Półoś mała

Półoś mała elipsy

Półoś mała – połowa mniejszej osi elipsy. Elipsa ma dwie osie symetrii, a każda z nich składa się z dwóch półosi. Analogicznie, półoś wielka definiowana jest jako połowa większej osi elipsy.

Zobacz też

Media użyte na tej stronie

Semiminoraxis.svg
Autor: Amit6 (talk), Licencja: CC BY 3.0
This image shows the semi-minor axis of an ellipse.