Okrętowe stanowisko dowodzenia

Główne stanowisko dowodzenia na trałowcu ORP Mielno

Okrętowe stanowisko dowodzenia – miejsce na okręcie, z którego dowódca okrętu (działu, grupy) w czasie walki dowodzi podległymi działami (grupami, drużynami) i utrzymuje łączność z bezpośrednim przełożonym.

To odpowiednio przygotowane i wyposażone miejsce pracy dla wyznaczonych dowódców zespołów okrętów. Rozwijane są na okrętach flagowych (grupowych). Spełniają takie same funkcje jak główne stanowiska dowodzenia[1].

Wszystkie stanowiska dowodzenia na okręcie oznacza się skrótami:

  • GSDgłówne stanowisko dowodzenia;
  • ZSzapasowe stanowisko dowodzenia;
  • SDstanowisko dowodzenia działem okrętowym;
  • ZSDzapasowe stanowisko dowodzenia działem okrętowym.

Dla oznaczenia stanowiska danym działem okrętu w mianowniku pisze się numer działu, np. SD|III (stanowisko dowodzenia działem broni podwodnej). Jeżeli jest kilka stanowisk w jednym dziale okrętowym, to numeruje się je kolejno, np. SD-2|III, SD-3|IV itp.

Przypisy

Bibliografia

Media użyte na tej stronie

ORP Mielno GSD.jpg
Autor: Topory, Licencja: CC BY-SA 3.0
Trałowiec w basenie Prezydenta w Gdyni. Manewry Baltops 2012.