Ostrawa

Ostrawa
Ostrava
Ilustracja
Rynek w Ostrawie
HerbFlaga
HerbFlaga
Państwo

 Czechy

Kraj

 morawsko-śląski

Powiat

Ostrawa-miasto

Prawa miejskie

między 1267 a 1278

Burmistrz

Tomáš Macura (ANO 2011)

Powierzchnia

214,23 km²

Wysokość

200–335 m n.p.m.

Populacja (1.01.2020)
• liczba ludności
• gęstość


287 968[1]
1344,2 os./km²

Nr kierunkowy

59

Kod pocztowy

70000-71000

Tablice rejestracyjne

OS, OT, OV, T

Podział miasta

23 dzielnice
(39 gmin) Moravská Ostrava a Přívoz, Poruba, Slezská Ostrava, Vítkovice, Svinov, Mariánské Hory a Hulváky, Lhotka, Pustkovec, Martinov, Třebovice, Polanka nad Odrou, Proskovice, Stará Bělá, Nová Bělá, Nová Ves, Radvnice a Bartovice, Hrabová, Michálkovice, Hošťálkovice, Petřkovice, Plesná, Krásné Pole, Ostrava-Jih

Położenie na mapie kraju morawsko-śląskiego
Mapa konturowa kraju morawsko-śląskiego, blisko centrum na prawo znajduje się punkt z opisem „Ostrawa”
Położenie na mapie Czech
Ziemia49°50′30,30″N 18°17′29,55″E/49,841750 18,291542
Strona internetowa
Portal Czechy

Ostrawa (cz. Ostrava, niem. Ostrau) – miasto w Czechach przy północnym krańcu Bramy Morawskiej, na granicy Śląska Cieszyńskiego, Śląska Opawskiego i Moraw, u ujścia do Odry dwóch rzek: Opawy i Ostrawicy.

Stolica kraju morawsko-śląskiego, okręgu terytorialnego kraj północnomorawski i powiatu Ostrawa-miasto. Ważny ośrodek komunikacyjny i gospodarczy Czech. Na początku 2020 roku, z liczbą mieszkańców wynoszącą niemal 290 tys., Ostrawa zajmowała trzecie miejsce pod względem liczby ludności (po Pradze i Brnie) w Republice Czeskiej.

W mieście rozwinął się przemysł energetyczny, maszynowy, chemiczny, materiałów budowlanych, papierniczy oraz spożywczy[2].

Historia

Przez teren osady od najdawniejszych czasów biegł szlak bursztynowy, a następnie szlak handlowy z Moraw na Górny Śląsk. W VIII pojawiły się osiedla słowiańskie, a w X gród Gołęszyców.

Granica Śląska z Morawami została uregulowana na rzece Ostrawica w grudniu 1261 co potwierdzono w specjalnym dokumencie wystawionym przez nowego króla czeskiego Przemysła Ottokara II. Akt lokacyjny miasta nie zachował się, a pierwsza pisemna wzmianka pochodzi z 1279, mówiąca o spotkaniu praskiego biskupa Tobiasza z Bechyně z biskupem ołomunieckim Brunonem ze Schauenburku mającym mieć miejsce w biskupim mieście Ostrawie leżącym za opawską prowincją. Historycy domniemują, że prawa miejskie udzielono Ostrawie pomiędzy 1268 a 1278. Postępująca kolonizacja miasta odznaczyła się rosnącą liczbą rodzin niemieckich, która stopniowo zmieniała czysto słowiański charakter miasta.

