Order Zasługi (Węgry)

Order Zasługi
Érdemrend
Awers
Awers łańcucha orderu I Klasy (1991)
Awers
Awers insygniów IV Klasy
(odmiana cywilna)
Awers
Awers orderu (wzory: 1945 i 1991)
Baretka
Baretka orderu V klasy
(odmiana cywilna)
Baretka
Baretka orderu V klasy
(odmiana wojskowa)
Ustanowiono

1922 – wer. królewska,
(od 1935 jako order)
1946 – wer. republikańska
1949 – wer. komunistyczna
1991 – wznow. wer. republ.
(w 2012 zmiana nazwy)

Powyżej

Order Węgierski św. Stefana

Poniżej

Łańcuch Korwina

Order Zasługi (węg. Érdemrend, Érdemrendje) – kilka wysokich węgierskich odznaczeń państwowych, od 1935 nadawanych jako ordery, istniejących pod nieco różniącymi się nazwami w różnych okresach:

 • 1922–1935: Krzyż Węgierski Zasługi (Magyar Érdemkereszt);
 • 1935–1946: Order Węgierski Zasługi (Magyar Érdemrend);
 • 1946–1949: Order Zasługi Republiki Węgierskiej (Magyar Köztársasági Érdemrend);
 • 1949–1989: Order Zasługi Węgierskiej Republiki Ludowej (Magyar Népköztársasági Érdemrend);
 • 1991–2012: Order Zasługi Republiki Węgierskiej (Magyar Köztársasági Érdemrend);
 • od 2012: Order Węgierski Zasługi (Magyar Érdemrend).

Historia

Lata 1922-1935

Nowo powstały w 1922 Krzyż Węgierski Zasługi (Magyar Érdemkereszt) podzielono na:

 • Krzyż Wielki (Nagykeresztje),
 • I Klasa (I. Osztály),
 • II Klasa z Gwiazdą (II. Osztályhoz Csillag),
 • II Klasa (II. Osztály),
 • III Klasa (III. Osztály),
 • IV Klasa (IV. Osztály),
 • V Klasa (V. Osztály),

dodatkowo:

 • Srebrny Medal Zasługi (Ezüst Érdemérem),
 • Brązowy Medal Zasługi (Bronz Érdemérem).

Lata 1935-1946

Krzyż Oficerski w wer. cywilnej
Krzyż Oficerski w wer. wojskowej
Krzyż Oficerski w wer. wojennej
Funkcjonariusze Policji Państwowej odznaczeni Orderem Węgierskim Zasługi w 1938
Str. 1
Str. 2
Str. 3

Zmiana statutów z 1935 zmieniła nazwę na Order Węgierski Zasługi (Magyar Érdemrend), podniosła status odznaczenia do rangi orderu i ustaliła nowy podział, zmieniony jeszcze po rozpoczęciu II wojny światowej:

 • Łańcuch (Lánca), dodany w 1939,
 • Krzyż Wielki ze Świętą Koroną (Szent Koronával ékesített Nagykeresztje), do 1939 Krzyż Wielki,
 • Krzyż Wielki (Nagykeresztje), do 1939 I Klasa,
 • Krzyż Komandorski z Gwiazdą (Középkeresztje Csillaggal),
 • Krzyż Komandorski (Középkeresztje),
 • Krzyż Oficerski (Tisztikeresztje),
 • Krzyż Kawalerski (Lovagkeresztje),

dołączono Medal z Koroną (dawny austro-węgierski Signum Laudis):

 • Wielki Złoty Medal Węgierski z Koroną (Magyar Koronás Nagy Aranyérem)[a]
 • Złoty Medal Węgierski z Koroną (Magyar Koronás Aranyérem)[b]
 • Srebrny Medal Węgierski z Koroną (Magyar Koronás Ezüstérem)[c]
 • Brązowy Medal Węgierski z Koroną (Magyar Koronás Bronzérem)[d]
 • Medal Dzielności (Bátorsági Érem)[e],

dawną V Klasę podzielono na trzy stopnie Krzyża Zasługi:

 • Złoty Krzyż Zasługi (Arany Érdemkereszt),
 • Srebrny Krzyż Zasługi (Ezüst Érdemkereszt),
 • Brązowy Krzyż Zasługi (Bronz Érdemkereszt),

pozostawiając dodatkowe medale:

 • Srebrny Medal Zasługi (Ezüst Érdemérem),
 • Brązowy Medal Zasługi (Bronz Érdemérem).

Za zasługi wojenne od 1939 order mógł być nadany z mieczami (w kategorii wojskowej).

W 1938 w związku z wizytą regenta Miklósa Horthyego w Polsce władze węgierskie podjęły decyzję o wyróżnieniu orderem kilkudziesięciu funkcjonariuszy Policji Państwowej. 10 lutego 1938 dyrektor Biura Personalnego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych inż. Stanisław Kucharski pismem nr Pers. 833/534 przesłał do Komendy Głównej Policji Państwowej odznaki nadesłane przez Poselstwo Węgierskie. Wśród odznaczonych funkcjonariuszy znaleźli się m.in.:

 • podinspektorzy Marian Kozielewski i Jan Petri – Krzyżem Komandorskim,
 • nadkomisarze Jan Zdanowicz, Adam Czarnożyński i Józef Maciejewski – Krzyżem Oficerskim,
 • komisarze Zenon Rosołowicz, Franciszek Jarzęcki, Tadeusz Makowski i Stanisław Helle – Krzyżem Kawalerskim,
 • aspiranci Zygfryd Włoczewski i Henryk Altkorn – Złotym Krzyżem Zasługi.

Lata 1946–1949

1 lutego 1946 w miejsce dotychczasowej monarchii powstało państwo marionetkowe względem ZSRR o nazwie Republika Węgierska, a wszystkie dotychczasowe węgierskie odznaczenia zostały zniesione. Jednocześnie ustanowiony został Order Zasługi Republiki Węgierskiej nawiązujący do swojego poprzednika jedynie częściowo wyglądem.

