Operacja Bodenplatte

Operacja Bodenplatte
II wojna światowa, front zachodni,
część ofensywy w Ardenach
Ilustracja
Zniszczone P-47 na lotnisku Metz-Frescaty
Czas

1 stycznia 1945

Miejsce

Holandia, Belgia i Francja

Przyczyna

ostatnia próba Niemców zdobycia przewagi w powietrzu na froncie zachodnim

Wynik

taktyczne zwycięstwo Niemców
strategiczne zwycięstwo aliantów

Strony konfliktu
 Stany Zjednoczone
 Wielka Brytania
 Kanada
 Nowa Zelandia
 Polska
 III Rzesza
Dowódcy
Arthur Coningham
Jimmy Doolittle
Hoyt Vandenberg
Werner Kreipe
Josef Schmid
Dietrich Peltz
Gotthard Handrick
Siły
Second Tactical Air Force
Eighth Air Force
Ninth Air Force
II Korpus Myśliwski
3 Dywizja Myśliwska
5 Dywizja Myśliwska
Straty
465 samolotów straconych304 samoloty stracone
brak współrzędnych

Operacja Bodenplatte (niem. Unternehmen Bodenplatte) – operacja wojskowa przeprowadzona 1 stycznia 1945, będąca próbą niemieckiego lotnictwa, Luftwaffe, zadania alianckim oddziałom lotniczym zgrupowanym na lotniskach w Belgii i Holandii dotkliwych strat i wyeliminowania ich z dalszej walki. Celem operacji było także wsparcie ofensywy w Ardenach.

Operację zamierzano przeprowadzić już 16 grudnia 1944 w dniu rozpoczęciu ofensywy w Ardenach, ale fatalna pogoda uniemożliwiła to. Planowano zaatakować z zaskoczenia 17 alianckich baz lotniczych w Belgii, Holandii i Francji oraz zniszczyć jak najwięcej samolotów, hangarów oraz magazynów i lotnisk. Do przeprowadzenia ofensywy włączono wszystkie dostępne niemieckie siły lotnicze. Niemieckie zgrupowania lotnicze składające się między innymi z Junkersów Ju 188 i Ju 88 zostały włączone do walki, ale największą rolę podczas ataku odegrały myśliwce Messerschmitt Bf 109 i Focke-Wulf Fw 190. Razem do przeprowadzenia operacji „Bodenplatte” Niemcy przygotowali 1035 samolotów.

Podczas operacji uszkodzonych lub zniszczonych zostało 465 alianckich samolotów, z czego 70 w powietrzu. Większość lotnisk, które zostały zaatakowane nie mogły zostać wykorzystane bojowo przez około dwa tygodnie. Luftwaffe straciła 304 samoloty, z czego 62 w walkach powietrznych, 84 z powodu ostrzału alianckiej artylerii przeciwlotniczej, a nie mniej niż 84 samoloty zostały zestrzelone przez pomyłkę przez własną artylerię przeciwlotniczą (niemieccy dowódcy oddziałów artylerii przeciwlotniczej nie wiedzieli o ofensywie, więc uznawali niemieckie samoloty za alianckie). Niemieckie straty wśród doświadczonych pilotów i dowódców były znaczne.

Operacja „Bodenplatte” była krótkotrwałym taktycznym zwycięstwem Niemców, ponieważ alianckie lotnictwo poniosło dość duże straty na pewien czas. Jednak na dłuższą metę operacja była strategiczną porażką, bowiem ostatnia ofensywa Luftwaffe zakończyła się bez uzyskania rozstrzygającego zwycięstwa, a siły alianckie były w stanie dość szybko uzupełnić swoje straty.

Galeria

Linki zewnętrzne

Media użyte na tej stronie

Flag of the United States (1912-1959).svg
US Flag with 48 stars. In use for 47 years from July 4, 1912, to July 3, 1959.
Flag of New Zealand.svg
Flag of New Zealand. Specification: http://www.mch.govt.nz/nzflag/description.html , quoting New Zealand Gazette, 27 June 1902.
Flag of Poland (1928–1980).svg
Flaga Rzeczypospolitej Polskiej, a później Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej w okresie 1928-1980 ustanowiona rozporządzeniem Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 13 grudnia 1927 r. o godłach i barwach państwowych oraz o oznakach, chorągwiach i pieczęciach, Dz. U. z 1927 r. Nr 115, poz. 980 i potwierdzona dekretem z dnia 9 listopada 1955 r. o znakach Sił Zbrojnych, Dz. U. z 1955 r. Nr 47, poz. 315.
Do odwzorowania barwy czerwonej użyto domyślnego odcienia "vermilion" (#E34234, cynober). Proporcje 5:8 (w dekrecie z 1955 roku błędnie ustalone jako 3:8, skorygowane w obwieszczeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 lutego 1956 r. o sprostowania błędu w dekrecie z dnia 7 grudnia 1955 r. o godle i barwach Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej oraz o pieczęciach państwowych, Dz.U. z 1955 r. Nr 47 poz. 314).
Flag of Poland (1927–1980).svg
Flaga Rzeczypospolitej Polskiej, a później Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej w okresie 1928-1980 ustanowiona rozporządzeniem Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 13 grudnia 1927 r. o godłach i barwach państwowych oraz o oznakach, chorągwiach i pieczęciach, Dz. U. z 1927 r. Nr 115, poz. 980 i potwierdzona dekretem z dnia 9 listopada 1955 r. o znakach Sił Zbrojnych, Dz. U. z 1955 r. Nr 47, poz. 315.
Do odwzorowania barwy czerwonej użyto domyślnego odcienia "vermilion" (#E34234, cynober). Proporcje 5:8 (w dekrecie z 1955 roku błędnie ustalone jako 3:8, skorygowane w obwieszczeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 lutego 1956 r. o sprostowania błędu w dekrecie z dnia 7 grudnia 1955 r. o godle i barwach Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej oraz o pieczęciach państwowych, Dz.U. z 1955 r. Nr 47 poz. 314).
Flag of Germany (1935–1945).svg
National flag and merchant ensign of Germany from 1935 to 1945.
Y-34 Metz Airfield - Destroyed P-47s Operation Bodenplatte.jpg
Y-34 Metz Airfield - Destroyed P-47s Operation Bodenplatte
Destroyed-FW-190.jpg
Destroyed German Luftwaffe Focke-Wulf Fw 190A fighter (s/n 171568), 1945. 171568 was a Fw 190A-8 built by Focke-Wulf.
Flag of Canada (1921–1957).svg
The Canadian Red Ensign used between 1921 and 1957.

This image has compared for accuracy (mainly colors) using an image from World Statesmen. The only change is making the maple leaves green from red. This image has compared for accuracy (mainly colors) using an image from World Statesmen. The most recent version of this image has changed the harp into one with a female figure; see [http://flagspot.net/flags/ca-1921.html FOTW