Neogen

Neogen
23,03–2,58 mln lat temu
Średnia objętość w atmosferze
Tlenuok. 21,5% obj.[a]
Dwutlenku węglaok. 280 ppm[b]
Inne uśrednione dane
Temperaturaok. 14 °C[c]
Tabela stratygraficzna
poprzedni okres
paleogen
następny okres
czwartorzęd
  1. 108% obecnej. Zobacz też: Zawartość tlenu w atmosferze w fanerozoiku
  2. 1 × poziom przed rewolucją przemysłową. Zobacz też: Zawartość dwutlenku węgla w atmosferze w fanerozoiku
  3. 0 °C różnicy w stosunku do obecnej. Zobacz też: Średnie temperatury w fanerozoiku

Neogen (gr. νέος trb. neos trl. néóś, „nowy” + γίγνομαι trb. jignome trl. gígnomai, „rodzić”) – młodszy okres ery kenozoicznej trwający od 23,03 do 2,58 mln lat temu. Dzieli się na:

  • pliocen od 5,333 mln do 2,58 mln lat temu,
  • miocen od 23,03 mln do 5,333 mln lat temu.

Gelas, dawniej ostatnie piętro pliocenu, w nowym podziale jest najniższym piętrem plejstocenu i zalicza się do okresu czwartorzędu.

Inny proponowany podział

Obecny status neogenu jest wynikiem nowego podziału kenozoiku, dokonanego przez Międzynarodową Unię Nauk Geologicznych, skorygowanego w 2006 r. Według propozycji z 2004 roku neogen miał obejmować także czwartorzęd, czyli plejstocen i holocen, a zatem trwałby do dziś. Propozycja ta spotkała się z ostrą krytyką (m.in. Międzynarodowej Unii Badań Czwartorzędu).

Linki zewnętrzne

  • ICS-Chart/Time Scale (ang.). Międzynarodowa Komisja Stratygrafii. [dostęp 2015-08-28].
  • Ronald Blakey: Miocene (20 Ma). W: Mollewide Plate Tectonic Maps [on-line]. Colorado Plateau Geosystems, Inc.. [dostęp 2015-09-08].
  • Dyskusja na temat statusu czwartorzędu i neogenu: Leszek Marks. Co dalej z czwartorzędem?. „Przegląd geologiczny”. 53 (5), s. 394-395, 2005. [dostęp 2011-02-23]. 


← mln lat temu
Neogen
←4,6 mld54148544341935929925220114566232