Podzielony został na pięć klas i trzy stopnie krzyża:

 • Klasa I:
  • Krzyż Wielki z Łańcuchem (Nagykeresztje lánccal),
  • Krzyż Wielki (Nagykeresztje),
 • Klasa II: Krzyż Komandorski z Gwiazdą (Középkeresztje a Csillaggal),
 • Klasa III: Krzyż Komandorski (Középkeresztje),
 • Klasa IV: Krzyż Oficerski (Tisztikeresztje),
 • Klasa V: Krzyż Kawalerski (Lovagkeresztje),
 • Złoty Krzyż Zasługi (Érdemkereszt arany fokozata),
 • Srebrny Krzyż Zasługi (Érdemkereszt ezüst fokozata),
 • Brązowy Krzyż Zasługi (Érdemkereszt bronz fokozata).

Wersja dla wojskowych posiadała wieniec laurowy w kształcie półokręgu łączący dolne ramię z bocznymi.

Łącznie otrzymało go niemal 4 tys. osób.

Lata 1949–1989

Po przejęciu pełni władzy przez komunistów w 1949 zamieniono nazwę państwa na Węgierska Republika Ludowa, w miejsce dotychczasowego orderu ustanowiony został nowy order zawierający w swojej nazwie nową nazwę państwa: Order Zasługi Węgierskiej Republiki Ludowej (Magyar Népköztársasági Érdemrend). Podzielony został na pięć numerowanych klas (dosł. stopni) i trzy stopnie medalu:

 • I Klasa (I. fokozata) – 169 odznaczonych,
 • II Klasa (II. fokozata) – 174 odznaczonych,
 • III Klasa (III. fokozata) – 285 odznaczonych,
 • IV Klasa (IV. fokozata) – 745 odznaczonych,
 • V Klasa (V. fokozata) – 1619 odznaczonych,
 • Złoty Medal Zasługi (Érdemérem arany fokozata) – 17 656 odznaczonych,
 • Srebrny Medal Zasługi (Érdemérem ezüst fokozata) – 5290 odznaczonych,
 • Brązowy Medal Zasługi (Érdemérem bronz fokozata) – 5992 odznaczonych.

Wprowadzony w 1953 całkowicie nowy system orderowo-odznaczeniowy pozostawił jedynie jedną klasę, opierającą swój wygląd na dotychczasowej V klasie, z wyjątkiem nowej wstążki. Niewielkiej modyfikacji uległa też sama nazwa, ale różnica dostrzegalna jest jedynie w języku węgierskim, z Érdemrend na Érdemrendje. Odznaczono nim jeszcze 140 osób.

Od 1991

Republikański order wznowiony został w 1991 i do 2012 nadawany był znów pod nazwą Order Zasługi Republiki Węgierskiej (węg. Magyar Köztársasági Érdemrend, a później jako Order Węgierski Zasługi (węg. Magyar Érdemrend[f]). Do 2012 roku był najwyższym odznaczeniem państwowym Węgier. Na podstawie nowych przepisów z 2011 najwyższym wedle starszeństwa stał się wznowiony w 2012 Order Węgierski Świętego Stefana.

Order dzieli się pięć klas i nadawany jest w dwóch odmianach: cywilnej i wojskowej. W I klasie wprowadzono stopień specjalny, nadawany wyłącznie monarchom lub głowom państw:

 • Stopień specjalny (od 2012 r): Krzyż Wielki z Łańcuchem i Złotopromienną Gwiazdą (Nagykeresztje a Lánccal és az Aranysugaras Csillaggal)

[w okresie 1991-2012 Krzyż Wielki z Łańcuchem (Nagykeresztje a Lánccal)]

 • Klasa I: Krzyż Wielki (Nagykeresztje)
 • Klasa II: Krzyż Komandorski z Gwiazdą (Középkeresztje a Csillaggal)
 • Klasa III: Krzyż Komandorski (Középkeresztje)
 • Klasa IV: Krzyż Oficerski (Tisztikeresztje)
 • Klasa V: Krzyż Kawalerski (Lovagkeresztje)

Wielkim Mistrzem i Kawalerem Krzyża Wielkiego z Łańcuchem i Złotopromienną Gwiazdą jest urzędujący prezydent Węgier.

Z Orderem Węgierskim Zasługi powiązany jest trójstopniowy Krzyż Węgierski Zasługi.

Insygnia

Lata 1922–1946

Oznaką Orderu Węgierskiego Zasługi był emaliowany na biało krzyż kawalerski (pattée) – o ramionach rozszerzających się linią prostą; z bordiurą zieloną. Pośrodku krzyża medalion (otoczony emaliowanym na zielono wieńcem laurowym) emaliowany na czerwono z umieszczonym wewnątrz podwójnym krzyżem z węgierskiego herbu.

Gwiazda orderowa była ośmiopromienna, w przypadku Krzyża Komandorskiego z Gwiazdą co drugie ramię było krótsze. Wewnątrz umieszczony był krzyż orderowy, z ukoronowanym herbem w medalionie Krzyża Wielkiego ze Świętą Koroną. W wersji wojskowej miał pod ramiona boczne i dolne podłożony wieniec laurowy. W czasie wojny na tym wieńcu umieszczano skrzyżowane miecze umieszczone pod odznaką, widoczne pomiędzy ramionami, z ostrzami do góry.

Łańcuch Krzyża Wielkiego ze Świętą Koroną

Łańcuch orderowy ustanowiono 13 maja 1939 dla szczególnych nadań Krzyża Wielkiego ze Świętą Koroną – otrzymało go jedynie sześć osób.

Wersja cywilna wieszana była na zielonej wstędze, z trzema wyjątkami: klasy najwyższej – ustanowionego w 1939 Krzyża Wielkiego ze Świętą Koroną, który miał biało-czerwone brzegi, Krzyża Oficerskiego noszonego bez wstążki na agrafie oraz Złotego, Srebrnego i Brązowego Krzyża wieszanego na zielonej wstążce z dwoma czerwonymi paskami (jeden z nich na krawędzi).

Wojskowi otrzymywali order na czerwonych wstęgach z biało-zielonymi krawędziami, oprócz Krzyża Oficerskiego noszonego tak jak w wersji cywilnej, ale dla odróżnienia od niej, z dodatkowym wieńcem laurowym pod ramionami poziomymi i dolnym. W czasie wojny nadawano wersję z mieczami.

