Pędnik

Śruba napędowa i ster statku podczas remontu w doku pływającym

Pędnik – urządzenie zamieniające energię dostarczoną z zewnątrz lub z silnika napędowego na siłę poruszającą jednostkę pływającą.

Pod względem zasady działania wyróżnia się:

Oprócz głównego zastosowania pędnika, jakim jest napędzanie jednostki, stosuje się także pędniki sterujące (stery strumieniowe), których zadaniem jest zwiększenie zdolności manewrowych statku.

Media użyte na tej stronie

Brosen propelersterntychy.jpg
Autor: Brosen, Licencja: CC BY 2.5
Ship's rudder and propeller