W 1290 roku prawobrzeżna Ostrawa leżąca na terenie Śląska (w odróżnieniu od części morawskiej) stała się własnością książąt cieszyńskich, w związku z podziałem księstwa opolskiego. Z 1380 roku pochodzi pierwsza wzmianka o dwóch oddzielnych Ostrawach. Obecna Śląska Ostrawa nazywała się wówczas Wendyjską (Słowiańską), naprzeciw niej Morawską Ostrawę oznaczono jako Niemiecką pod koniec XV wieku, mimo że właśnie wówczas w mieście zaczęła wyraźniej zaznaczać swoją obecność społeczność czeska. W końcu XIV zamek w Polskiej Ostrawie przeszedł w ręce szlacheckie, stając się ośrodkiem dóbr, zwanych „państwem polskoostrawskim”, natomiast Morawska Ostrawa w skład dóbr hukwaldzkich. W średniowieczu Morawska Ostrawa zasiedlona została przez osadników z Niemiec. Przez całe wieki była małym miasteczkiem, którego ludność trudniła się rzemiosłem. Od 1714 Polska Ostrawa była własnością rodu Wilczków. W 1763 w okolicach miasta odkryto znaczne złoża węgla kamiennego. Od tego czasu, aż do 1994 kiedy zaniechano wydobycia, datuje się intensywny rozwój miasta jako ośrodka górniczego i przemysłowego. Po kryzysie gospodarczym w latach 70. XIX wieku przemysł górniczy rozwinął się w Zagłębiu Ostrawsko-Karwińskim jako najważniejsza gałąź przemysłu w regionie. Otwierano szereg nowoczesnych kopalń, a miejscowa ludność nie była już w stanie spełnić zapotrzebowanie na tanią siłę roboczą, stąd w rejon sprowadzono dziesiątki tysięcy imigrantów z Galicji. W 1900 roku usamodzielnił się powiat polityczny Morawskiej Ostrawy a Polacy otworzyli Dom Polski. W 1910 liczba mieszkańców polskojęzycznych wyniosła 12849 (ponad 10%, a w północnych zurbanizowanych gminach ponad 20%)[3], o ile w rzeczywistości nie była większa – w powstałym w 1904 roku powiecie sądowym polsko-ostrawskim było to w 1910 ponad 20%, ale w wielu gminach wskutek nacisku czeskiej administracji odsetek deklaracji języka polskiego drastycznie spadł w porównaniu do 1900 roku[4]. Była to część konfliktu narodowościowego jaki wybuchł na dobre na początku XX wieku. Już wtedy czescy aktywiści zabiegali o zmianę nazwy Polskiej Ostrawy na Śląską, co jednak doszło do skutku dopiero 27 listopada 1919, po uzyskaniu niepodległości przez Czechosłowację.

Dom Polski w Ostrawie

Po powstaniu państwa czechosłowackiego powstała idea stworzenia Wielkiej Ostrawy. Projekt z 1919 przewidywał połączenie 15 gmin: Morawska Ostrawa, Przywóz, Witkowice, Mariánské Hory, Zábřeh nad Odrou, Nová Ves, Hrabůvka, Svinov, Kunčice nad Ostravicí, Malé Kunčice, Polska Ostrawa, Muglinov, Hruszów, Radwanice i Michałkowice. Po szeregu wydanych ustaw i rozwiązaniu szeregu punktów spornych o przynależność nowego tworu administracyjnego do Moraw lub Śląska projekt odchudzono tylko do 7 morawskich gmin: Morawskiej Ostrawy, Przywozu, Witkowic, Mariánskich Hor, Zábřehu nad Odrou, Novej Vsi i Hrabůvky, które miały zostać połączone w jedno miasto o nazwie Morawska Ostrawa. Nowa ustawa weszła w życie 1 stycznia 1924. Pierwszym komisarzem został Jan Prokeš. Komisja administracyjna składała się z 31 Czechów, 9 Niemców i 2 Żydów. Nowe miasto miało 4029 hektarów i 113 709 mieszkańców. W sąsiedniej Śląskiej Ostrawie powstał konkurencyjny projekt przyłączenia do niej Hruszowa, Muglinowa, Michałkowic i Radwanic, jednak nie zgodziły się na to Radwanice i Muglinów.

Po zajęciu Czechosłowacji przez wojska niemieckie doszło do zrealizowania pierwotnego planu Wielkiej Ostrawy. 1 lipca 1941 do Morawskiej Ostrawy przyłączono Śląską Ostrawę, Hruszów, Kończyce Wielkie, Kończyce Małe, Michałkowice, Muglinów i Radwanice z powiatu frydeckiego, oraz Hrabovą, Novą Bělę, Starą Bělę i Výškovice z powiatu morawskoostrawskiego. Kres drugiej wojny światowej w okolicach Ostrawy nadszedł wraz z nadejściem Armii Czerwonej w kwietniu 1945 roku. Wiele z miejscowości przyłączonych przez Niemców do Morawskiej Ostrawy czasowo się usamodzielniło. W dniu 10 maja 1945 roku w Ostrawie uruchomiono dla Niemców obóz Hanke, w którym życie straciło co najmniej 231 osób[5]. W latach 50. w pobliskiej Porubie zaczęło powstać nowe osiedle socjalistyczne. Do Ostrawy przyłączono je w 1957. Kolejne osiedla z wielkiej płyty powstały w następnych dziesięcioleciach w południowej części miasta.

