Opozycja (astronomia)

Opozycja (z łac. oppositiō „przeciwstawienie”) – sytuacja, gdy dwa ciała niebieskie znajdują się – oglądane z ustalonego miejsca, zazwyczaj z Ziemi – naprzeciwko siebie na niebie. Oznacza to, że ich długości ekliptyczne różnią się o 180°. Potocznie mianem opozycji pewnego ciała niebieskiego określa się opozycję tego ciała niebieskiego i Słońca, np. opozycja Marsa oznacza, że Mars i Słońce znajdują się po przeciwnych stronach Ziemi. Możliwa jest opozycja Księżyca (jest wtedy w pełni) oraz planet górnych: Marsa, Jowisza, Saturna, Urana i Neptuna, gdyż tylko dla tych Ziemia może znaleźć się pomiędzy Słońcem a planetą.

Opozycja planety stwarza najlepsze warunki do jej obserwacji: znajdując się po odsłonecznej stronie Ziemi, planeta przedstawia obserwacjom swą oświetloną półkulę (pełnia), jest stosunkowo blisko Ziemi i równocześnie jest widoczna na niebie przez całą noc (wschodzi wieczorem, góruje o północy, zachodzi rano). W przeciwieństwie do pozostałych planet Układu Słonecznego dostrzeżenie Urana nieuzbrojonym okiem możliwe jest tylko w opozycji, choć trzeba spełnić jeszcze inne warunki.

Mars w czasie opozycji 13 czerwca 2001 roku – zdjęcie: HST

Gdy planeta znajduje się w opozycji i jednocześnie w pobliżu peryhelium swojej orbity, zachodzi sytuacja zwana w astronomii wielką opozycją lub potocznie wielkim zbliżeniem.

Zobacz też

Linki zewnętrzne

Media użyte na tej stronie

Mars Hubble.jpg
NASA's Hubble Space Telescope took the picture of Mars on June 26, 2001, when Mars was approximately 68 million kilometers (43 million miles) from Earth — the closest Mars has ever been to Earth since 1988. Hubble can see details as small as 16 kilometers (10 miles) across. The colors have been carefully balanced to give a realistic view of Mars' hues as they might appear through a telescope. Especially striking is the large amount of seasonal dust storm activity seen in this image. One large storm system is churning high above the northern polar cap (top of image), and a smaller dust storm cloud can be seen nearby. Another large dust storm is spilling out of the giant Hellas impact basin in the Southern Hemisphere (lower right).