Opór ruchu

Opory ruchu - wszystkie siły działające na poruszające się ciało fizyczne, które przeciwdziałają poruszaniu się tego ciała.

Rodzaje oporów ruchu:

Zobacz też