Obecnie Ostrawa zmienia swój wizerunek i nastawia się na turystów, inwestując w kolejne atrakcje miejskie oraz w renowację zabytkowych obiektów, których na jej terenie znajduje się znaczna liczba.

Ostrawa jest stolicą kraju morawsko-śląskiego (cz. Moravskoslezský kraj). Wraz z Boguminem (cz. Bohumín) tworzy ważny węzeł kolejowy. Ostrawa ma także międzynarodowy port lotniczy Ostrawa-Mošnov. Znajduje się tam także polski konsulat generalny.

Kalendarium historii Ostrawy

 • 1245–1281 – Morawska Ostrawa majątkiem biskupa ołomunieckiego
 • 1267–1278 – prawa miejskie dla Morawskiej Ostrawy
 • 1297 – pierwsza pisemna wzmianka o kościele św. Wacława i zamku w Śląskiej Ostrawie
 • 1362 – król Karol IV nadaje Morawskiej Ostrawie prawo organizowania dorocznych targów
 • lata 70. XIV wieku – budowa murów miejskich
 • 1428 – okoliczny teren zajęty przez husytów
 • 1539 – pierwsza wzmianka o Starym Ratuszu w Morawskiej Ostrawie
 • 1556 – pożar zniszczył sporą część Morawskiej Ostrawy
 • w czasie wojny trzydziestoletniej miasta i zamek okradły wojska duńskie, szwedzkie i habsburskie
 • 1625 – epidemia dżumy – zginęła połowa okolicznych mieszkańców
 • 1747 – otwarto pierwszą pocztę w Morawskiej Ostrawie
 • 1763 – odkrycie pokładów węgla w dolinie Burnia
 • 1828 – otwarcie Huty Rudolfa (obecnie Huta Witkowice)
 • 1847 – Morawska Ostrawa uzyskała połączenie kolejowe z Wiedniem i Krakowem (K.u.K. Privilegierte Kaiser-Ferdinands-Nordbahn)
 • 1869 – rusza pierwsza gazownia oraz telegraf
 • 1879 – budowa synagogi w Morawskiej Ostrawie
 • 1894 – otwarcie Domu Narodowego czeskiego
 • 1895 – otwarcie Domu Niemieckiego
 • 1900 – otwarcie Domu Polskiego
 • 1901 – na ulice Morawskiej Ostrawy wyjechał pierwszy tramwaj elektryczny (od 1894 jeździły parowe)
 • 1907 – rozpoczął działalność pierwszy teatr niemiecki
 • 1919 – w pierwszym roku Czechosłowacji władze zmieniły nazwę Polskiej Ostrawy na Śląską Ostrawę
 • 1924 – powstała tzw. Wielka Ostrawa – do Morawskiej Ostrawy władze czechosłowackie przyłączają sześć okolicznych morawskich gmin
 • 1930 – zakończono budowę modernistycznego Nowego Ratusza
 • 1939–1945 – podczas okupacji niemieckiej większość ostrawskich Żydów zostało wymordowanych; w 1941 do Wielkiej (Morawskiej) Ostrawy dołączono 8 śląskich (w tym Śląska Ostrawa) i 4 morawskie gminy
 • 1945 – uruchomienie obozu koncentracyjnego Hanke dla Niemców[5]
 • 1945 – przeniesienie do Ostrawy Wyższej Szkoły Górniczej
 • 1949–1951 – budowa ogromnej Nowej Huty
 • 1955 – powstało studio telewizyjne, drugie w Czechach (i Czechosłowacji)
 • 1976 – przyłączono kolejne gminy podmiejskie – łącznie od 1924 roku 33 gminy, które tworzą obecnie 23 dzielnice
 • okres między II wojną światową do 1989 – gwałtowny rozwój miasta i napływ ludności z Czech, Moraw i Słowacji
 • 1991 – powstał Uniwersytet Ostrawski
 • 1994 – koniec wydobycia węgla w mieście
 • 1996 – miasto zostało siedzibą nowej diecezji ostrawsko-opawskiej
 • 1997 – zalanie części miasta podczas powodzi tysiąclecia
 • 1998 – zakończenie wytopu żelaza w Witkowicach
 • 2012 – zakończenie pierwszego etapu rewitalizacji Dolnych Witkowic i nowego centrum miasta
 • 2015 – miasto organizuje wspólnie z Pragą Mistrzostwa świata w hokeju na lodzie

