Organizacje harcerskie

Organizacje harcerskieorganizacje społeczne, których działanie opiera się na zasadach, celach i metodzie wprowadzonych przez założyciela skautingu Roberta Baden-Powella i rozwiniętych jako harcerstwo przez Andrzeja Małkowskiego. Pierwsze powstały po 1910 w zaborze austriackim, rosyjskim i pruskim. Współcześnie działają na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, w oparciu o ustawę z dnia 7 kwietnia 1989 r. – Prawo o stowarzyszeniach (Dz.U. z 2020 r. poz. 2261) oraz poza jej granicami, wśród Polonii.

Współczesne organizacje harcerskie

Organizacje ogólnopolskie

Organizacje lokalne

 • Harcerska Organizacja Wychowawczo-Patriotyczna „Cichociemni” – KRS 0000185445, z siedzibą w Brzegu Dolnym, naczelnik organizacji: hm. Piotr Gajewski[5]
 • Harcerstwo Rzeczypospolitej Polskiej (HRP) – KRS 0000634469, z siedzibą w Krakowie, naczelnik: ks. hm. Marcin Kostka FSSP
 • Krąg Harcerski „Drzewo Pokoju” – KRS 0000185445, z siedzibą w Gdyni, organizacja pożytku publicznego od 2011, komendant kręgu: hm. Mateusz Tokarzewski[6]
 • Niezależny Krąg Instruktorów Harcerskich „Leśna Szkółka” im. Henryka Wieczorkiewicza – KRS 0000118999, z siedzibą w Gdyni, organizacja pożytku publicznego od 2010, komendant kręgu: hm. Filip Rudolf[7] (organizacja pod protektoratem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy)
 • Niezależny Związek Harcerstwa „Czerwony Mak” im. Bohaterów Monte Cassino – KRS 0000100052, z siedzibą w Skawinie, organizacja pożytku publicznego od 2008, komendant: hm. Paweł Dymanus HR[8]
 • Organizacja Harcerska „Rodło” im. Szarych Szeregów – z siedzibą w Jarocinie (nie występuje w KRS), komendant hm. Robert Wencek[9]
 • Skauci Świętego Bernarda z Clairvaux (skauting katolicki, nie występuje w KRS)[10]
 • Stowarzyszenie Harcerski Ruch Ochrony Środowiska im. św. Franciszka z Asyżu – KRS 0000034087, z siedzibą w Ściborkach, wódz naczelny: Dariusz Morsztyn
 • Stowarzyszenie Harcerskie – KRS 0000160636, z siedzibą w Warszawie, organizacja pożytku publicznego od 2004, naczelnik: Tomasz Wolszczak[11] (organizacja pod protektoratem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy)
 • Szczep Czerwonych Maków im. Bohaterów Monte Cassino – KRS 0000005435, z siedzibą w Krakowie
 • Zrzeszenie Harcerskie „Piąta.PL” – KRS 0000786265, z siedzibą w Bydgoszczy, komendant: hm. Anna Filipczak-Krugły
 • Związek Harcerstwa Adwentystycznego (jednostka organizacyjna Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w Rzeczypospolitej Polskiej, nie występuje w KRS)[12]
 • Związek Harcerstwa Wiejskiego – KRS 0000113133, z siedzibą w Piławie Dolnej, naczelnik: Zofia Jurków

Organizacje działające poza granicami kraju

Historyczne organizacje i ruchy harcerskie

Organizacje działające przed 1918

 • Naczelna Komenda Skautowa (1916) – włączona do Polskiej Organizacji Skautowej
 • Związek Skautek Polskich (1914–1916) – włączony do Związku Harcerstwa Polskiego
 • Główna Kwatera Skautowa na Rzeszę Niemiecką (1916–1919) – z siedzibą w Poznaniu, działała do powstania Wielkopolskiego Oddziału Związku Harcerstwa Polskiego
 • Związkowe Naczelnictwo Skautowe (1916) – działające w Galicji, włączone do Związku Harcerstwa Polskiego
 • Naczelnictwo Harcerskie w Kijowie (1916) – włączone do Związku Harcerstwa Polskiego
 • Polska Organizacja Skautowa (1915–1916) (POS) – włączona do Związku Harcerstwa Polskiego
 • Łódzki Związek Harcerzy Polskich (1916–1918) – włączony do Związku Harcerstwa Polskiego

Organizacje działające w latach 1918–1939

Ruchy harcerskie działające w ramach ZHP w latach 1918–1939

Organizacje skautowe działające w latach 1918–1939

Organizacje działające w latach 1939–1945

Organizacje pseudoharcerskie

Organizacje harcerskie działające po 1980

Zobacz też

Przypisy

Media użyte na tej stronie