Obóz Polski Walczącej

Marszałek Polski Edward Śmigły-Rydz – polityczny patron Obozu Polski Walczącej
Historia Polski
Kotwica

Ten artykuł jest częścią cyklu:
Polskie Państwo Podziemne

Obóz Polski Walczącej (OPW)polska organizacja konspiracyjna o charakterze polityczno-wojskowym, utworzona w sierpniu 1942 w okupowanej przez Niemców Warszawie, w wyniku połączenia ośmiu mniejszych organizacji kontynuujących politykę Obozu Zjednoczenia Narodowego. Komendantem OPW był Julian Piasecki (do sierpnia 1944).

Wywodzący się ze środowiska sanacyjnego i będący w opozycji do rządu RP na uchodźstwie Obóz Polski Walczącej działał głównie w Warszawie i Krakowie, współpracując z Konfederacją Narodu i Ojczyzną. 15 października 1942 w wyniku rozłamu w OPW powstał Konwent Organizacji Niepodległościowych (KON). W lutym 1943 oddziały wojskowe Obozu pod dowództwem pułkownika Jana Zientarskiego podporządkowały się Armii Krajowej walcząc następnie w powstaniu warszawskim. W grudniu 1943 OPW i KON podjęły współpracę, w grudniu 1944 połączyły się w Zjednoczenie Organizacji Niepodległościowych (ZON) rozwiązane w styczniu 1945[1].

Głównymi organami prasowymi Obozu Polski Walczącej były „Państwo Polskie”, „Polska” i „Przegląd Polityczny”[2].

Przypisy

Media użyte na tej stronie

Flaga PPP.svg
Flaga Armii Krajowej; symbol na fladze jest złożeniem liter "P" i "W", będących skrótem od "Polska Walcząca" (zob. Znak Polski Walczącej)
Rydz1939.jpg
Gen. dyw. Edward Rydz-Śmigły - Generalny Inspektor Sił Zbrojnych, od 1936 r. Marszałek Polski.