Demografia[6][7]

 • Wykres ludności miasta Ostrawa w latach 1869–2015, dane w latach 1941–2015 oznaczają liczbę ludności w środku roku:

W 2001 roku miasto zamieszkiwało 316744 osób z czego 283955 (89,6%) narodowości czeskiej, 11016 (3,5%) słowackiej, 7278 (2,3%) morawskiej, 950 (0,3%) polskiej, 915 (0,3%) śląskiej, 776 (0,2%) wietnamskiej, 658 (0,2%) romskiej, 574 (0,2%) niemieckiej i 276 (0,1%) ukraińskiej. Pod względem religii jedynie 93400 (29,5%) stanowiły osoby wierzące, w tym największą grupę wyznaniową stanowili katolicy – 75637 (80,1% wierzących)[8].

W 2018 roku miasto zamieszkiwało 288923 osób.

Podział administracyjny

Dzielnice Ostrawy
Gminy katastralne Ostrawy

Miasto Ostrawa podzielone jest na 23 dzielnice (cz. městské obvody), 37 gmin miejskich (cz. částí obcí) i 39 gmin katastralnych (cz. katastrální území)[9]:

FlagaDzielnica miastaGminy miejskieGminy katastralneRegion Historyczny
herb HoszczalkowicHošťálkovice (Hościałkowice) HošťálkoviceGórny Śląsk
herb HrabowejHrabová (Hrabowa) HrabováMorawy
herb Krásného PoleKrásné Pole (Krasne Pole) Krásné PoleŚląsk Opawski
herb LhotkiLhotka Lhotka u OstravyGórny Śląsk
herb Mariánských Hor a HulvákMariánské Hory a HulvákyHulváky, Mariánské Hory (Mariańskie Góry)Mariánské Hory, Zábřeh-HulvákyMorawy
herb MartinovaMartinov Martinov ve SlezskuŚląsk Opawski
herb MichałkowicMichálkovice (Michałkowice) MichálkoviceŚląsk Cieszyński
herb Ostrawy Morawskiej i PrzywozuMoravská Ostrava a Přívoz (Ostrawa Morawska i Przywóz)Moravská Ostrava, PřívozMoravská Ostrava, PřívozMorawy
herb Nové BěléNová Bělá Nová BěláMorawy
herb Nowej WsiNová Ves (Nowa Wieś) Nová Ves u OstravyMorawy
herb Ostravy-JihuOstrava-Jih (Ostrawa-Południe)Bělský Les, Dubina, Hrabůvka, Výškovice, ZábřehDubina u Ostravy, Hrabůvka, Výškovice u Ostravy, Zábřeh nad OdrouMorawy
herb PietrzkowicPetřkovice (Pietrzkowice) Petřkovice u OstravyGórny Śląsk
herb PlesnéPlesná Nová Plesná, Stará PlesnáŚląsk Opawski
herb Polanky nad OdrouPolanka nad Odrou (Polanka nad Odrą) Polanka nad OdrouŚląsk Opawski
herb PorubyPoruba (Poręba) Poruba, Poruba-sever (Poręba-Północ)Śląsk Opawski
herb ProskovicProskovice ProskoviceMorawy
