Projektowania Leków w składzie: prof. Tadeusz Holak, dr Katarzyna Magiera-Mularz, dr Bogdan Musielak, dr Łukasz Skalniak za osiągnięcia w dziedzinie doświadczalnej immunochemicznej terapii przeciwnowotworowej
  • w dziedzinie sportu nagroda nie została przyznana.
  • wyróżnienia za prace dyplomowe:
   • Natalia Czuma (AGH) praca doktorska pt. Zastosowanie modyfikowanych popiołów lotnych do wychwytywania dwutlenku węgla.
   • Krzysztof Petrus (PK) praca doktorska pt. Garbary w latach 1850–1939. Największe przedmieście Krakowa i jego nowoczesna transformacja na tle przemian urbanistycznych i historii rozwoju przestrzennego.
   • Marcelina Smolarczyk (PK) praca magisterska pt. Krakowski Greenway Wschód. Koncepcja systemu zieleni integrującego nowohuckie parki.
   • Wioletta Maria Nowak (KA) praca inżynierska pt. Muzeum Stanisława Wyspiańskiego w Krakowie.
   • Maciej Górz (UEK) praca inżynierska pt. Certyfikat urbanistyczny miasta Krakowa jako zechęta do zrównoważonej urbanistyki w nowych osiedlach.
 • 2020[2]
  • w dziedzinie: kultura i sztuka – prof. Bogumiła Gizbert-Studnicka, Krzysztof Gierat, Maria Anna Potocka, Zbigniew Święch
  • w dziedzinie: nauka i technika – prof. Jonathan Heddle z Małopolskiego Centrum Biotechnologii Uniwersytetu Jagiellońskiego za badania w obszarze syntetycznej biologii strukturalnej oraz zespół w składzie: dr Sebastian Glatt (kierownik), dr Przemysław Grudnik, dr Michał Rawski, dr Piotr Wilk, mgr Klaudia Woś, mgr Kinga Wróbel za prace naukowo-badawcze w zakresie biologii strukturalnej
  • wyróżnienia za prace dyplomowe:
   • Anna Grochowska (UJ) – praca doktorska pt. Święte Wzgórze? (Obecność Wawelu w literaturze, sztuce i kulturzepolskiej w epoce narodowej niewoli).
   • Agnieszka Konior (UJ) – praca doktorska pt. Zarządzanie dziedzictwem kulturowym w kontekście procesu rewitalizacji obszarów poprzemysłowych.
   • Marlena Hajduk (UPJPII) – praca doktorska pt. Dzieje Pałacu Biskupiego w Krakowie w latach 1815–1894.
   • Krzysztof Klus (PK) – praca magisterska pt. Mistrzejowice-Batowice modelowy zespół miejski wg koncepcji TOD w Krakowie.
   • Katarzyna Rabiej-Sienicka (UJ) – praca doktorska pt. Coworking . Indywidualizm we wspólnotowości.
   • Angelika Matras (ASP) – praca magisterska pt. Konserwacja, rekonstrukcja i dekompozycja gipsowego odlewu płyty nagrobnej Filipa Kallimacha z Muzeum Narodowego w Krakowie w kontekście problematyki metalowej konstrukcji wewnętrznej, wzmacniającej obiekt.
   • Elżbieta Wątor (UJ) – praca magisterska pt. Charakterystyka strukturalna specyficzności substratowej ludzkiej syntazy deoxyhypuzyny.
   • Weronika Drzazga (AGH) – praca magisterska pt. Ocena efektów środowiskowych wynikających z ograniczenia emisji zanieczyszczeń powietrza z palenisk domowych w Krakowie.
 • 2021[16]
  • w dziedzinie: kultura i sztuka – Joanna Gościej-Lewińska, Witold Bereś, prof. Wiesław Delimat, prof. Władysław Pluta, Michał Zabłocki
  • w dziedzinie: nauka i technika – dr Jarosław Duda, prof. dr hab. Krzysztof Pyrć, zespół w składzie: prof. dr hab. Wojciech Branicki, dr hab. inż. Paweł Łabaj
  • w dziedzinie: sport – Sobiesław Zasada
  • wyróżnienia za prace dyplomowe:
   • Kinga Bazan – praca magisterska pt. Analiza rozmieszczenia ludności w Krakowie dla potrzeb budowania modelu transportowego (Politechnika Krakowska, Wydział Architektury)
   • Alina Krystyna Lis-Przybek – praca magisterska pt. Koncepcja zrównoważonego rozwoju dzielnicy Prądnik Biały na podstawie analiz przestrzennych i zmian w strukturze zieleni miejskiej Krakowa w oparciu o chmury punktów ALS LIDAR (Uniwersytet Rolniczy, Wydział Inżynierii Środowiska i Geodezji)
   • Kamila Łabno-Hajduk – praca doktorska pt. Zofia Hertz (1910-2003). Życie na miarę „Kultury” (Uniwersytet Pedagogiczny, Wydział Humanistyczny Instytut Historii i Archiwistyki)
   • Mariusz Madej – praca doktorska pt. Structural and functional characterization of unique peptide transporter from Gram-negative bacteria Porphyromonas gingivalis (Uniwersytet Jagielloński, Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii)

Bibliografia

Przypisy

 1. a b Encyklopedia Krakowa, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa-Kraków 2000
 2. a b Nagrody Miasta Krakowa 2020 przyznane. krakow.pl. [zarchiwizowane z tego adresu (2020-11-10)].
 3. Nagrody Miasta Krakowa. bip.krakow.pl. [dostęp 2021-12-27].
 4. Nagrody Miasta Krakowa na 1960 r., „Życie Literackie” (24), 12 czerwca 1960, s. 5.
 5. Laureaci o swych zamierzeniach [w:] „Dziennik Polski”, s. 3, nr 123, 25 maja 1972
 6. „Dziennik Polski”, s. 1, nr 109, 9 maja 1973
 7. Laureaci nagród m. Krakowa [w:] „Dziennik Polski”, s. 1, nr 119, 21 maja 1974
 8. „Dziennik Polski”, s. 1 i 3, nr 115, 21 maja 1975
 9. Szeligowska M.. La città di Cracovia. „„Gazeta Południowa””, s. 7, 14 września 1977. 
 10. Laureaci nagród miasta Krakowa 1978 [w:] „Dziennik Polski”, s. 7, nr 114, 20–21 maja 1978
 11. Wręczenie nagród miasta [w:] „Echo Krakowa”, s. 1, nr 115, 25 maja 1979
 12. Nagrody Miasta Krakowa AD 2011. kkr.krakow.pl, 15 grudnia 2011. [zarchiwizowane z tego adresu (2020-11-11)].
 13. Wybitni nagrodzeni. infokrakow24.pl, 15 grudnia 2011. [zarchiwizowane z tego adresu (2020-11-13)].
 14. Bogusław Świerzowski: Wręczono Nagrody Miasta Krakowa 2018. krakow.pl, 19 października 2018. [dostęp 2019-05-04]. [zarchiwizowane z tego adresu (2019-05-05)].
 15. Znamy laureatów Nagrody Miasta Krakowa. Magiczny Kraków, 25 października 2019. [zarchiwizowane z tego adresu (2020-05-04)].
 16. Nagrody Miasta Krakowa 2021. bip.krakow.pl. [dostęp 2022-04-02].

Linki zewnętrzne

Media użyte na tej stronie