Organizacje harcerskie

Organizacje harcerskieorganizacje społeczne, których działanie opiera się na zasadach, celach i metodzie wprowadzonych przez założyciela skautingu Roberta Baden-Powella i rozwiniętych jako harcerstwo przez Andrzeja Małkowskiego. Pierwsze powstały po 1910 w zaborze austriackim, rosyjskim i pruskim. Współcześnie działają na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, w oparciu o ustawę z dnia 7 kwietnia 1989 r. – Prawo o stowarzyszeniach (Dz.U. z 2020 r. poz. 2261) oraz poza jej granicami, wśród Polonii.

Współczesne organizacje harcerskie

Organizacje ogólnopolskie

Organizacje lokalne

Organizacje działające poza granicami kraju

Historyczne organizacje i ruchy harcerskie

Organizacje działające przed 1918

  • Naczelna Komenda Skautowa (1916) – włączona do Polskiej Organizacji Skautowej
  • Związek Skautek Polskich (1914–1916) – włączony do Związku Harcerstwa Polskiego
  • Główna Kwatera Skautowa na Rzeszę Niemiecką (1916–1919) – z siedzibą w Poznaniu, działała do powstania Wielkopolskiego Oddziału Związku Harcerstwa Polskiego
  • Związkowe Naczelnictwo Skautowe (1916) – działające w Galicji, włączone do Związku Harcerstwa Polskiego
  • Naczelnictwo Harcerskie w Kijowie (1916) – włączone do Związku Harcerstwa Polskiego
  • Polska Organizacja Skautowa (1915–1916) (POS) – włączona do Związku Harcerstwa Polskiego
  • Łódzki Związek Harcerzy Polskich (1916–1918) – włączony do Związku Harcerstwa Polskiego

Organizacje działające w latach 1918–1939

Ruchy harcerskie działające w ramach ZHP w latach 1918–1939

Organizacje skautowe działające w latach 1918–1939

Organizacje działające w latach 1939–1945

Organizacje pseudoharcerskie

Organizacje harcerskie działające po 1980

Zobacz też

Przypisy

Media użyte na tej stronie