Ormiański patriarcha Jerozolimy

Ormiański patriarcha Jerozolimy – jeden z patriarchów Apostolskiego Kościoła Ormiańskiego, autonomiczny jurysdykcyjnie, jednak podległy duchowej zwierzchności Katolikosa Wszystkich Ormian rezydującego w Eczmiadzynie. Ormiański patriarchat Jerozolimy został powołany w 638 roku, kiedy Apostolski Kościół Ormiański rozpoczął mianowanie własnych patriarchów Jerozolimy.

Ormiańscy patriarchowie Jerozolimy

 • Abraham I (638–669)
 • Krikor Jetesati (669–696)
 • Kework (696–708)
 • Mgrdicz (708–730)
 • Hovhannes I (730–758)
 • Stepanos (758–774)
 • Jeghia (774–797)
  • nieznany
 • Abraham II (885–909)
  • nieznany
 • Krikor (981–1006)
 • Arsen (1006–1038)
 • Mesrob (1038)
  • nieznany
 • Symeon (1090–1109)
 • Mowses (1109–1133)
 • Izajasz I (1133–1152)
 • Sahag (1152–1180)
 • Abraham III (1180–1191)
 • Minas (1191–1205)
 • Abraham IV (1215–1218)
 • Arakel (1218–1230)
 • Hovhannes II (1230–1238)
 • Garabed I (1238–1254)
 • Hagopos (1254–1281)
 • Sergiusz I (1281–1313)
 • Teodor I (1313–1316)
 • Dawid (1316–1321)
 • Boghos I (1321–1323)
 • Wartan (1323–1332)
 • Hovhannes III (1332–1341)
 • Parsegh (1341–1356)
 • Krikor III (1356–1363)
  • Giragos (współpatriarcha)
  • Mgrdicz (współpatriarcha) (1363–1378)
 • Howannes Lehaci, czyli Jan z Polski (1378–1386)
 • Krikor z Egiptu (1386–1391)
 • Izajasz II (1391–1394)
 • Boghos II (1415–1419)
 • Mardiros z Egiptu (1419–1430)
  • Minas (współpatriarcha)(1426)
  • Izajasz (1430–1431) (współpatriarcha)
 • Hovhannes V (1431–1441)
 • Abraham V (1441–1454)
  • Mesrob (współpatriarcha) (1454–1461)
  • Bedros (współpatriarcha) (1461–1476)
 • Mgrdicz II (1476–1479)
  • Abraham (współpatriarcha) (1479–1485)
 • Hovhannes VI (1485–1491)
 • Mardiros II (1491–1501)
 • Bedros I (1501–1507)
 • Sergiusz II (1507–1517)
 • Hovhannes VII (1517–1522)
 • Teodor II (1532–1542)
 • Filip (1542–1550)
 • Teodor II (1550–1551), ponownie 1 raz
 • Krikor V (1613–1645)
 • Teodor III (1645–1664)
 • Teodor III (1665–1666), ponownie
 • Yeghiazar Hromglayetzee (1666–1668)
 • Teodor IV (1668–1670)
 • Yeghiazar Hromglayetzee (1670–1677), ponownie
 • Mardiros Krimci, czyli z Krymu (1677–1680)
 • Hovhannes VIII (1680)
 • Mardiros Krimci (1681–1683), ponownie
 • Locum tenens (1683–1684)
 • Hovhannes IX (1684–1697)
 • Symeon II (1688–1691)
  • wakat (1691–1696)
 • Minas Hamteci (1697–1704)
  • Kalusd Hetunci (współpatriarcha)
  • Krikor (współpatriarcha) (1704–1715)
 • Krikor Szirawanci (1715–1749)
 • Hagop Nalian (1749–1752)
 • Teotoros (1752–1761)
 • Garabed Tanczageci (1761–1768)
 • Bohos Waneci (1768–1775)
 • Howannes Kanaperci (1775–1793)
 • Bedros Jewtogijaci (1793–1800)
 • Teodoros Waneci (1800–1818)
 • Kapriel Nigomitaci (1818–1840)
 • Zakaria Gopeci (1840–1846)
 • Giragos (1846–1850)
 • Howannes ze Smyrny (1850–1860)
 • Locum Tenens (1860–1864)
 • Jsaji z Talas (1864–1885)
 • Jeremia Der Sahagian (1885–1889)
 • Harutiun Wehabedian (1889–1910)
  • wakat (1910–1921)
 • Jegisze Turian (1921–1929)
 • Torkom Kuszagian (1929–1939)
 • Mesrob Niszanian (1939–1944)
 • Guregh Israeli (1944–1949)
  • wakat (1949–1957)
  • Tiran Nersojan (1957–1958), wybrany lecz nie wyświęcony
  • wakat (1958–1960)
 • Jegisze Derderian (1960–1990)
 • Torkom Manugian (1990–2012)
 • Nurhan Manugian (od 2012)

Zobacz też

Linki zewnętrzne