Neokolonializm

Neokolonializm – utrzymywanie związków oraz zależności gospodarczych i politycznych przez mocarstwo w stosunku do kolonii, które ogłosiły niepodległość.

Neokolonializm ukształtował się w procesie szybko postępującego po II wojnie światowej rozkładu tradycyjnego systemu kolonialnego. W celu utrzymania części dotychczasowych wpływów politycznych i korzyści ekonomicznych przy utracie bezpośredniej władzy politycznej i wszystkich zewnętrznych atrybutów statusu kolonialnego państwa kolonizatorskie zmodyfikowały swoją politykę[1].

Charakterystyka neokolonializmu

Neokolonializm jest współczesną formą kolonializmu prowadzoną przez byłe metropolie. Opiera się na uzależnieniu gospodarczym i politycznym byłych kolonii. Odbywa się to poprzez obstawianie w byłych koloniach części własnych kadr wojskowych czy urzędniczych, uzależnianie gospodarki byłych kolonii od metropolii czy popieranie przez mocarstwa uległych wobec nich polityków[2].

Za klasyczne przykłady neokolonializmu uznaje się politykę Stanów Zjednoczonych wobec tzw. republik bananowych (Ameryka Środkowa), czy Zachodu (głównie USA) wobec Konga (Zair).

Zwalczanie zjawiska neokolonializmu było jednym z głównych celów Ruchu Państw Niezaangażowanych[2].

Użycie terminu

Pojęcie wprowadzone przez Kwame Nkrumaha, działacza politycznego, myśliciela i pierwszego prezydenta Ghany, rozwijane przez filozofów Jeana-Paula Sartre’a czy Noama Chomsky'ego, często używane przez myślicieli i działaczy politycznych o poglądach socjalistycznych bądź komunistycznych do scharakteryzowania polityki niektórych państw wobec byłych kolonii. W szczególności odnosi się ono do polityki państw bogatej północy (USA, państwa zachodnioeuropejskie) wobec biednego południa – państw afrykańskich, czy państw Ameryki Południowej, jaka zaistniała po zakończeniu drugiej wojny światowej; niektóre kraje celowo są wpędzane w pułapkę zadłużenia, stają się odbiorcami odpadów starych i niebezpiecznych technologii lub traktowane są jako baza surowcowa. Irak czy Czeczenia (ropa naftowa), lub RPA (diamenty) to przykłady krajów, których zasoby lub położenie geograficzne stały się przyczyną ich uzależnienia i eksploatacji. Inną metodą tworzenia zależności neokolonialnej jest popieranie zamiast demokracji różnych form dyktatury, reżimów wojskowych, rządów marionetkowych lub wykorzystywanie wojen domowych.

Zobacz też

Przypisy

  1. Adam Łopatka: Słownik Wiedzy Obywatelskiej. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1971, s. 267.
  2. a b Neokolonializm – WIEM, darmowa encyklopedia. [dostęp 2013-10-10]. [zarchiwizowane z tego adresu (2013-12-11)].

Media użyte na tej stronie

REF new (questionmark).svg
Autor: Sławobóg, Licencja: LGPL
Icon for missing references