Odznaka Honorowa Ligi Obrony Powietrznej i Przeciwgazowej

Odznaka honorowa LOPP
Awers
Awers
Awers
Awers
Baretka
Baretka
Dyplom nadania odznaki LOPP Józefowi Kozińskiemu
Z lewej Zbigniew Burzyński z Odznaką Honorową Ligi Obrony Powietrznej i Przeciwgazowej, po prawej stronie stoi Franciszek Hynek

Odznaka honorowa L.O.P.P. – polska odznaka z okresu II Rzeczypospolitej ustanowiona w 1933, w celu nagradzania osób zasłużonych dla Ligi Obrony Powietrznej i Przeciwgazowej[1].

12 września 1933 przewodniczący Komitetu Odznaczeniowego Odznaki Honorowej LOPP generał brygady Stanisław Rouppert zatwierdził regulamin odznaki[1].

Odznaka posiada trzy stopnie[1]. Każdy stopień mógł być nadany tej samej osobie trzykrotnie, w odstępach pomiędzy jednym a drugim odznaczeniem co najmniej dwóch lat[1]. Każde nowe odznaczenie uwidocznione było gwiazdką pięcioramienną (złotą, srebrną lub brązową), w zależności od stopnia odznaczenia, umieszczoną na wstążce, na której noszona była odznaka[2]:

  1. złota odznaka honorowa L.O.P.P. I stopnia,
  2. srebrna odznaka honorowa L.O.P.P. II stopnia,
  3. brązowa odznaka honorowa L.O.P.P. III stopnia[1].

Odznaka zawieszona jest na wstążce morowej, szerokiej na 40 mm, o brzegach białych, paskach zielonych i białych po lewej i prawej stronie i środku żółtym[1][2].

22 grudnia 1933 minister spraw wojskowych Józef Piłsudski rozkazem G.M. 3013 I. zezwolił osobom wojskowym odznaczonym odznaką honorową L.O.P.P. na noszenie tej odznaki jednakże bez wstążki (na zakrętce)[3].

Przewodniczącym Kapituły został prezes Rady Głównej LOPP, Alfons Kühn[4].

Odznaczeni

Uchwałami jednomyślnymi Kapituły Odznaki Honorowej Ligi Obrony Powietrznej i Przeciwgazowej z 4 listopada 1933 zostali wyróżnieni Złotą Odznaką Honorową L.O.P.P. Marszałek Józef Piłsudski (członek honorowy L.O.P.P.) oraz Prezydent RP Ignacy Mościcki[5].

Dwukrotnie został odznaczony wojewoda śląski Michał Grażyński)[6].

Przypisy

  1. a b c d e f Regulamin odznaki honorowej L.O.P.P.. „Skrzydlata Polska”. 8–9 (107–108), s. 347, sierpień–wrzesień 1933. Warszawa. .
  2. a b Wiesław Bończa-Tomaszewski: Kodeks orderowy. Warszawa: Główna Księgarnia Wojskowa, 1939, s. 39-40.
  3. Dz. Rozk. MSWojsk. Nr 13 z 22 grudnia 1933, poz. 197.
  4. Piętnastolecie L. O. P. P.. Warszawa: Wydawnictwo Zarządu Głównego Ligi Obrony Powietrznej i Przeciwgazowej, 1938, s. 38.
  5. Piętnastolecie L. O. P. P.. Warszawa: Wydawnictwo Zarządu Głównego Ligi Obrony Powietrznej i Przeciwgazowej, 1938, s. 24-25.
  6. Otwarcie szkoły lotniczej LOPP w Bielsku na Śląsku. „Skrzydlata Polska”. Nr 7, s. 190, 1936. 

Bibliografia

Media użyte na tej stronie

Warschau. Portret van de luchtmachtkapiteins en ballonvaarders Zbigniew Burzynsk, Bestanddeelnr 190-1340.jpg
Autor: Willem van de Poll, Licencja: CC0
Collectie / Archief : Fotocollectie Van de Poll

Reportage / Serie : Reis naar Polen
Beschrijving : Warschau. Portret van de luchtmachtkapiteins en ballonvaarders Zbigniew Burzynski (1902-1971) en Franciszek Hynek (1897-1958)
Annotatie : Deze beide luchtmachtofficieren hebben zich verdienstelijke gemaakt voor de Poolse luchtvaart. Hun interesse betrof de ballonvaart en het luchtschip (zeppelin). Als ballonvaarders wonnen ze enkele malen de Gordon Bennett Cup. In 1934 brachten ze het Pools vluchtrecord voor luchtballonen op 44 uur
Datum : 1934
Locatie : Polen, Warschau
Trefwoorden : ballonvaart, luchtmacht, militairen
Persoonsnaam : Hynek, Franciszek, Burzynsk, Zibigniew
Fotograaf : Poll, Willem van de
Auteursrechthebbende : Nationaal Archief
Materiaalsoort : Glasnegatief
Nummer archiefinventaris : bekijk toegang 2.24.14.02

Bestanddeelnummer : 190-1340
Odznaka honorowa L. O. P. P. 1.jpg
Odznaka honorowa L. O. P. P.
Odznaka honorowa L. O. P. P. 4.jpg
Odznaka honorowa L. O. P. P.
LOPP.jpg
Dyplom nadania odznaki LOPP