Nir

  • Nir – miasto w Iranie, w ostanie Ardabil
  • Nir – miasto w Iranie, w ostanie Jazd
  • NIR – National Identity Register, centralna baza danych
Ludzie o imieniu Nir
Ludzie o nazwisku Nir

Zobacz też