Wszystkie klasy mogły być noszone na wstążce złożonej w trójkąt (na sposób austro-węgierski) z odpowiednim dla konkretnej klasy akcesorium (miniaturą odpowiedniej gwiazdy orderowej dla klas z gwiazdą lub właściwej odznaki dla klas niższych, krzyża lub medalu). Podobnie wyglądało to w przypadku baretek.

Medale z Koroną Signum Laudis były noszone na zielonej wstążce (dla cywilów), zielonej z biało-czerwonymi brzegami (wojskowi), lub czerwonej z biało-zielonymi krawędziami (wersja wojenna, mogła być nadana również z mieczami), oprócz Wielkich Medali z Koroną, które noszono na wstędze czerwonej z białymi paskami w czasie pokoju (zarówno cywile jak i wojskowi) albo czerwonej z biało-zielonymi krawędziami (wersja wojenna).

Lata 1946–1949

Gwiazda Krzyża Wielkiego Orderu Zasługi Republiki Węgierskiej z lat 1946–1949

Kształt odznak i gwiazd zarówno klas orderu, jak i stopni krzyża, pozostał niezmieniony, natomiast w środkowym medalionie umieszczono tarczę z trójkolorową flagą republiki, krawędzie krzyża emaliowano na czerwono. Wszystkie trzy stopnie krzyża miały ramiona wpisane w ażurowy okrąg z metalu właściwego dla danego stopnia. Wstęga orderowa była czerwona z białymi paskami wzdłuż obu krawędzi, na których znajdowały się jeszcze po dwa wąskie paseczki, czerwony bliżej środka i zielony bliżej krawędzi.

Lata 1949–1953

Odznaką orderu była czerwona pięciopromienna gwiazda. W jej wewnętrznym medalionie znajdował się symbol złotych kłosa i młota na niebieskim tle, otoczony złotym wieńcem z kłosów zboża z boku, z trójkolorową flagą Węgier poniżej (czerwono-biało-zieloną), z czerwoną pięciopromienną gwiazdką u góry, od której odchodziło w dół czternaście złotych linii imitujących promienie światła (godło Węgier z lat 1949-56; tzw. "godło Rákosiego").

Dla pierwszych dwóch klas odznaka położona była na wielopromiennej złotej gwieździe, o kształcie zbliżonym do okręgu, które różniły się wielkością w zależności od klasy (I Klasa miała 76 mm średnicy, a II Klasa 60 mm średnicy), w III Klasie wielopromienna gwiazda była srebrna, o średnicy jak przy Klasie II. IV Klasą była sama czerwona gwiazda (również 60 mm), natomiast V Klasa to czerwona gwiazda położona na złotej gwieździe w kształcie zbliżonym do pięciokąta (wielkości 41 mm), a całość mocowana była do złożonej w trójkąt wstążki (czerwonej, z pięcioma połączonymi wąziutkimi paseczkami biało-czerwono-biało-zielono-białymi ciągnącymi się wzdłuż krawędzi).

Wszystkie stopnie medalu miały odznakę jak przy Klasie V, ale bez wieńca pod spodem, różniły się tylko krawędziami gwiazdy i medalionem wewnętrznym, gdzie kolory złote zastąpiono odpowiednio srebrnymi lub brązowymi w zależności od stopnia.

Pierwsze cztery klasy mogły być noszone w rzędzie z innymi medalami w postaci tzw. dekoracji małej (kisdíszítmény), które miały wygląd taki, jak V Klasa, ale posiadały dodatkową miniaturę odznaki mocowaną do wstążki: I Klasa – złota miniatura 25 mm, II Klasa – złota miniatura 20 mm, III Klasa – srebrna miniatura 20 mm, IV Klasa – miniatura 18 mm.

Wszystkie klasy orderu i wszystkie stopnie medalu miały również dodatkowe odznaki w przypadku markowania ich za pomocą baretek.

Klasy orderu (z dekoracjami małymi u góry) w latach 1949–1953
HUN Order of Merit of the HPR 1kl.jpgHUN Order of Merit of the HPR 2kl.jpgHUN Order of Merit of the HPR 3kl.jpgHUN Order of Merit of the HPR 4kl.jpgHUN Order of Merit of the HPR 5kl.jpg
I KlasaII KlasaIII KlasaIV KlasaV Klasa
Stopnie medalu w latach 1949–1953
HUN Medal of Merit of the HPR.jpg
ZłotySrebrnyBrązowy

Lata 1953–1989

Wz. 1957.

Odznaka tego jednoklasowego orderu miała wygląd identyczny z Klasą V dotychczasowego orderu. Zmieniono jedynie wstążkę, która miała wygląd nawiązujący do białej wstążki świeżo zniesionego Orderu Kossutha, gdzie prawy pasek dalej składał się z połączonych trójkątów w kolorach węgierskiej flagi, a lewy pasek zmieniono na czerwony.

W rok po powstaniu węgierskim 1956 zmieniono znienawidzony symbol kłosa i młota wewnątrz medalionu odznaki, na tarczę herbową z trójkolorową flagą Węgier, dolną flagę związano w kokardę, prawy złoty wieniec przepasano dwukrotnie czerwoną wstążką, a lewy – wstążką w kolorach węgierskiej flagi (godło Węgier z lat 1957-90; tzw. "godło Kádára").

Od 1991

Oznaką jest emaliowany taki sam krzyż jak w latach 1922–1945, z bordiurą zieloną w odmianie cywilnej, a czerwoną w wojskowej, dodatkowo złocony na krawędziach. Pośrodku krzyża medalion (otoczony złoconym na krawędziach, emaliowanym na zielono wieńcem laurowym) emaliowany na czerwono z Herbem Węgier.

