Okręg Korpusu Nr II

Okręg Korpusu Nr II (OK II) – okręg wojskowy Wojska Polskiego II RP w latach 1921-1939 z siedzibą dowództwa w Pałacu Lubomirskich w Lublinie[1].

DOK w 1939

Zasięg terytorialny okręgu w 1939 roku

W 1939 r. Okręg Korpusu Nr II obejmował swoim zasięgiem południową część województwa lubelskiego z powiatami: biłgorajskim, chełmskim, hrubieszowskim, janowskim, krasnostawskim, lubartowskim, lubelskim, tomaszowskim i zamojskim, całe województwo wołyńskie (powiaty: dubieński, horochowski, kostopolski, kowelski, krzemieniecki, lubomelski, łucki, rówieński, włodzimierski i zdołbunowski) oraz południową część województwa poleskiego z powiatami koszyrskim i sarneńskim[2].

Jednostki i instytucje wojskowe stacjonujące na obszarze OK II

Wielkie jednostki, oddziały i pododdziały broni

 • kadra 2 batalionu telegraficznego w Krasnymstawie

Oddziały i zakłady służb

 • 2 Szpital Okręgowy w Chełmie (1918–1939)
 • filia 2 Szpitala Okręgowego w Lublinie, ul. Peowiaków 12 (1918–1939)
 • kadra zapasowa 2 Szpitala Okręgowego w Lublinie
 • Szpital Rejonowy w Równem (od 1920)
 • Szpital Garnizonowy w Równem (do 1939)
 • Filia Szpitala Rejonowego w Kowlu (do 1923)
 • Garnizonowa Izba Chorych w Kowlu (1923–1927)
 • Szpital Rejonowy we Włodzimierzu (1919–1924)
 • Garnizonowa Izba Chorych we Włodzimierzu (1924–1929)
 • Filia Szpitala Rejonowego w Łucku (1920–1924)
 • Garnizonowa Izba Chorych w Łucku (1924–1931)
 • Izba Chorych z prawami Garnizonowej Izby Chorych w Łucku
 • Szpital Rejonowy w Zamościu (1919–1925)
 • Garnizonowa Izba Chorych w Zamościu (typ I z przychodnią stomatologiczną, 1925–1931)
 • Izba Chorych z prawami Garnizonowej Izby Chorych w Zamościu (1931–1939)
 • Składnica Uzbrojenia Nr 2 w Lublinie
 • Filia Składnicy Uzbrojenia Nr 2 w Czerkasach k. Kowla
 • Składnica Materiału Intendenckiego Nr 2 w Lublinie
 • Składnica Materiału Intendenckiego Nr 11 w Kowlu
 • Składnica Materiału Intendenckiego Nr 14 w Chełmie
Służba uzupełnień
Komendy rejonów uzupełnień DOK II

W latach 1928-1939

 • Rejonowy Inspektor Koni w Chełmie
 • Rejonowy Inspektor Koni w Kowlu
 • Rejonowy Inspektor Koni w Krzemieńcu
 • Rejonowy Inspektor Koni w Lublinie
 • Rejonowy Inspektor Koni w Łucku
 • Rejonowy Inspektor Koni w Równem
 • Rejonowy Inspektor Koni we Włodzimierzu
 • Rejonowy Inspektor Koni w Zamościu
 • Wojskowy Sąd Okręgowy Nr II w Lublinie, ul. Curie-Skłodowskiej 10
 • Wojskowa Prokuratura Okręgowa Nr 2 w Lublinie, ul. Curie-Skłodowskiej 10
 • Wojskowe Więzienie Śledcze Nr 2 w Lublinie, Ś-to Duska 16
 • Wojskowy Sąd Rejonowy w Kowlu
 • Wojskowy Sąd Rejonowy w Równem
 • Wojskowy Sąd Rejonowy w Zamościu
 • Kierownictwo Rejonu Duszpasterstwa Katolickiego Lublin
 • Kierownictwo Rejonu Duszpasterstwa Katolickiego Kowel
 • Kierownictwo Rejonu Duszpasterstwa Katolickiego Równe

Wykaz duchowieństwa wojskowego oraz parafii, kościołów i kaplic wojskowych wyznania rzymskokatolickiego w 1930 roku[4]

 • Parafia Wojskowa w Chełmie
 • Parafia Wojskowa w Dubnie
  • kościół diecezjalny
  • kościół w Ostrogu
  • kapelan pomocniczy KOP w Ostrogu
 • Parafia Wojskowa w Lublinie
  • kościół parafialny Niepokalanego Poczęcia NMP w Lublinie
 • Parafia Wojskowa w Kowlu
  • kościół parafialny św. Wojciecha w Kowlu
  • kaplica w koszarach
 • Parafia Wojskowa w Krzemieńcu
  • kościół parafialny św. Stanisława Kostki w Białej Krynicy
  • kapelan pomocniczy KOP w Białozurce
  • kapelan pomocniczy 4 Baonu KOP w Dederkałach
 • Parafia Wojskowa w Łucku
 • Parafia Wojskowa w Równem
  • kościół diecezjalny św. Józefa Oblubieńca
  • kapelan pomocniczy 2 Baonu KOP w Lewaczach
 • Parafia Wojskowa we Włodzimierzu Wołyńskim
  • kościół parafialny św. Józefata BM
  • kościół w Hrubieszowie

Władze garnizonowe

 • Komenda Garnizonu i Miasta Lublin w Domu Żołnierza

Przypisy

 1. Pałac Lubomirskich. lublin.eu. [dostęp 2018-08-01].
 2. Rozporządzenie Ministrów: Spraw Wojskowych, Spraw Wewnętrznych i Opieki Społecznej z dnia 7 lutego 1939 roku wydane w porozumieniu z Ministrami: Spraw Zagranicznych, Skarbu, Sprawiedliwości, Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego, Rolnictwa i Reform Rolnych oraz Komunikacji w sprawie wykonania ustawy z dnia 9 kwietnia 1938 roku o powszechnym obowiązku wojskowym (Dz.U. z 1939 r. nr 20, poz. 131). Rozporządzenie weszło w życie 17 marca 1939 roku.
 3. We wrześniu 1939 r. w trakcie formowania.
 4. Wykaz duchowieństwa 1930 ↓, s. 15-17.

Bibliografia

Media użyte na tej stronie

Komendy rejonów uzupełnień DOK II.jpg
Komendy rejonów uzupełnień DOK II
DOK w 1939.jpg
DOK w 1939