herb PustkovcePustkovec PustkovecŚląsk Opawski
herb Radwanic i BartowicRadvanice a Bartovice (Radwanice i Bartowice)Bartovice, RadvaniceBartovice, RadvaniceŚląsk Cieszyński
herb Śląskiej OstrawySlezská Ostrava
(Ostrawa Śląska)
Antošovice (Antoszowice), Heřmanice (Herzmanice), Hrušov (Gruszów), Koblov (Koblów), Kunčice (Kończyce Wielkie), Kunčičky (Kończyce Małe), Muglinov (Muglinów), Slezská Ostrava (Ostrawa Śląska)Antošovice*, Heřmanice, Hrušov, Koblov*, Kunčice nad Ostravicí, Kunčičky, Muglinov, Slezská OstravaŚląsk Cieszyński, Górny Śląsk*
herb Staré BěléStará Bělá Stará BěláMorawy
herb SvinovaSvinov (Świnów) SvinovŚląsk Opawski
herb TřebovicTřebovice (Trzebowice) Třebovice ve SlezskuŚląsk Opawski
herb VítkovicVítkovice (Witkowice) Vítkovice, Zábřeh-VŽMorawy
Zmiany administracyjne w składzie Ostrawy od 1924 roku[10]:
Obszarczes.niem.192419411954195719601961196619751976
Morawska OstrawaMoravská OstravaMährisch-OstrauTTTTTTTTT
PrzywózPřívozOderfurtTTTTTTTTT
Mariańskie GóryMariánské HoryMarienbergTTTTTTTTT
Nowa WieśNová VesNeudorfTTTTTTTTT
WitkowiceVítkoviceWitkowitzTTTTTTTTT
ZabrzegZábřehHeinrichsdorfTTTTTTTTT
GrabówkaHrabůvkaKlein-HrabovaTTTTTTTTT
GruszówHrušovHruschauTTTTTTTT
HerzmaniceHeřmaniceHerzmanitzTTTTTTTT
MuglinówMuglinovMuglinauTTTTTTTT
Śląska OstrawaSlezská OstravaSchlesisch-OstrauTTTTTTTT
MichałkowiceMichálkoviceMichalkowitzTTTTTTTT
RadwaniceRadvaniceRadwanitzTTTTTTTT
Kończyce MałeKunčičkyKlein-KuntschitzTTTTTTTT
Kończyce WielkieKunčiceGroß-KunzendorfTTTTTTTT
GrabowaHrabováGroß-HrabovaTTTTTTT
WyszkowiceVýškoviceWischkowitzTTTT
Stara BiałaStará BěláAlt-BielaTTT
Nowa BiałaNová BěláNeu-BielaTTT
ŚwiniówSvinovSchönbrunnTTTTTT
TrzebowiceTřeboviceTrzebowitzTTTTTT
PorębaPorubaHannersdorfTTTTTT
PustkowiecPustkovecPuskowetzTTTTTT
BartowiceBartoviceBartelsdorfTTTTT
MarcinówMartinovMartinauTTTT
ProskowiceProskoviceProskowitzTT
Polanka nad OdrąPolanka nad OdrouPolanka an der OderT
Krasne PoleKrásné PoleSchönfeldT
PleśnaPlesnáPleßnaT
HoszczalkowiceHošťálkoviceHoschialkowitzT
LigotkaLhotkaEllguth-HultschinT
PietrzkowicePetřkovicePetershofenT
KoblówKoblovKoblauT
AntoszowiceAntošoviceAntoschowitzT

