Neit

Brązowa statuetka Neit z Epoki Późnej (Muzeum Luwru)

Neit (Neith, Net) – w mitologii egipskiej bogini matka, pierwotnie dolnoegipskie lokalne bóstwo miasta Sais[1].

Geneza i rozwój kultu

Jej imię oznaczało Straszliwa lub Groźna[2][3]; w Delcie była pradawnym bóstwem miejscowym (być może pochodzenia libijskiego, na co wskazywałyby jej główne atrybuty)[2][4][5]. Powstanie jej kultu wywodzone jest od fetysza złożonego z dwóch skrzyżowanych strzał i tarczy[2][6], który następnie przyjął postać wojowniczej bogini i opiekunki domostwa, wyobrażanej jako kobieta z łukiem i strzałami[1]. Nie są znane jej wyobrażenia zoomorficzne; bywała jedynie przedstawiana z karmionymi piersią dwoma krokodylami, symbolizującymi Szu i Tefnut (albo Re i Ozyrysa)[7].

Neit jako Atena z tarczą i pochodnią (figurka terakotowa z III wieku p.n.e.)

W okresie predynastycznym była wraz z Uto boginią Delty[a], po zjednoczeniu kult „wojowniczej dziewicy” upowszechnił się również w Górnym Egipcie[5][6]. W okresie archaicznym stała się bóstwem opiekuńczym królowych[2][b], następnie i samych faraonów, którym jako bogini królewska symbolicznie nakładała koronę[c]. W epoce Starego Państwa miała ośrodki kultu w całym Egipcie (m.in. w Esna, Abydos, Memfis)[2].

W sztuce przedstawiana była jako dzierżąca łuk i strzały kobieta w czerwonej koronie Dolnego Egiptu[2][5]. Ukazywano ją także z symbolem dwóch złączonych łuków noszonym na głowie, co uzasadniało jej przydomek „Pani Łuków”[8]. Największe znaczenie i szczególną popularność osiągnęła w czasach rządów XXVI dynastii (tzw. saickiej)[2], kiedy na kilkadziesiąt lat zyskała rangę bogini państwowej[9][5][d]. Przez Greków i w okresie hellenistycznym utożsamiana była z Ateną[10] ze względu na wojenne atrybuty i związek z rzemiosłami[5][11][2].

Dedykowanym jej świętem była opisywana przez Herodota „noc świateł” w Sais, gdy jego mieszkańcy palili lampy oliwne pod gołym niebem, a w całym Egipcie iluminowali swe domy ci, którzy nie mogli udać się z pielgrzymką do tamtejszego sanktuarium[12]. Ono samo wraz z biblioteką, których zewnętrzne mury oglądał Champollion, a w starożytności zwiedzane przez Herodota i Platona, uległy całkowitemu zniszczeniu[7]. Święto przybycia bogini do Sais obchodzono nawet w górnoegipskiej Tebaidzie, gdzie w Esna przypadało ono 13 dnia miesiąca Epifi (w końcu maja)[13].

W mitologii

W mitologii Egipcjan uważano ją za matkę boga-krokodyla Sobka[14] oraz bogini Tefnut; miała też stworzyć kosmicznego węża Apepa[1]. Z czasem zaczęto ją określać jako praboginię – matkę wszystkich bogów (zwłaszcza Re)[3][10] i nadawano jej postać niebiańskiej krowy Mehetueret, której swe powstanie zawdzięczało niebo jeszcze przed początkami wszelkiego życia[1]. Teologiczne dedukcje dopatrywały się w niej połączenia sił męskich i żeńskich[7]. Wraz z Chnumem, z którym w Esna należała do miejscowej triady bogów[5], miała kształtować istoty ludzkie na kole garncarskim[11]. W mitach cyklu ozyriackiego występuje już w Tekstach Piramid, zawsze jako wierna stronniczka Ozyrysa i Horusa[11].


Neit w hieroglifach

Według mitów miała ludzi nauczyć sztuki tkackiej[5]. Stała się także opiekunką zmarłych, przedstawiana np. w scenach obdarzania ich jadłem i piciem po przybyciu w zaświaty[1]. Chroniła ich tam przed demonami, a ich ciała przed zniszczeniem jako wynalazczyni bandaży dla mumii[3]. Z Izydą, Neftydą i Selkit pełniła też rolę strażniczki wnętrzności zmarłych[5].

Uwagi

 1. E. Drioton wyraża pogląd, że następca NarmeraHorus Aha, w zamiarze pozyskania sympatii mieszkańców Delty, zbudował w Sais świątynię Neit i poślubił Neit-hotep, pochodzącą być może z rodu zdetronizowanych królowych miasta (Egipt faraonów, dz. cyt., s. 54).
 2. Wymownym świadectwem jest stela królowej (pierwszej panującej samodzielnie) Merit-Neit, czyli „Ukochanej przez Neit” (Hilary Wilson: Lud faraonów, dz. cyt., s. 164).
 3. Według Ingeborg Müller (Starożytne kultury Egiptu i Mezopotamii. Warszawa: Muzeum Narodowe w Warszawie, 1977, s. 17, 35).
 4. Zwrócono uwagę, że w Epoce Późnej pobożność ludowa przenosiła się na takie jak Bastet czy Neit boginie miast, z których pochodziły dynastie panujących (Egipt faraonów, dz. cyt., s. 238).

Przypisy

Bibliografia

 • Guy Rachet: Słownik cywilizacji egipskiej. Katowice: Wydawnictwo „Książnica”, 2001. ISBN 83-7132-592-4.
 • Bogowie, demony, herosi. Leksykon. Kraków: Instytut Wydawniczy „Znak”, 1995. ISBN 83-7006-597-X.
 • Jadwiga Lipińska, Marek Marciniak: Mitologia starożytnego Egiptu. Warszawa: Wydawnictwa Artystyczne i Filmowe, 1986.
 • Mitologia Egiptu i starożytnego Wschodu. Minikompendium. Warszawa: Wydawnictwo RTW, 2004. ISBN 83-89200-33-3.
 • Jaroslav Černý: Religia starożytnych Egipcjan. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy, 1974.
 • François Daumas: Od Narmera do Kleopatry. Cywilizacja starożytnego Egiptu. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1973.
 • Étienne Drioton: Egipt faraonów. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1970.
 • Hilary Wilson: Lud faraonów. Od wieśniaka do dworzanina. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy, 1999.

Media użyte na tej stronie

Egitto, athena-neith con torcia, III sec..JPG
Autor: Sailko, Licencja: CC BY 3.0
East Mediterranean in the Roman Empire antiquities in the Louvre