Pakt antykominternowski

Pakt antykominternowski
Antikominternpakt
Ilustracja
Data

1936-11-25 25 listopada 1936(dts)

Miejsce

Berlin

Wynik

podjęcie współpracy niemiecko-japońskiej

Przyczyna

antykomunistyczna polityka Niemiec i Japonii,
dążenie tychże państw do zwiększania swoich wpływów na świecie

Strony traktatu
 Japonia III Rzesza
Przywódcy
Kintomo MushakojiJoachim von Ribbentrop

Pakt antykominternowski – układ podpisany 25 listopada 1936 roku w Berlinie przez przedstawicieli rządów Niemiec i Japonii[1][2].

Historia

Celem zawarcia paktu była koordynacja działań przeciwko Międzynarodówce Komunistycznej - organizacji utworzonej w Moskwie w 1919 roku, z zadaniem kierowania działalnością partii komunistycznych i podporządkowania ich partii radzieckiej. Tajny protokół dołączony do układu zobowiązywał sygnatariuszy do zachowania neutralności, gdyby jedna ze stron znalazła się w stanie wojny z ZSRR.

6 listopada 1937 roku do paktu dołączyło Królestwo Włoch, a później (do 1941 roku): Królestwo Węgier, Mandżukuo, Państwo Hiszpańskie, Carstwo Bułgarii, Dania, Finlandia, Królestwo Rumunii, rządy Państwa Chorwackiego, Republiki Słowackiej oraz marionetkowy chiński rząd Wang Jingweia w Nankinie. Pakt ten był podstawą późniejszych umów wojskowych zawieranych między Niemcami i Włochami (pakt stalowy z 1939 roku) oraz Japonią (pakt trzech z 1940 roku), których celem było uzyskanie światowej hegemonii i przeciwstawienie się państwom alianckim.

Zobacz też

Przypisy

  1. Piotr Sobański, Roszczenia Polski wobec RFN w świetle doktryny niemieckiej, Poznań: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogiki i Administracji im. Mieszka I w Poznaniu, 2019, s. 25, ISBN 978-83-60038-70-3.
  2. pakt antykominternowski, [w:] Encyklopedia PWN [online] [dostęp 2021-05-05].

Linki zewnętrzne

Media użyte na tej stronie

Flag of Japan (1870–1999).svg
Variant version of a flag of Japan, used between January 27, 1870 and August 13, 1999 (aspect ratio 7:10).
Flag of Germany (1935–1945).svg
National flag and merchant ensign of Germany from 1935 to 1945.
Anti-Comintern Pact signing 1936.jpg
Watched by the Japanese signatory, Ambassador Viscount Kintomo Mushakoji, Hitler's foreign affairs adviser Joachim von Ribbentrop signs the Anti-Comintern Pact, 25 November 1936.
Public domain Japan. Imperial War Museum, archive item IWM Photo Archive B542 GSA 290.