Oznaka odmiany cywilnej orderu jest zawieszona na zielonej wstążce z czerwono-białą bordiurą, zaś odmiany wojskowej na wstążce czerwonej z zielono-białą bordiurą:

 • Klasa I:
  • Krzyż Wielki z Łańcuchem i Złotopromienną Gwiazdą – oznaka zawieszona poprzez złotą zawieszkę w formie dwóch laurowych gałązek na wąskim złotym łańcuchu. Gwiazda orderowa złota, ośmiopromienna z nałożoną na niej oznaką. Gwiazdę nosi się na lewej piersi.
  • Krzyż Wielki – oznaka zawieszona na wielkiej wstędze noszonej przez prawe ramię do lewego boku. Gwiazda orderowa srebrna, ośmiopromienna z nałożoną na niej oznaką. Gwiazdę nosi się na lewej piersi.
 • Klasa II: oznaka zawieszona na wstędze noszonej na szyi. Gwiazda orderowa srebrna, ośmiopromienna o skróconych czterech promieniach (co drugi) z nałożoną na niej oznaką. Gwiazdę nosi się na lewej piersi.
 • Klasa III: oznaka zawieszona na wstędze noszonej na szyi.
 • Klasa IV: oznaka bez wstążki, na agrafie; noszona na lewej piersi.
 • Klasa V: oznaka zawieszona na wstążce noszonej na lewej piersi.

Baretki

Lata 1922–1946

Baretki odmiany wojskowej w czasie wojny
HUN Order of Merit of Hungary pre1945 (mil) GCross StCrown wreath-swords BAR.svg
Krzyż Wielki
ze Świętą Koroną
i z Mieczami
HUN Order of Merit of Hungary pre1945 (mil) GCross wreath-swords BAR.svg
Krzyż Wielki
z Mieczami
HUN Order of Merit of Hungary pre1945 (mil) CCross Star wreath-swords BAR.svg
Krzyż Komandorski
z Gwiazdą
i z Mieczami
HUN Order of Merit of Hungary pre1945 (mil) CCross swords BAR.svg
Krzyż Komandorski
z Mieczami
HUN Order of Merit of Hungary pre1945 (mil) OCross wreath-swords BAR.svg
Krzyż Oficerski
z Mieczami
HUN Order of Merit of Hungary pre1945 (mil) KCross swords BAR.svg
Krzyż Kawalerski
z Mieczami
HUN Signum Laudis Grand-Gold-Medal (war) swords BAR.svg
Wielki Złoty Medal z Koroną i Mieczami
HUN Signum Laudis Grand-Gold-Medal (war) BAR.svg
Wielki Złoty Medal z Koroną
HUN Signum Laudis Medal (war) Silver swords BAR.svg
Srebrny Medal z Koroną i Mieczami
HUN Signum Laudis Medal (war) Silver BAR.svg
Srebrny Medal z Koroną
HUN Signum Laudis Medal (war) Bronze swords BAR.svg
Brązowy Medal z Koroną i Mieczami
HUN Signum Laudis Medal (war) Bronze BAR.svg
Brązowy Medal z Koroną
Baretki odmiany wojskowej w czasie pokoju
HUN Order of Merit of Hungary pre1945 (mil) GCross StCrown wreath BAR.svg
Krzyż Wielki
ze Świętą Koroną
HUN Order of Merit of Hungary pre1945 (mil) GCross wreath BAR.svg
Krzyż Wielki
HUN Order of Merit of Hungary pre1945 (mil) CCross Star wreath BAR.svg
Krzyż Komandorski
z Gwiazdą
HUN Order of Merit of Hungary pre1945 (mil) CCross BAR.svg
Krzyż Komandorski
HUN Order of Merit of Hungary pre1945 (mil) OCross wreath BAR.svg
Krzyż Oficerski
HUN Order of Merit of Hungary pre1945 (mil) KCross BAR.svg
Krzyż Kawalerski
HUN Signum Laudis Grand-Gold-Medal (civ)-m BAR.svg
Wielki Złoty Medal z Koroną
HUN Signum Laudis Medal (mil) Gold BAR.svg
Złoty Medal z Koroną
HUN Signum Laudis Medal (mil) Silver BAR.svg
Srebrny Medal z Koroną
HUN Signum Laudis Medal (mil) Bronze BAR.svg
Brązowy Medal z Koroną
HUN Cross of Merit of Hungary pre1945 (mil) Gold BAR.svg
Złoty Krzyż
HUN Cross of Merit of Hungary pre1945 (mil) Silver BAR.svg
Srebrny Krzyż
HUN Cross of Merit of Hungary pre1945 (mil) Bronze BAR.svg
Brązowy Krzyż
HUN Medal of Merit of Hungary pre1945 (mil) Silver BAR.svg
Srebrny Medal
HUN Medal of Merit of Hungary pre1945 (mil) Bronze BAR.svg
Brązowy Medal
Baretki odmiany cywilnej
HUN Order of Merit of Hungary pre1945 (civ) GCross StCrown BAR.svg
Krzyż Wielki
ze Świętą Koroną
HUN Order of Merit of Hungary pre1945 (civ) GCross BAR.svg
Krzyż Wielki
HUN Order of Merit of Hungary pre1945 (civ) CCross Star BAR.svg
Krzyż Komandorski
z Gwiazdą
HUN Order of Merit of Hungary pre1945 (civ) CCross BAR.svg
Krzyż Komandorski
HUN Order of Merit of Hungary pre1945 (civ) OCross BAR.svg
Krzyż Oficerski
HUN Order of Merit of Hungary pre1945 (civ) KCross BAR.svg
Krzyż Kawalerski
HUN Signum Laudis Grand-Gold-Medal (civ) BAR.svg
Wielki Złoty Medal z Koroną
HUN Signum Laudis Medal (civ) Gold BAR.svg
Złoty Medal z Koroną
HUN Signum Laudis Medal (civ) Silver BAR.svg
Srebrny Medal z Koroną
HUN Signum Laudis Medal (civ) Bronze BAR.svg
Brązowy Medal z Koroną
HUN Signum Laudis Batorsag Erem BAR.svg
Medal Dzielności (Srebrny)
HUN Cross of Merit of Hungary pre1945 (civ) Gold BAR.svg
Złoty Krzyż
HUN Cross of Merit of Hungary pre1945 (civ) Silver BAR.svg
Srebrny Krzyż
HUN Cross of Merit of Hungary pre1945 (civ) Bronze BAR.svg
Brązowy Krzyż
HUN Medal of Merit of Hungary pre1945 (civ) Silver BAR.svg
Srebrny Medal
HUN Medal of Merit of Hungary pre1945 (civ) Bronze BAR.svg
Brązowy Medal