Transport

Tramwaj Inekon 01 Trio na ulicach Ostrawy

Ostrawa stanowi ważny ośrodek komunikacyjny łączący Morawy z Górnym Śląskiem. Przez miasto przebiega Autostrada D1, łącząca się w pobliskim Boguminie z polską Autostradą A1. Transport lotniczy zapewnia Port lotniczy Ostrawa, a kolejowy stacja Ostrava hlavní nádraží oraz szereg przystanków kolejowych. W Ostrawie istnieje także rozbudowana sieć trolejbusowa i tramwajowa.

Zabytki i atrakcje turystyczne

Teatr w Ostrawie im. Antonína Dvořáka

Zabytki

Miasto posiada znaczną liczbę zabytkowych obiektów, głównie z przełomu XIX i XX w. oraz 20-lecia międzywojennego. Szczególnie dużo znajduje się w dawnej Morawskiej Ostrawie (Moravská Ostrava):

 • Rynek (Plac Masaryka) – częściowo otoczony przez kamienice z XIX i początku XX w.;
 • Stary Ratusz (obecnie Muzeum Ostrawskie) – pierwsza wzmianka pochodzi z 1539; starą wieżę (z zegarem od XVI w.) przebudowano w stylu barokowym, a w XIX w. dobudowano dwie przybudówki;
 • Dom Mikeska – secesyjna kamienica z 1902, w przeszłości „Café Habsburg”, potem kawiarnia „Praha”, obecnie dom książki;
 • Most Miloše Sýkory nad rzeką Ostrawicą z 1913, cudem uratowany przed wysadzeniem podczas II wojny światowej;
 • Czeski Dom Narodowy, obecnie Teatr Jiřího Myrona; mieszany styl neobarokowy i neorenesansowy, w latach 80. wyremontowany od zewnątrz po pożarze z 1976;
 • Dom Polski w Ostrawie – z lat 1899–1901 zbudowany ze składek miejscowych Polaków pod nadzorem architekta Stanisława Bandrowskiego z Krakowa; związki z Polską symbolizują piastowskie orły i wmurowane kamienie z murów obronnych Krakowa, ul. Poděbradova 53;
 • Kościół parafialny św. Wacława – najstarsza świątynia w Ostrawie, którego początki sięgają XIII w. Po pożarze odbudowany w XIV w.; pierwotnie gotycki, w XIX w. przebudowany w stylu klasycystycznym;
 • Katedra Boskiego Zbawiciela z 1889, najbardziej charakterystyczny kościół dzielnicy, od 1996 siedziba diecezji ostrawsko-opawskiej;
 • Teatr Antonína Dvořáka (dawniej Narodowy Teatr Morawskośląski) z lat 1906–1907, wybudowany w stylu neobarokowym, w późniejszych latach kilkukrotnie przebudowany;
 • Dom Książki Librex – funkcjonalistyczny dom handlowy z 1928 r.;
 • Dom „Slavia” – zachowany w nienaruszonym stanie secesyjny budynek (dawniej hotel) z 1898, zaprojektowany przez Otokara Böhma;
 • Kościół ewangelicki z 1907, wybudowany w stylu holenderskiego renesansu, obecnie służy Śląskiemu Kościołowi Ewangelickiemu Augsburskiego Wyznania oraz Ewangelickiemu Kościołowi Czeskobraterskiemu;
 • Modernistyczny Nowy Ratusz z 1930 z wnętrzami w stylu funkcjonalizmu; jest to największy kompleks ratuszowy w państwie, posiadający wieżę o wysokości 85 metrów, na której znajduje się punkt widokowy; jest to najwyższy ratusz w Czechach;
 • Wieża wydobywcza szybu Jindřich (Henryk); szyb pochodzi z 1846, natomiast wieża i budynek z 1913;
 • Zabudowania browaru „Ostravar” z początku XX w. (działa tam muzeum).
Zamek w Śląskiej Ostrawie

Śląska Ostrawa (Slezská Ostrava – od 1919, Polska Ostrawa/Polská Ostrava do 1919)

 • zamek, którego początki sięgają XIII, obecnie w większości zrekonstruowany;
 • ratusz z 1911–1913;
 • barokowy kościół św. Józefa z XVIII, cel licznych pielgrzymek;
 • wieża ciśnień z 1909 r.
Zrekonstruowany kościół św. Katarzyny w Hrabowej

Hrabowa (Hrabová)

 • drewniany kościół św. Katarzyny – zrekonstruowany po pożarze z 2002, oryginał pochodził z XVI w.

Mariańskie Góry (Mariánské Hory)

 • neobarokowy kościół parafialny królowej Maryi Panny, wybudowany w latach 1905–1908;
 • kolonia robotnicza z początku XX w.

Poręba (Poruba)

 • pałac z 1573, później przebudowany, zachowały się elementy renesansowe;
 • osiedle w stylu realnego socjalizmu z lat 50 i 60 XX w., od 2003 miejski obszar zabytkowy;
 • kościół św. Mikołaja, którego początki sięgają XV. Obecny wygląd z początku XX w.

Przywóz (Přívoz)

 • neogotycki kościół Niepokalanego Poczęcia z 1899;
 • dawny ratusz, obecnie archiwum miejskie z XVIII w.

Witkowice (Vitkovice)

 • kompleks huty „Witkowice” (dawniej „Rudolf”) oraz kopalni Hlubina z XIX w., od 2002 zabytek myśli technicznej, od 2008 na liście Dziedzictwa Europejskiego[11];
 • zespół zabudowań przemysłowych z XIX w.: kolonie robotnicze, ratusz, koszary, hale, pływalnie, hotel zakładowy – zaprojektowane przez architektów wiedeńskich;
 • ratusz z 1902;
 • neogotycki kościół św. Pawła z 1886; stojąca obok wieża była pierwotnie przeznaczona do celów przeciwpożarowych.

