Okręt-baza

(c) Bundesarchiv, Bild 102-08152 / CC-BY-SA 3.0
Dawny szwedzki pancernik obrony wybrzeża "Svea" zaadaptowany jako okręt-baza okrętów podwodnych

Okręt-baza - okręt pomocniczy, służący jako zaplecze szkoleniowo-mieszkalne, magazynowe i techniczne, zwykle dla mniejszych okrętów. Najczęściej używane były okręty-bazy okrętów podwodnych lub kutrów torpedowych. Okręt-baza posiada pomieszczenia mieszkalne i socjalne dla załóg okrętów oraz magazyny środków bojowych (amunicji, torped itp.), żywności i paliwa, jak też zaplecze warsztatowe.

Okręt-baza bez napędu i nienadający się do żeglugi, natomiast spełniający przede wszystkim cele mieszkalne i szkoleniowe, nosi nazwę hulk (albo barka koszarowa, w przypadku mniejszych jednostek).

Polskie:

Media użyte na tej stronie

Bundesarchiv Bild 102-08152, Kiel, Besuch schwedischer Kriegsschiffe.jpg
(c) Bundesarchiv, Bild 102-08152 / CC-BY-SA 3.0
Dla celów dokumentacyjnych Niemieckie Archiwum Federalne często zachowywało oryginalny opis fotografii, który może być błędny, tendencyjny, przestarzały bądź politycznie skrajny. Info non-talk.svg
Eine schwedische U-Boot-Abteilung, bestehend aus einem Mutterschiff mit 7 U-Booten besuchte Kiel als Ausdruck der freundschaftlichen Beziehungen zwischen Deutschland und Schweden!
Das schwedische U-Boot-Mutterschiff und den daneben festgemachten U-Booten in der Kieler Förde nach ihrer Ankunft.