Lata 1946–1949

Baretki
HUN Order of Merit of Hungary 1946-49 GCross BAR.svg
Krzyż Wielki
z Łańcuchem
HUN Order of Merit of Hungary 1946-49 GCross BAR.svg
Krzyż Wielki
HUN Order of Merit of Hungary 1946-49 CCross Star BAR.svg
Krzyż Komandorski
z Gwiazdą
HUN Order of Merit of Hungary 1946-49 CCross BAR.svg
Krzyż Komandorski
HUN Order of Merit of Hungary 1946-49 OCross BAR.svg
Krzyż Oficerski
HUN Order of Merit of Hungary 1946-49 KCross BAR.svg
Krzyż Kawalerski
HUN Cross of Merit of Hungary 1946-49 Gold BAR.svg
Złoty Krzyż
HUN Cross of Merit of Hungary 1946-49 Silver BAR.svg
Srebrny Krzyż
HUN Cross of Merit of Hungary 1946-49 Bronze BAR.svg
Brązowy Krzyż

Lata 1949–1953

Baretki
HUN Order of Merit of the HPR 1kl BAR.png
I Klasa
HUN Order of Merit of the HPR 2kl BAR.png
II Klasa
HUN Order of Merit of the HPR 3kl BAR.png
III Klasa
HUN Order of Merit of the HPR 4kl BAR.png
IV Klasa
HUN Order of Merit of the HPR 5kl BAR.png
V Klasa
HUN Medal of Merit of the HPR Gold BAR.png
Złoty Medal
HUN Medal of Merit of the HPR Silver BAR.png
Srebrny Medal
HUN Medal of Merit of the HPR Bronze BAR.png
Brązowy Medal

Lata 1953–1989

Baretki
HUN Order of Merit of the HPR (1953) BAR.svg
l. 1953–1957
HUN Order of Merit of the HPR (1957) BAR.svg
l. 1957-1989

Od 1991

Baretki odmiany wojskowej
HUN Order of Merit of the Hungarian Rep (mil) 1class Collar BAR.svg
Krzyż Wielki z Łańcuchem i Złotopromienną Gwiazdą
HUN Order of Merit of the Hungarian Rep (military) 1class BAR.svg
Krzyż Wielki
HUN Order of Merit of the Hungarian Rep (military) 2class BAR.svg
Krzyż Komandorski z Gwiazdą
HUN Order of Merit of the Hungarian Rep (military) 3class BAR.svg
Krzyż Komandorski
HUN Order of Merit of the Hungarian Rep (military) 4class BAR.svg
Krzyż Oficerski
HUN Order of Merit of the Hungarian Rep (military) 5class BAR.svg
Krzyż Kawalerski
Baretki odmiany cywilnej
Krzyż Wielki z Łańcuchem i Złotopromienną Gwiazdą
HUN Order of Merit of the Hungarian Rep (civil) 1class BAR.svg
Krzyż Wielki
HUN Order of Merit of the Hungarian Rep (civil) 2class BAR.svg
Krzyż Komandorski z Gwiazdą
HUN Order of Merit of the Hungarian Rep (civil) 3class BAR.svg
Krzyż Komandorski
HUN Order of Merit of the Hungarian Rep (civil) 4class BAR.svg
Krzyż Oficerski
HUN Order of Merit of the Hungarian Rep (civil) 5class BAR.svg
Krzyż Kawalerski

Odznaczeni

Uwagi

 1. dla wojskowych znany też jako Medal Zasługi Szczególnie Wybitnej (Különös Dicsérő Elismerés Érem), a dla cywilów Medal Zasługi Pełnej (Teljes Elismerés Érem) – obie wersje przyznawane w czasie pokoju na wstędze czerwonej z białymi paskami, a w czasie wojny na wstędze czerwonej z biało-zielonymi paskami wzdłuż krawędzi
 2. wojskowy lub cywilny
 3. wojenny, wojskowy lub cywilny
 4. wojenny, wojskowy lub cywilny
 5. za ratowanie życia – srebrny
 6. Zmiana nazwy orderu została dokonana w związku ze zmianą nazwy państwa, z Republika Węgierska na Węgry

Bibliografia

 • Péter Bodrogi, József Molnàr, Sándor Zeidler: Nagy magyar kitüntetéskönyv. A magyar àllam rendjelei és kitüntetései a Szent György rendtõl a Nagy Imre érdemrendig. Budapeszt: 2005 (węg.)
 • Sallay Gergely Pál. The Collar of the Hungarian Order of Merit. „A Had tör té ne ti Mú ze um Értesítôje 18. Acta Musei Militaris in Hungaria”, s. 81, Budapest, 2018. Hadtörténeti Múzeum (ang.). 
 • Állami kitüntetések (węg.). solyomlaszlo.hu (strona byłego Prezydenta Rep. Węgierskiej). [dostęp 2016-06-19].
 • Kitüntetések (węg.). keh.hu (strona aktualnego Prezydenta Węgier). [dostęp 2016-06-19].

