Odbudowa

Wrocław, ul. Mennicza, dawna Słodownia Pańska (Herren-Malzhof); obecnie hotel – efekt odbudowy połączonej z przebudową[1][2]

Odbudowa – rodzaj budowy, w wyniku którego powstaje nowy obiekt budowlany w miejscu istniejącego wcześniej obiektu, który uległ całkowitemu lub częściowemu zniszczeniu. Ustanowienie odbudowy jako rodzaju budowy dokonane jest w Prawie budowlanym, w art. 3 pkt. 6 tej ustawy. Takie przypisanie tej kategorii robót budowlanych implikuje odpowiednie konsekwencje związane między innymi z wymaganiami dotyczącymi procedur administracyjnych poprzedzających rozpoczęcie odbudowy oraz związanych z jej zakończeniem i przekazaniem obiektu do użytkowania[3][4][5].

Odrębna, bardziej szczegółowa definicja odbudowy, określona została w ustawie o szczególnych zasadach odbudowy, remontów i rozbiórek obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku działania żywiołu, w której jeżeli użyto terminu obudowa, to[6]:

należy przez to rozumieć odtworzenie obiektu budowlanego w całości lub części, w miejscu i o wymiarach obiektu zniszczonego lub uszkodzonego, przy czym dopuszcza się stosowanie wyrobów budowlanych innych, niż użyto w stanie pierwotnym

Ustawa ta wprowadza znacznie łagodniejsze rygory pod względem postępowania administracyjnego od tych, które wynikają dla odbudowy z prawa budowlanego[6].

Również inne przepisy prawne mogą zawierać własną definicję odbudowy. Przykładem są przepisy budowlane z zakresu kolei. Analogiczne do przepisów ogólnobudowlanych, warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budowle kolejowe i ich usytuowanie, zawierają własną, analogiczną do powyższej definicję odbudowy (paragraf 3 pkt 12 rozp.)[7]:

odbudowie budowli kolejowej – rozumie się przez to wykonanie nowej budowli kolejowej w miejsce niesprawnej lub nieczynnej budowli kolejowej

Istotne jest rozróżnienie odbudowy od remontu (remont nie jest budową lecz robotami budowlanymi[3][5]): w przypadku odbudowy obiekt przynajmniej częściowo nie istnieje; może się zdarzyć, że jakaś jego część uległa uszkodzeniu i choć istnieje to wymaga przeprowadzenie jej rozbiórki i odbudowy; remont dotyczy wyłącznie istniejącego obiektu[4]:

Nie mamy do czynienia z remontem, jeśli roboty budowlane polegają na wykonaniu faktycznie nowego obiektu budowlanego, choć z wykorzystaniem elementów konstrukcyjnych pozostałych po innym obiekcie budowlanym, który uległ zniszczeniu. Wówczas inwestor dokonuje odbudowy...

Jak z powyższego wynika, odróżnienie odbudowy od budowy, z punktu widzenia Prawa budowlanego, ma czysto teoretyczne znaczenie, natomiast już z punktu widzenia innych regulacji, jak np. ww. ustawy o szczególnych zasadach odbudowy, remontów i rozbiórek obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku działania żywiołu, ma już bardzo praktyczne konsekwencje[3][5][6].

Zobacz też

Przypisy

  1. Odbudowa Starej Słodowni. Wratislaviae Amici. [dostęp 2015-12-23].
  2. Hotel w dawnym spichlerzu we Wrocławiu. muratorplus.pl. [dostęp 2015-12-23].
  3. a b c Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz.U. z 2021 r. poz. 2351).
  4. a b Remont czy odbudowa? – Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 29 marca 2001 r., sygn. akt SA/Bk 852/00. www.serwisprawa.pl. [dostęp 2010-05-31].
  5. a b c Łukasz Smaga: Budowa a roboty budowlane. www.abc.com.pl, 2008-04-14. [dostęp 2015-12-23].
  6. a b c Ustawa z dnia 11 sierpnia 2001 r. o szczególnych zasadach odbudowy, remontów i rozbiórek obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku działania żywiołu (Dz.U. z 2020 r. poz. 764)
  7. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 10 września 1998 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle kolejowe i ich usytuowanie (Dz.U. z 1998 r. nr 151, poz. 987)

Scale of justice gold.png Zapoznaj się z zastrzeżeniami dotyczącymi pojęć prawnych w Wikipedii.

Media użyte na tej stronie

Mennicza-SlodowniaPanska.jpg
Przebudowa starej Słodowni Pańskiej (Herren-Malzhof) przy ul. Menniczej we Wrocławiu na hotel