Oligocen

Oligocen
33,9–23,03 mln lat temu
Tabela stratygraficzna
poprzedni okres
eocen
następny okres
miocen

Oligocen (ang. Oligocene)

Nazwa pochodzi od połączenia dwóch greckich słów ὀλίγος, oligos – mało i καινός, kainos – nowy. Nazywany czasami złotym wiekiem ssaków.

Fauna

Wymarły prawalenie (Archaeoceti), a powstały fiszbinowce. Pojawiły się dwie oryginalne rodziny ryb: wstęgorowate i podnawki. Pojawiły się duże ssaki: Indricotherium, Brontotherium, Entelodont, Hyaenodon, Megistotherium.

Mesohippus.

Nowości ewolucyjne

  • pojawiają się pierwsze jeleniowate
  • pojawia się pierwszy kot Proailurus lemanensis odkryty w Europie
  • pierwsze propliopiteki (naczelne): (rodzaj Propliopithecus)
  • dalsza ewolucja koniowatych: Mesohippus
  • największy ssak lądowy wszech czasów indrikoterium.

Oligocen w Polsce

W oligocenie nadal trwała sedymentacja, która była spowodowana transgresją morską w eocenie. Przy czym na obszarach lądowych powstawały lokalnie pokłady węgli brunatnych. Pod koniec oligocenu płytkie morze wycofało się ku północnemu zachodowi, a na Niżu Polskim zapanowała sedymentacja limniczna i rzeczna (piasek i ił z przewarstwieniami węgli brunatnych).

Na obszarze Dolnego Śląska w późnym oligocenie nastąpiły w wielu rejonach wylewy law bazaltowych.

Zobacz też

Linki zewnętrzne

Media użyte na tej stronie

Mesohippus.jpg
The painting of Mesohippus, a horse-ancestor lived in the Eocene and Oligocene, was made to illustrate one card of a set of 30 collector cards from "Tiere der Urwelt" (Animals of the Prehistoric World). From the Series III.