Media użyte na tej stronie

The Order of the White Eagle.png
Autor: Jakubkaja, Licencja: CC BY 3.0
Order Orła Białego – szkic
HUN Order of Merit of Hungary 1946-49 CCross Star BAR.svg
Baretka: Order Zasługi Republiki Węgierskiej (1946-1949) – Krzyż Komandorski z Gwiazdą.
Magyar Érdemrend tisztikeresztje.jpg
Autor: Duke83, Licencja: CC BY-SA 4.0
Magyar Érdemrend tisztikeresztje
HUN Order of Merit of Hungary pre1945 (mil) OCross wreath BAR.svg
Baretka: Order Zasługi Węgier (przed 1945) – odmiana wojskowa – Krzyż Oficerski (z wieńcem).
HUN Medal of Merit of Hungary pre1945 (mil) Silver BAR.svg
Baretka: Srebrny Medal Zasługi Węgier (przed 1945) – odmiana wojskowa.
HUN Order of Merit of the Hungarian Rep (civil) 1class BAR.svg
Baretka: Krzyż Wielki Orderu Zasługi Republiki Węgierskiej (Orderu Zasługi Węgier) – odmiana cywilna.
HUN Cross of Merit of Hungary pre1945 (civ) Bronze BAR.svg
Baretka: Brązowy Krzyż Zasługi Węgier (przed 1945) – odmiana cywilna.
HUN Order of Merit of Hungary pre1945 (civ) KCross BAR.svg
Baretka: Order Zasługi Węgier (przed 1945) – odmiana cywilna – Krzyż Kawalerski.
HUN Medal of Merit of Hungary pre1945 (mil) Bronze BAR.svg
Baretka: Brązowy Medal Zasługi Węgier (przed 1945) – odmiana wojskowa.
HUN Order of Merit of Hungary pre1945 (mil) KCross swords BAR.svg
Baretka: Order Zasługi Węgier (przed 1945) – odmiana wojskowa – Krzyż Kawalerski (z mieczami).
HUN Signum Laudis Medal (mil) Bronze BAR.svg
Baretka: Signum Laudis – Brązowy Medal Węgierski z Koroną – odmiana wojskowa – Królestwo Węgier.
HUN Order of Merit of the HPR (1957) BAR.svg
Baretka: Order Zasługi Węgierskiej Republiki Ludowej (1957-89).
De Hongaarse Orde van Verdienste in 1945 en 1990.jpg
Autor: Robert Prummel, Licencja: CC BY-SA 3.0
The Order of Merit, Hungary, in 1945 and 2000
HUN Order of Merit of the HPR 5kl BAR.png
Baretka: Order Zasługi Węgierskiej Republiki Ludowej V Klasy (1949-53).
HUN Signum Laudis Medal (civ) Bronze BAR.svg
Baretka: Signum Laudis – Brązowy Medal Węgierski z Koroną – odmiana cywilna – Królestwo Węgier.
HUN Signum Laudis Medal (war) Bronze BAR.svg
Baretka: Signum Laudis – Brązowy Medal Węgierski z Koroną – odmiana wojenna – Królestwo Węgier.
HUN Order of Merit of the HPR 4kl.jpg
The Order of Merit of the Hungarian People's Republic 4 class
HUN Signum Laudis Grand-Gold-Medal (war) BAR.svg
Baretka: Signum Laudis – Wielki Złoty Medal Węgierski z Koroną – odmiana wojenna – Królestwo Węgier.
Funkcjonariusze Policji Państwowej odznaczeni Orderem Węgierskim Zasługi w 1938 2.jpg
Funkcjonariusze Policji Państwowej odznaczeni Orderem Węgierskim Zasługi w 1938 z okazji wizyty regenta Miklósa Horthy'ego w Polsce. Pismo nr Pers. 833/534 dyrektora Biura Personalnego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych inż. Stanisława Kucharskiego do Komendy Głównej Policji Państwowej z 10 lutego 1938 w sprawie przesłania odznak nadesłanych przez Poselstwo Węgierskie.
HUN Medal of Merit of Hungary pre1945 (civ) Silver BAR.svg
Baretka: Srebrny Medal Zasługi Węgier (przed 1945) – odmiana cywilna.
HUN Order of Merit of Hungary pre1945 (mil) CCross Star wreath-swords BAR.svg
Baretka: Order Zasługi Węgier (przed 1945) – odmiana wojskowa – Krzyż Komandorski z Gwiazdą (z wieńcem i mieczami).
HUN Order of Merit of the HPR 2kl.jpg
The Order of Merit of the Hungarian People's Republic 2 class
HUN Order of Merit of Hungary 1946-49 GCross BAR.svg
Baretka: Order Zasługi Republiki Węgierskiej (1946-1949) – Krzyż Wielki.
Magyar Érdemrend Szent Koronával ékesített nagykeresztjének lánca (1939).png
Autor: Duke83, Licencja: CC BY-SA 4.0
Magyar Érdemrend Szent Koronával ékesített nagykeresztjének lánca (1939)
HUN Order of Merit of Hungary pre1945 (civ) CCross Star BAR.svg
Baretka: Order Zasługi Węgier (przed 1945) – odmiana cywilna – Krzyż Komandorski z Gwiazdą.
HUN Order of Merit of the Hungarian Rep (civil) 3class BAR.svg
Baretka: Krzyż Komandorski Orderu Zasługi Republiki Węgierskiej (Orderu Zasługi Węgier) – odmiana cywilna.
HUN Order of Merit of Hungary pre1945 (civ) CCross BAR.svg
Baretka: Order Zasługi Węgier (przed 1945) – odmiana cywilna – Krzyż Komandorski.
HUN Order of Merit of Hungary pre1945 (civ) GCross StCrown BAR.svg
Baretka: Order Zasługi Węgier (przed 1945) – odmiana cywilna – Krzyż Wielki ze Świętą Koroną.
HUN Order of Merit of the HPR 3kl BAR.png
Autor: Kei, Licencja: CC BY 3.0
Ribbon Order the Merit of the Hungarian People's Republic 3 class
HUN Medal of Merit of the HPR Gold BAR.png
Baretka: Złoty Medal Zasługi Węgierskiej Republiki Ludowej (1949-53).
HUN Signum Laudis Medal (civ) Gold BAR.svg
Baretka: Signum Laudis – Złoty Medal Węgierski z Koroną – odmiana cywilna – Królestwo Węgier.