Inne atrakcje turystyczne

Park miniatur
 • ogród zoologiczny, założony w 1951,
 • park miniatur Miniuni,
 • teren wystawowy Černá louka, w którym znajduje się m.in. akwarium morskie,
 • Muzeum Straży Pożarnej,
 • Muzeum Górnictwa w dzielnicy Pietrzkowice (Petřkovice) oraz udostępniona do zwiedzania nieczynna kopalnia Michał w Michałkowicach,
 • planetarium i obserwatorium astronomiczne,
 • Narodowy pomnik przyrody „wzgórze Landek”,
 • Hałda kopalni Trojice (Świętej Trójcy), 315 m n.p.m.[12]

Edukacja

Uczelnie:

Sport

Ostravar Aréna

W Ostrawie od 1961 odbywa się rokrocznie prestiżowy mityng lekkoatletycznyZlatá Tretra. Miasto gościło – w 2001 – siatkarskie mistrzostwa Europy. W 2007 w Ostrawie odbywały się lekkoatletyczne mistrzostw świata kadetów, a w 2011 mistrzostwa Europy w lekkoatletyce dla sportowców do lat 23.

Kluby sportowe

Urodzeni w mieście

Miasta partnerskie

Miasta partnerskie Ostrawy[13]:

Zobacz też

Przypisy

 1. Počet obyvatel v obcích – k 1.1.2020 [dostęp 2020-11-09].
 2. Ostrawa, [w:] Encyklopedia PWN [online] [dostęp 2021-08-04].
 3. Specialortsrepertorium von Mähren. Bearbeitet auf Grund der Ergebnisse der Volkszählung vom 31. Dezember 1910. Wien: Verlag der k. k. Hof- und Staatsdruckerei, 1917.
 4. Kazimierz Piątkowski: Stosunki narodowościowe w Księstwie Cieszyńskiem. Cieszyn: Macierz Szkolna Księstwa Cieszyńskiego, 1918, s. 288. (pol.).
 5. a b Mariusz Surosz „Zemsta Czechów”, [w:] alehistoria, nr 42 (92), Poniedziałek 21.10.2013, Tygodnik Historyczny Gazety Wyborczej, s. 9.
 6. https://web.archive.org/web/20161113211515/https://www.czso.cz/documents/10180/48427079/401816143.xlsx/aa3b5479-cc79-4512-9df4-33f276d24b7f?version=1.1 Databáze demografických údajů za vybraná města ČR – Ostrava.
 7. Český statistický úřad: Historický lexikon obcí ČR 1869 – 2005 – 1. díl. 20 sierpnia 2008. s. 736–737. [dostęp 2010-10-13]. (cz.).
 8. Sčítaní lidu, domů a bytů 2001. [dostęp 2010-09-26]. (cz.).
 9. Územně identifikační registr ČR: Obce. [dostęp 2010-09-19]. (cz.).
 10. Historický lexikon obcí České republiky - 1869 - 2005
 11. Dolny Obszar Vitkowic. Miasto Statutowe Ostrawa – Oficjalny portal. [dostęp 2015-02-06]. (pol.).
 12. Góra Ema w Ostrawie. Czeski wulkan, który ciągle dymi
 13. Mezinárodní vztahy. www.ostrava.cz. [dostęp 2021-04-26]. (cz.).

