Okrężnica (anatomia)

Jelito grube z zaznaczoną kolorem okrężnicą
1. okrężnica wstępująca
2. okrężnica poprzeczna
3. okrężnica zstępująca
4. okrężnica esowata

Okrężnica (łac. colon) to najdłuższa i największa część jelita grubego, dzieląca się na cztery części:

  • wstępującą (wstępnica, okrężnica wstępująca)
  • poprzeczną (poprzecznica, okrężnica poprzeczna)
  • zstępującą (zstępnica, okrężnica zstępująca)
  • esowatą (esica, okrężnica esowata)

Okrężnica wstępująca (colon ascendens) znajduje się po prawej stronie jamy brzusznej. Zaczyna się od jelita ślepego, biegnie pionowo do góry i, zaginając się pod prawym płatem wątroby tzw. zagięciem wątrobowym (flexura coli dextra, flexura coli hepatica), przechodzi w okrężnicę poprzeczną (colon transversum). Poprzecznica biegnie mniej więcej poziomo w stronę lewą, następnie w lewym podżebrzu, pod śledzioną, ostro się zagina tzw. zagięciem śledzionowym (flexura coli sinistra, flexura coli lienalis) i przechodzi w okrężnicę zstępującą (colon descendens). Zstępnica biegnie w dół i przechodzi w esicę (colon sigmoideum) w kształcie pionowej litery S. Esica przechodzi w odbytnicę (rectum).

Charakterystyczną cechą okrężnicy są:

  • taśmy okrężnicy – są to podłużne warstwy błony mięśniowej, ciągnące się równolegle do siebie na całej długości okrężnicy, które nie rozkładają się równomiernie na całym obwodzie
  • wypuklenia okrężnicy – uwypuklenia na zewnątrz
  • wcięcia półksiężycowate – widoczne na zewnątrz wcięcia wynikające z obecności fałdów półksiężycowatych wewnątrz okrężnicy
  • przyczepki sieciowe – małe wypustki błony surowiczej wypełnione tkanką tłuszczową

Star of life.svg Przeczytaj ostrzeżenie dotyczące informacji medycznych i pokrewnych zamieszczonych w Wikipedii.

Media użyte na tej stronie

Star of life2.svg
Star of life, blue version. Represents the Rod of Asclepius, with a snake around it, on a 6-branch star shaped as the cross of 3 thick 3:1 rectangles.
Design:
The logo is basically unicolor, most often a slate or medium blue, but this design uses a slightly lighter shade of blue for the outer outline of the cross, and the outlines of the rod and of the snake. The background is transparent (but the star includes a small inner plain white outline). This makes this image usable and visible on any background, including blue. The light shade of color for the outlines makes the form more visible at smaller resolutions, so that the image can easily be used as an icon.

This SVG file was manually created to specify alignments, to use only integers at the core 192x192 size, to get smooth curves on connection points (without any angle), to make a perfect logo centered in a exact square, to use a more precise geometry for the star and to use slate blue color with slightly lighter outlines on the cross, the rod and snake.

Finally, the SVG file is clean and contains no unnecessary XML elements or attributes, CSS styles or transforms that are usually added silently by common SVG editors (like Sodipodi or Inkscape) and that just pollute the final document, so it just needs the core SVG elements for the rendering. This is why its file size is so small.
Star of life.svg

The Star of Life, medical symbol used on some ambulances.

Star of Life was designed/created by a National Highway Traffic Safety Administration (US Gov) employee and is thus in the public domain.
Colon scheme.svg
Autor: Olek Remesz (wiki-pl: Orem, commons: Orem), Licencja: CC BY-SA 2.5
Ta ^specifik^ z W3C grafika wektorowa została stworzona za pomocą Inkscape .