HUN Medal of Merit of Hungary pre1945 (civ) Bronze BAR.svg
Baretka: Brązowy Medal Zasługi Węgier (przed 1945) – odmiana cywilna.
HUN Order of Merit of Hungary pre1945 (mil) GCross StCrown wreath-swords BAR.svg
Baretka: Order Zasługi Węgier (przed 1945) – odmiana wojskowa – Krzyż Wielki ze Świętą Koroną (z wieńcem i mieczami).
HUN Order of Merit of the Hungarian Rep (military) 5class BAR.svg
Baretka: Krzyż Kawalerski Orderu Zasługi Republiki Węgierskiej (Orderu Zasługi Węgier) – odmiana wojskowa.
HUN Cross of Merit of Hungary pre1945 (mil) Silver BAR.svg
Baretka: Srebrny Krzyż Zasługi Węgier (przed 1945) – odmiana wojskowa.
HUN Cross of Merit of Hungary 1946-49 Bronze BAR.svg
Baretka: Brązowy Krzyż Zasługi Republiki Węgierskiej (1946-1949).
HUN Signum Laudis Medal (war) Bronze swords BAR.svg
Baretka: Signum Laudis – Brązowy Medal Węgierski z Koroną – odmiana wojenna z mieczami – Królestwo Węgier.
Funkcjonariusze Policji Państwowej odznaczeni Orderem Węgierskim Zasługi w 1938.jpg
Funkcjonariusze Policji Państwowej odznaczeni Orderem Węgierskim Zasługi w 1938 z okazji wizyty regenta Miklósa Horthy'ego w Polsce. Pismo nr Pers. 833/534 dyrektora Biura Personalnego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych inż. Stanisława Kucharskiego do Komendy Głównej Policji Państwowej z 10 lutego 1938 w sprawie przesłania odznak nadesłanych przez Poselstwo Węgierskie.
HUN Order of Merit of Hungary pre1945 (mil) CCross swords BAR.svg
Baretka: Order Zasługi Węgier (przed 1945) – odmiana wojskowa – Krzyż Komandorski (z mieczami).
HUN Cross of Merit of Hungary 1946-49 Silver BAR.svg
Baretka: Srebrny Krzyż Zasługi Republiki Węgierskiej (1946-1949).
HUN Signum Laudis Grand-Gold-Medal (war) swords BAR.svg
Baretka: Signum Laudis – Wielki Złoty Medal Węgierski z Koroną – odmiana wojenna z mieczami – Królestwo Węgier.
HUN Order of Merit of Hungary pre1945 (mil) CCross BAR.svg
Baretka: Order Zasługi Węgier (przed 1945) – odmiana wojskowa – Krzyż Komandorski.
HUN Order of Merit of Hungary pre1945 (mil) OCross wreath-swords BAR.svg
Baretka: Order Zasługi Węgier (przed 1945) – odmiana wojskowa – Krzyż Oficerski (z wieńcem i mieczami).
HUN Cross of Merit of Hungary pre1945 (mil) Gold BAR.svg
Baretka: Złoty Krzyż Zasługi Węgier (przed 1945) – odmiana wojskowa.
Magyar Érdemrend tisztikeresztje hadidíszítménnyel.gif
Autor: Duke83, Licencja: CC BY-SA 4.0
Magyar Érdemrend tisztikeresztje hadidíszítménnyel
HUN Cross of Merit of Hungary pre1945 (civ) Gold BAR.svg
Baretka: Złoty Krzyż Zasługi Węgier (przed 1945) – odmiana cywilna.
HUN Medal of Merit of the HPR Silver BAR.png
Baretka: Srebrny Medal Zasługi Węgierskiej Republiki Ludowej (1949-53).
Magyar Érdemrend tisztikeresztje hadidíszítménnyel és kardokkal.gif
Autor: Duke83, Licencja: CC BY-SA 4.0
Magyar Érdemrend tisztikeresztje hadidíszítménnyel és kardokkal
HUN Order of Merit of the Hungarian Rep (military) 3class BAR.svg
Baretka: Krzyż Komandorski Orderu Zasługi Republiki Węgierskiej (Orderu Zasługi Węgier) – odmiana wojskowa.
HUN Signum Laudis Grand-Gold-Medal (civ)-m BAR.svg
Baretka: Signum Laudis – Wielki Złoty Medal Węgierski z Koroną – odmiana cywilna z miniaturką – Królestwo Węgier.
HUN Cross of Merit of Hungary 1946-49 Gold BAR.svg
Baretka: Złoty Krzyż Zasługi Republiki Węgierskiej (1946-1949).
HUN Signum Laudis Medal (mil) Silver BAR.svg
Baretka: Signum Laudis – Srebrny Medal Węgierski z Koroną – odmiana wojskowa – Królestwo Węgier.
HUN Order of Merit of the Hungarian Rep 1class Collar BAR.svg
Baretka: Krzyż Wielki z Łańcuchem Orderu Zasługi Republiki Węgierskiej / Krzyż Wielki z Łańcuchem i Złotopromienną Gwiazdą Orderu Zasługi Węgier – odmiana cywilna.
HUN Order of Merit of the HPR 1kl.jpg
The Order of Merit of the Hungarian People's Republic 1 class
HUN Order of Merit of Hungary pre1945 (mil) GCross StCrown wreath BAR.svg
Baretka: Order Zasługi Węgier (przed 1945) – odmiana wojskowa – Krzyż Wielki ze Świętą Koroną (z wieńcem).
HUN Order of Merit of the Hungarian Rep (mil) 1class Collar BAR.svg
Baretka: Krzyż Wielki z Łańcuchem Orderu Zasługi Republiki Węgierskiej / Krzyż Wielki z Łańcuchem i Złotopromienną Gwiazdą Orderu Zasługi Węgier – odmiana wojskowa.
HUN Signum Laudis Batorsag Erem BAR.svg
Baretka: Medal Dzielności (za Odwagę) – odmiana medalu Signum Laudis (Medalu Węgierskiego z Koroną); 1929 – Królestwo Węgier.
HUN Order of Merit of the HPR 2kl BAR.png
Autor: Kei, Licencja: CC BY 3.0
Ribbon Order the Merit of the Hungarian People's Republic 2 class
HUN Order of Merit of the Hungarian Rep (civil) 5class BAR.svg
Baretka: Krzyż Kawalerski Orderu Zasługi Republiki Węgierskiej (Orderu Zasługi Węgier) – odmiana cywilna.