Bibliografia

 • D. Kezmerova, Mały przewodnik po dużej Ostrawie, Ostrava 2007

Linki zewnętrzne

Media użyte na tej stronie

Moravian-Silesian Region - outline map.svg
Autor: Caroig, Licencja: CC BY-SA 3.0
Outline map of the Moravian-Silesian Region, Czechia, ready for the Geobox template, calibrated at en:Template:Geobox locator Moravian-Silesian Region
Czech Republic adm location map.svg
(c) Karte: NordNordWest, Lizenz: Creative Commons by-sa-3.0 de
Location map of the Czech Republic
Ostrava CoA CZ.svg
Ostrava (CZ) coat of arms
Flag of Moravian-Silesian Region.svg
Flag of Moravian-Silesian Region
Tickmark icon.svg
Autor: MGalloway (WMF), Licencja: CC BY-SA 3.0
A tickmark icon included in the OOjs UI MediaWiki lib.
OOjs UI icon check.svg
Autor: MGalloway (WMF), Licencja: CC BY-SA 3.0
A tickmark icon included in the OOjs UI MediaWiki lib.
Flag of Croatia.svg
Łatwo można dodać ramkę naokoło tej grafiki
Flag of the United States.svg
The flag of Navassa Island is simply the United States flag. It does not have a "local" flag or "unofficial" flag; it is an uninhabited island. The version with a profile view was based on Flags of the World and as a fictional design has no status warranting a place on any Wiki. It was made up by a random person with no connection to the island, it has never flown on the island, and it has never received any sort of recognition or validation by any authority. The person quoted on that page has no authority to bestow a flag, "unofficial" or otherwise, on the island.
Flag of Pustkovec.jpg
Flag of Pustkovec.
Evangelický Kristův kostel (Ostrava) 2016.jpg
Autor: KamilGorDon, Licencja: CC BY-SA 4.0
Kościół Ewangelicki w Ostrawie
OV-Hrabova.JPG
Autor: Martin Fred, Licencja: CC BY-SA 3.0
Ostrava-Hrabová - a wooden church of st. Catherine
OV Ostrava.png
Katastrální území Ostravy
Tram 01 Trio Ostrava.jpg
Inekon 01 Trio tram in Ostrava
Flag of Proskovice.gif
Vlajka obvodu Proskovice.
Flag of Poruba.jpg
Vlajka ostravského městského obvodu Poruba.
Flag of Plesná.svg
Flag of Plesná, city part of Ostrava.
Flag of Stará Bělá.jpg
Flag of Stará Bělá.
Miniuni Ostrava.JPG
Autor: Pudelek, Licencja: CC BY 3.0
Miniature Park Miniuni in Ostrava (Ostrawa, Ostrau) - Czech Republic
Flag of Třebovice.jpg
Flag of Třebovice.
Ostrava obvody.svg
Autor: Yarp, Licencja: CC BY 2.5
map of self-governing districts of Ostrava
Flag of Radvanice a Bartovice.png
Flag of Radvanice a Bartovice.
Flag of Moravská Ostrava a Přívoz.jpg
Vlajka obvodu Moravská Ostrava a Přívoz.
Flag of Slezská Ostrava.jpg
Flag of Slezská Ostrava.
Flag of Nová Bělá.gif
Vlajka obvodu Nová Bělá.
2014 Ostrawa, Nowy Ratusz 10.jpg
(c) Photo: Hons084 / Wikimedia Commons, CC BY-SA 4.0
Ta ilustracja pokazuje chroniony obiekt zabytkowy w Republice Czeskiej o numerze
Pred dokoncenim-rijen2015.jpg
Autor: MIHI, Licencja: CC BY-SA 4.0
Katedrála Božského Spasitele - před dokončením rekonstrukce. Listopad 2015
Flag of Ostrava-Jih.gif
Vlajka městského obvodu Ostrava-Jih.
Flag of Ostrava.svg
Flag of Ostrava (CZ)
Śląskoostrawski zamek.JPG
Autor: Pudelek, Licencja: CC BY-SA 4.0
Slezskoostravský hrad. Śląskoostrawski zamek
CZE Kraj Morawsko-Śląski COA.svg
Herb Kraju Morawsko-Śląskiego
Flag of Hrabová.svg
Flag of Hrabová.
Flag of Svinov.jpg
Flag of Svinov.
Flag of Hošťálkovice.png
Vlajka městského obvodu Hošťálkovice.
Ostrava, Ostravar Aréna.jpg
Autor: Jan Polák, Licencja: CC BY-SA 3.0
Objekt ostravské Ostravar Arény.
Flag of Michálkovice.jpg
Vlajka obvodu Michálkovice.
Masarykovo namesti.jpg
Masarykovo náměstí Ostrava
Ostrava Divadlo Dvoraka.jpg
Autor: Paul167, Licencja: CC BY-SA 2.5
Ostrawa - teatr Antonína Dvořáka.
Flag of Petřkovice.gif
Vlajka obvodu Petřkovice.
Flag of Nová Ves.gif
Vlajka obvodu Nová Ves.
Flag of Polanka nad Odrou.svg
Vlajka obvodu Polanka nad Odrou
Flag of Martinov.jpg
Vlajka obvodu Martinov.
Ostrawa 6449.jpg
Autor: User:Darwinek, Licencja: CC BY-SA 3.0
Dom Polski w Ostrawie, Republika Czeska
Flag of Krásné Pole.png
Vlajka ostravského městského obvodu Krásné Pole.
Flag of Vítkovice.jpg
Flag of Vítkovice.
Flag of Lhotka.jpg
Vlajka ostravského obvodu Lhotka.