HUN Order of Merit of Hungary pre1945 (mil) CCross Star wreath BAR.svg
Baretka: Order Zasługi Węgier (przed 1945) – odmiana wojskowa – Krzyż Komandorski z Gwiazdą (z wieńcem).
HUN Order of Merit of Hungary pre1945 (civ) GCross BAR.svg
Baretka: Order Zasługi Węgier (przed 1945) – odmiana cywilna – Krzyż Wielki.
HUN Signum Laudis Medal (war) Silver BAR.svg
Baretka: Signum Laudis – Srebrny Medal Węgierski z Koroną – odmiana wojenna – Królestwo Węgier.
Funkcjonariusze Policji Państwowej odznaczeni Orderem Węgierskim Zasługi w 1938 3.jpg
Funkcjonariusze Policji Państwowej odznaczeni Orderem Węgierskim Zasługi w 1938 z okazji wizyty regenta Miklósa Horthy'ego w Polsce. Pismo nr Pers. 833/534 dyrektora Biura Personalnego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych inż. Stanisława Kucharskiego do Komendy Głównej Policji Państwowej z 10 lutego 1938 w sprawie przesłania odznak nadesłanych przez Poselstwo Węgierskie.
HUN Signum Laudis Grand-Gold-Medal (civ) BAR.svg
Baretka: Signum Laudis – Wielki Złoty Medal Węgierski z Koroną – odmiana cywilna – Królestwo Węgier.
HUN Order of Merit of the Hungarian Rep (military) 4class BAR.svg
Baretka: Krzyż Oficerski Orderu Zasługi Republiki Węgierskiej (Orderu Zasługi Węgier) – odmiana wojskowa.
HUN Signum Laudis Medal (mil) Gold BAR.svg
Baretka: Signum Laudis – Złoty Medal Węgierski z Koroną – odmiana wojskowa – Królestwo Węgier.
HUN Order of Merit of Hungary pre1945 (civ) OCross BAR.svg
Baretka: Order Zasługi Węgier (przed 1945) – odmiana cywilna – Krzyż Oficerski.
HUN Order of Merit of the Hungarian Rep (military) 2class BAR.svg
Baretka: Krzyż Komandorski z Gwiazdą Orderu Zasługi Republiki Węgierskiej (Orderu Zasługi Węgier) – odmiana wojskowa.
HUN Order of Merit of Hungary 1946-49 CCross BAR.svg
Baretka: Order Zasługi Republiki Węgierskiej (1946-1949) – Krzyż Komandorski.
HUN Cross of Merit of Hungary pre1945 (civ) Silver BAR.svg
Baretka: Srebrny Krzyż Zasługi Węgier (przed 1945) – odmiana cywilna.
HUN Order of Merit of Hungary 1946-49 KCross BAR.svg
Baretka: Order Zasługi Republiki Węgierskiej (1946-1949) – Krzyż Kawalerski.
HUN Order of Merit of Hungary pre1945 (mil) KCross BAR.svg
Baretka: Order Zasługi Węgier (przed 1945) – odmiana wojskowa – Krzyż Kawalerski.
HUN Order of Merit of the HPR 4kl BAR.png
Autor: Kei, Licencja: CC BY 3.0
Ribbon Order the Merit of the Hungarian People's Republic 4 class
Orde van Verdienste van de Volksrepubliek Hongarije 1953- 1990.jpg
Autor: Robert Prummel, Licencja: CC BY-SA 3.0
Order of Merit of the People's Republic of Hungary
HUN Order of Merit of the HPR 5kl.jpg
The Order of Merit of the Hungarian People's Republic 5 class
HUN Order of Merit of the Hungarian Rep (military) 1class BAR.svg
Baretka: Krzyż Wielki Orderu Zasługi Republiki Węgierskiej (Orderu Zasługi Węgier) – odmiana wojskowa.
HUN Order of Merit of the HPR 3kl.jpg
The Order of Merit of the Hungarian People's Republic 3 class
HUN Order of Merit of the HPR 1kl BAR.png
Autor: Kei, Licencja: CC BY 3.0
Ribbon Order the Merit of the Hungarian People's Republic 1 class
HUN Order of Merit of Hungary pre1945 (mil) GCross wreath-swords BAR.svg
Baretka: Order Zasługi Węgier (przed 1945) – odmiana wojskowa – Krzyż Wielki (z wieńcem i mieczami).
HUN Order of Merit of Hungary 1946-49 OCross BAR.svg
Baretka: Order Zasługi Republiki Węgierskiej (1946-1949) – Krzyż Oficerski.
HUN Cross of Merit of Hungary pre1945 (mil) Bronze BAR.svg
Baretka: Brązowy Krzyż Zasługi Węgier (przed 1945) – odmiana wojskowa.
Order of merit of hungary chain.jpg
Autor: Národní museum, Praha, Licencja: Attribution
Chain of The Order of Merit of the Hungarian Republic conferred on President Havel
HUN Medal of Merit of the HPR Bronze BAR.png
Baretka: Brązowy Medal Zasługi Węgierskiej Republiki Ludowej (1949-53).
HUN Order of Merit of the Hungarian Rep (civil) 4class BAR.svg
Baretka: Krzyż Oficerski Orderu Zasługi Republiki Węgierskiej (Orderu Zasługi Węgier) – odmiana cywilna.
Tisztikereszt2.JPG
Autor: Domokdr, Licencja: CC BY-SA 4.0
Hungarian Order of Merit Officer's Cross (civil)
HUN Medal of Merit of the HPR.jpg
The Medals of Merit of the Hungarian People's Republic
HUN Order of Merit of the HPR (1953) BAR.svg
Baretka: Order Zasługi Węgierskiej Republiki Ludowej (1953-56).
HUN Signum Laudis Medal (war) Silver swords BAR.svg
Baretka: Signum Laudis – Srebrny Medal Węgierski z Koroną – odmiana wojenna z mieczami – Królestwo Węgier.
HUN Signum Laudis Medal (civ) Silver BAR.svg
Baretka: Signum Laudis – Srebrny Medal Węgierski z Koroną – odmiana cywilna – Królestwo Węgier.
Hungary Order of Merit star.jpg
Autor: Ordinarie, Licencja: CC BY-SA 3.0
Star of the Hungary Order of Merit, date/period unknown.